— Det er gode argumenter for at helseforetakene skal drive helsetjenester og at universitetene driver forskning og undervisning, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim om debatten om internklinikker ved unviersitetene. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Rektor Bovim: Universitetene bør ikke drive med helsetjenester

Klinikkdrift. NTNUs rektor, Gunnar Bovim, mener prinsipielt at universitetene ikke bør drive helseklinikker. Han får støtte av rektor Anne Husebekk i Tromsø.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Internklinikker for psykologi

Internklinikker for psykologi finnes ved fire av landets universiteter:

  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Bergen
  • UiT Norges arktiske universitet
  • NTNU

Studentene ved profesjonsstudiet i psykologi har praksis ved disse klinikkene, og får veiledning i pasientbehandling.

Sist høst ble internklinikkene ved UiO stengt på dagen fordi universitetsledelsen fryktet at driften av klinikken var i strid med loven.

Ved de andre klinikkene har man gjennomgått driften og funnet noen av de samme feilene.

NTNUs rektor Gunnar Bovim er lege, har vært direktør for Helse Midt-Norge og er også styreleder ved Oslo universitetssykehus.

Han har fulgt nøye med i debatten rundt organisering og drift av internklinikkene ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. I nær framtid skal også Bovim ha møte med ledelsen ved NTNUs to psykologiklinikker for å diskutere organiseringen av disse, og om det er ønskelig å flytte dem slik at de inngår i samarbeidet som NTNU har med universitetssykehuset i Trondheim.

— Det er gode argumenter for at helseforetakene skal drive helsetjenester og at universitetene driver forskning og undervisning, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim om diskusjonen om drift av universitetenes internklinikker.

Bovim har ikke til hensikt å beordre flytting av NTNUs internklinikker over til helsefortak, men skal diskutere dette med ledelsen ved Psykologisk institutt ved NTNU. Rektorens primære standpunkt er at universiteter ikke bør drive helsetjenester.

Flere internklinikker

Fire av landets universiteter driver i dag interne psykologiklinikker. Det er Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet, NTNU og Universitetet i Oslo. Studentene som tar profesjonsutdanning i psykologi har internpraksis ved disse klinikkene.

Det kan være fornuftig at vi har samme ordning som vi har for resten av helseutdan-ningene

Gunnar Bovim

I fjor høst så ledelsen ved Universitetet i Oslo seg nødt til å stenge sin psykologiklinikk på dagen på grunn av frykt for ulovlig drift. Etter at UiO stengte sin klinikk gikk også de andre universitetene gjennom sine klinikker og fant flere feil som nå skal være utbedret.

Les også: UiO-ledelsen stengte klinikk på dagen

Ønsket ikke klinikkdrift på UiO

Viserektor for forskning ved Universitetet i Oslo, Per Morten Sandset, som også har vært direktør for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst, uttalte den gangen til Khrono at han mente at universitetet ikke var rigget for å drive klinikkdrift, og at driften burde overføres til spesialisthelsetjenesten ved helsefortakene:

Per Morten Sandset, viserektor på UiO. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— På sikt ønsker vi at universitetet ikke skal tilby tjenester som faller under Helse- og omsorgsdepartementets aktivitet. Det har vært en prosess som instituttet har hatt over en periode, og universitetsledelsen mener at det ikke er riktig at det utøves helsetjenester ved universitetet, for det er ikke vår primæroppgave. Vår primæroppgave er å gi god undervisning til våre studenter, og videreføre det gode studietilbudet vi har, sa han i oktober.

Protestene var sterke, både fra ansatte og studenter ved Psykologisk institutt ved UiO.

Sandset sa samtidig til Khrono at det ikke gjaldt odontologi-klinikkene.

Denne uka vedtok styret ved Psykologisk institutt på NTNU at de ønsket en intern organisering av psykologiklinikkene for å sikre faglig autonomi.

Les også: Instituttledelsen ved UiO snur

NTNU-samarbeid med universitetssykehuset

Nå får Sandset prinsipiell støtte fra rektor Gunnar Bovim ved NTNU og rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet.

Landets største universitet, NTNU, har to internklinikker for psykologi, en for voksne og en for barn, som de drifter selv.

— I utgangspunktet har vi et universitetssykehussamarbeid som tar ansvar for helsetilbudet, der vi er utdanningsansvarlig og forskningsansvarlig, sier Bovim.

Han ser for seg at det på sikt vil kunne bli slik at psykologiklinikkene også kan inngå i dette samarbeidet. Om noen år, da NTNUs nye campus er ferdig, er planen at psykologistudiet skal flyttes fra Dragvoll og ned til universitetssykehusområdet.

— Da kan det være fornuftig at vi har samme ordning som vi har for resten av helseutdanningene, sier Bovim.

Klinikkene fungerer ikke dårlig

Men Bovim understreker at dette ikke er fordi dagens psykologiklinikker på NTNU fungerer dårlig.

— Vi har ingen holdepunkter for at klinikkene hos oss fungerer dårlig. Jeg har merket meg at psykologklinikkene våre er en god ordning og vi skal ikke kaste gode ordninger på båten. Men jeg skal ha et møte med ledelsen ved Psykologisk institutt for å diskutere om vi er optimalt organisert, sier Bovim, som understreker at hans primære utgangspunkt er at det er helsemiljøer, ikke universiteter, som bør driver helsetilbud.

Husebekk enig med Bovim

Jeg vil tro at denne aktiviteten vil bli likt organisert ved alle universitetene,

Anne Husebekk

Rektor Anne Husbekk ved UiT Norges arktiske universitet peker på at helselovgivningen er komplisert og omstendelig og at det er krevende å følge opp en internklinikk i et universitet.

Rektor på UiT,P Anne Husebekk . Foto: Skjalg Bøhmer Vold

UiT har en internklinikk for studentene ved profesjonsstudiet i psykologi og i tillegg en klinisk praksisvirksomhet knyttet til helsestudiene i regi av helsevesenet.

— Jeg ønsker at psykologiklinikken skal ligge i universitetet, nær studentene, men jeg ville satt pris på om ansvaret for den kliniske virksomheten var underlagt et helseforetak. Jeg ser at det er krevende for oss å ivareta alle kravene knyttet til regulering av helsetjenester, sier hun.

Etter stengningen av psykologiklinikken ved Universitetet i Oslo i høst har UiT gått gjennom klinikkdriften.

— Det var et tilsyn og de anmerkningene er lukket, men likevel ser jeg at det hadde vært ønskelig om ansvaret for klinikken ble flyttet ut, sier hun.

Er dere i noen prosess for å få flyttet ut psykologiklinikken?

— Vi er ikke det, men jeg har snakket med rektor Gunnar Bovim om dette, og jeg vil tro at denne aktiviteten vil bli likt organisert ved alle universitetene, sier hun.

Vil ha helseklynge

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen sier at de ikke har satt i gang noen prosess hos ham for å flytte ansvaret for psykologiklinikkene ut av universitetet.

UiB har tre psykologiklinikker, og i tillegg en odontologiklinikk.

— Vi ser heller på andre måter å organisere helseutdanningene sammen med andre aktører i helsetjenesten, som primær- og kommunehelsetjenester i kunnskapsklynger. Vi ønsker å se helhetlig på dette, i tråd med HelseOmsorg21, sier han.

Rektor på Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Det er ingen kjerne-oppgave for oss å drive klinikker, men vi har det fordi det støtter opp om undervis-ningen.

Dag Rune Olsen

HelseOmsorg21 er regjeringens strategi for en mer kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste, som skal være preget av kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester.

Er du enig med Gunnar Bovim, som sier at hans primære utgangspunkt er at helsemiljøer, ikke universiteter, bør driver helsetilbud?

— Det er ingen kjerneoppgave for oss å drive klinikker, men vi har det fordi det støtter opp om undervisningen, sier Olsen.

— Så er spørsmålet om universitetet er rigget slik at vi ivaretar pasientrettigheter, klageadgang og lignende. Her føler jeg at vi står på trygg juridisk grunn, sier han.

Møteforum

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har opprettet et felles møteforum for universiteter som har klinikker. Dette ble opprettet etter Husebekkutvalgets rapport.

Husebekkutvalget var en nasjonal arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som identifiserte barrierer for samarbeid mellom universiteter og helseforetak, spesielt når det gjaldt helseforskning.

Les også: Flere saker om psykologklinikkene

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS