Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Nils-Henrik Mørch von der Fehr, på et allmøte for profesjonsstudenter i psykologi. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Instituttstyret vil beholde studentklinikkene på UiO

Vedtak. Første steg i prosessen er tatt: instituttstyret på Psykologisk institutt vedtok i dag enstemmig at de vil beholde de tre voksenklinikkene internt på universitetet. Studentene jubler, men er spente på om de får erstattet leseplassene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Klinikkene på Psykologisk Institutt (UiO)

Den første internklinikken ved Psykologisk institutt (UiO) ble opprettet i 1975.

I dag er det fire underklinikker: tre voksenklinikker og én barneklinikk (Klinikk for barne- og familieterapi (BFT).

Alle klinikkene er undervisningsklinikker der opplæring i psykologisk behandling er hovedformålet, og der teori, forskning og praksiserfaring søkes integrert for dette formålet.

De tre voksenklinikkene er i dag internt organisert på Psykologisk institutt. BFT er i dag organisert eksternt, i samarbeid med Nic Waals Institutt/ Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Klinikkvirksomheten inngår i den avsluttende kliniske opplæringen som kalles praktikum (PSYC6310 - praktikum).

Praktikumsundervisningen ved PSI går over to semestre på siste studieår og utgjør 20 studiepoeng av profesjonsprogrammets 360 studiepoeng.

Kilde: Rapporten «Utredning av fremtidig klinikkdrift»

Avgjørelsen om hvorvidt studentklinikkene ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo skal flyttes til spesialisthelsetjenesten eller forbli internt på UiO skal forankres i en demokratisk prosess hvor ansatte og studenter blir lyttet til. Det bestemte universitetsstyret i fjor høst.

Instituttstyret tok det første skrittet i dag, tirsdag, ved å vedta at de ønsker en intern organisering av de tre voksenklinikkene.

Les også: Instituttledelsen ved UiO snur

Barne- og familieterapiklinikken, som i dag er organisert under Nic Waals institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, skal avgjøre selv hva slags organisering de ønsker.

Spesielt fornøyd er vi med at det har vært en ryddig og grundig prosess i forkant av vedtaket, som er akkurat det vi har jobbet for gjennom hele høsten.

Felix Koppe

Leder av programutvalget for profesjonsprogrammet, Felix Koppe, er glad for denne første avgjørelsen.

— Honnør til arbeidsgruppen

Studentene stiller seg veldig positive til vedtaket, ifølge Felix Koppe, og han utdyper:

— Spesielt fornøyd er vi med at det har vært en ryddig og grundig prosess i forkant av vedtaket, som er akkurat det vi har jobbet for gjennom hele høsten, sier han til Khrono.

Koppe ønsker også å berømme arbeidsgruppen som har utredet alternativene:

— All honnør til arbeidsgruppen som har gjort en formidabel jobb med å utrede intern eller ekstern praksis.

Studentene er likevel spente på de videre vedtakene fra møtet, ettersom en intern organisering kan bety at de mister leseplasser uten å få dem erstattet. Det har vært plassmangel på instituttet over lengre tid.

Gruppen ble nedsatt av instituttstyret den 4. desember i fjor, og har bestått av Tor Endestad, Margrethe Seeger Halvorsen, Linda Tveit (studentrepresentant) og sekretær Joakim Dyrnes.

I deres sluttrapport anbefaler de en intern organisering av studentklinikkene.

I forkant av møtet sa tillitsvalgt Helene Nissen-Lie at hun ønsket en snuoperasajon velkommen.

Konflikt om klinikkene

Bråket rundt studentklinikkene ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) toppet seg i oktober i fjor da universitetsledelsen bestemte seg for å stenge klinikkene på dagen. Dette er klinikker der studenter på profesjonsstudiet har praksis, under veiledning av ansatte eller innleide fra Helse Sør-Øst.

Få dager senere vedtok også universitetsledelsen at virksomheten og praksisplassene skal overføres til spesialisthelsetjenesten. Tidligere har ønsket fra instituttledelsen vært å flytte klinikkene til Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Protestene var sterke, både fra ansatte og studenter.

På styremøtet 24. oktober fikk ikke ledelsen støtte til sitt vedtak om å flytte klinikkene til spesialisthelsetjenesten. I stedet bestemte universitetsstyret å utsette avgjørelsen om flytting til etter en demokratisk prosess, som involverer instituttstyret og fakultetsstyret.

Les også: Kritiserer rapport om psykologi-klinikker

Den 22. februar skal fakultetet ta stilling til hva de mener om organisering av klinikkene, før universitetsstyret skal fatte endelig vedtak i saken.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS