Kristine Løvold har passet på journalrommet ved internklinikken på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Foto: Fartein Rudjord

Har ryddet i klinikkdrift med flere midlertidige løsninger

Psykologi. En person til å passe på journalene, stopp i lyd- og video-opptak til undervisning og veileder i umiddelbar nærhet. Det er blant tiltakene som er innført på psykologi-klinikkene ved UiO.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Avvikene ved internklinikkene på Psykologisk institutt, UiO

Avvik 1: Brudd på kravet til forsvarlig organisering – oversikt over hvor og når behandlinger finner sted

Avvik 2: Mangelfull diagnostisering

Avvik 3: Brudd på pasientjournalloven, forskrift om IKT-standarder og forskrift om pasientjournaler

Avvik 4: Mangelfulle internkontrollsystemer

Avvik 5: Bruk av helseopplysninger i undervisning

Kilde: rapport fra arbeidsgruppen som retter opp feilene.

Etter at internklinikkene på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo(UiO) ble stengt på dagen tidligere i høst, har to utredninger pekt på mulige lovbrudd ved klinikkene. En arbeidsgruppe ledet av konstituert, felles klinikkleder, Margrethe Seeger Halvorsen, har etter stengingen jobbet med å lukke avvikene.

Mandag 6. november åpnet klinikkene igjen etter å ha vært stengt i nesten tre uker. Neste uke, den 5. desember, skal universitetsstyret ved UiO orienteres om utviklingen ved klinikkene. I styrepapirene ligger en rapport fra arbeidsgruppen om hvilke tiltak som er utført, og hvordan saken skal håndteres videre.

Meldt avvik til Datatilsynet

Der står det blant annet at de har sørget for at det er en veileder i umiddelbar nærhet til der det foregår pasientbehandling, at det finnes en oversikt over hvilke behandlere som har time til hvilke tidspunkt, og at det er opprettet et skjema for å rapportere avvik.

Vi har vært gjennom en lang periode med konflikt, noe som har tæret på oss alle.

Margrethe Seeger Halvorsen

I tillegg har de midlertidig stanset bruken av video- og lydopptak til undervisning, mens de utarbeider en søknad om konsesjon til Datatilsynet. Det skal også sendes en avviksmelding til tilsynet om at det er brukt pasientopplysninger i undervisning, og arbeidsgruppen skriver i rapporten til styret at de vil «få bekreftet at det foreligger unntak fra konsesjonsplikt for bruk av journalopplysninger i undervisning».

Dette var blant det advokatfirmaet Kluge pekte på at ikke var i orden, og som de kalte «avvik/mulige avvik» fra helselovgivning.

Nytt journalsystem

— Et av avvikene vi hadde gikk på håndtering av journalopplysninger, sier konstituert klinikkleder Margrethe Seeger Halvorsen til Tidsskrift for norsk psykologforening.

Hun sier at det derfor kommer et elektronisk journalsystem i løpet av november/desember.

— I påvente av dette har vi videreført papirjournalsystemet. For å gjøre dette best mulig har vi laget manuelle rutiner som tilfredsstiller kravet til sporbarhet, rett til innsyn, tilgangskontroll, og mulighet for avviksmelding. I en kort periode hadde vi derfor ansatt en person til å administrere tilgangen til journalene, forklarer Halvorsen.

Hun opplyser at det var et nødvendig strakstiltak for å ha kontroll på tilgang og sikre sporbarhet.

— Lang periode med konflikt

— Vi har gjort noen justeringer underveis, og både tidligere og nåværende løsninger er i tråd med Enhet for internrevisjon og juristene ved UiO sine anbefalinger, sier Halvorsen.

Klinikklederen mener at den største utfordringen for klinikkdriften fremover er å jobbe fram et felles prosjekt på et institutt som ifølge henne er splittet.

— Vi har vært gjennom en lang periode med konflikt, noe som har tæret på oss alle. For å sikre et godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte framover tror jeg vi må etablere en felles forståelse av det som har skjedd slik at vi kan gjenetablere gjensidig tillit, sier Halvorsen, og fortsetter:

— Som del av dette trenger vi også å lande hvordan den fremtidige klinikkdriften og praktikumsundervisingen skal organiseres, i tråd med fagmiljøets, de ansattes og studentenes ønsker. Min jobb er å samle de som er involvert i klinikkdriften fra fagsiden, administrasjonen og ledelsen, og få dem til å dra i samme retning.

Vedtok å forankre prosess lokalt

På UiOs forrige styremøte i slutten av oktober var det knyttet stor spenning til klinikksaken. For studentene på profesjonsstudiet i psykologi, som har praksis ved internklinikken, var det viktig å få en demokratisk behandling av spørsmålet om klinikkene skal flyttes til spesialisthelsetjenesten eller ikke.

I vedtaket som styret fattet da, heter det blant annet at «Fremtidig organisering av undervisningsklinikkene er primært et ansvar for ordinære fag- og styringsorganer. Endelig vedtak av modell vil fattes av Universitetsstyret etter en prosess som sikrer involvering av studenter og ansattes medbestemmelse».

  • Les alle sakene khrono har skrevet om klinikkbråket her

Denne saken er laget i samarbeid med Tidsskrift for norsk psykologforening.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS