oslomet på Romerike

Konsulent-millioner for å oppfylle Romerike-vedtak

OsloMet bruker 8,3 millioner på konsulenter i år og i 2021 for å å få gjennomført styrets vedtak om en fullverdig campus på Romerike.

Rektor Curt Rice forsikrer at OsloMet-ledelsen jobber hardt for å gjennomføre styrets vedtak om en to-campusløsning.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Per 1. desember i år er det brukt til sammen 2,3 millioner på konsulenttjenester i OsloMets campusprogram og for 2021 er budsjettet på 6 millioner kroner, viser tall fra OsloMet som Khrono har fått innsyn i. Hvor mange konsulentkroner som skal brukes etter 2021 er ikke avklart ennå.

Universitetsstyret ved OsloMet vedtok i mars i år at universitetet skal ha to fullverdige campuser; én i Oslo sentrum og en ny campus på Romerike. Dagens campus på Kjeller i Lillestrøm kommune skal avvikles innen 1. august 2023. Et campusprogram er etablert for å gjennomføre vedtaket.

Foreløpig har OsloMet engasjert to konsulenter fra Sopra Steria; en programleder og en som prosjektstøtte. Begge jobber for tiden 100 prosent med campusprogrammet, opplyses det.

Trenger ekstra kapasitet

Direktør Asbjørn Seim sier at Campusprogrammet er en stor satsing for OsloMet og at de trenger konsulenthjelp for å få planene gjennomført.

— For å kunne holde god framdrift og levere på universitetsstyrets bestilling, har vi funnet det mest effektivt å engasjere Sopra Steria til å bistå oss i dette arbeidet, i tillegg til egne ressurser. Vi bruker konsulenttjenester for tilføre ekstra kapasitet, for å supplere eksisterende kompetanse, og til å bygge opp vår egen kompetanse på feltet, sier han.

Seim sier at i tillegg til å få etablert en ny campus på Romerike, består arbeidet også av flytting fra dagens lokaler på Kjeller og campusutvikling i Pilestredet i Oslo sentrum.

— Vi ville ikke kunne holde like god framdrift i et så stort og krevende program uten tilførsel av ekstra ressurser utenfra, sier han.

Midlene som brukes på konsulenter kommer i tillegg til arbeidet de mange OsloMet-ansatte bidrar med for å gjennomføre universitetsstyrets vedtak. Khrono får opplyst at mange ansatte fra ulike fagavdelinger, fakulteter og sentre bidrar, men at det ikke er fastsatt bestemte stillingsprosenter for disse.

Det foreligger ikke noen oversikt over hva det tidligere arbeidet med campus på Romerike har kostet.

Direktør Asbjørn Seim sier at OsloMet trenger konsulenthjelp for å gjennomføre vedtaket i styret.

OsloMet snudde

OsloMet framforhandlet for et år siden en forlenget avtale med gårdeier Hemfosa om fortsatt leie av dagens lokaler på Kjeller, men rektor Curt Rice ønsket likevel ikke å inngå leieavtalen og heller samlokalisere hele OsloMet i Oslo. Det fikk han ikke styret med på, og 12. mars vedtok styret at OsloMet skal ha to fullverdige campuser med stedlig ledelse; en i Oslo sentrum og en på Romerike.

Etter dette gikk Hemfosa til søksmål mot OsloMet. Saken er berammet til 11. januar i Nedre Romerike tingrett. Hvis Hemfosa vinner fram med sitt søksmål, blir konsulentkronene bare småpenger, for Hemfosa krever erstatning for hele leiebeløpet fram til den framforhandlede kontraktens utløp i 2043, det vil si rundt 640 millioner kroner.

Styre-kritikk av OsloMet-ledelsen

Styret ved OsloMet er kritisk til om rektor Curt Rice virkelig jobber for å gjennomføre styrevedtaket om at det skal være én fullverdig campus på Romerike, og ikke bare ha aktivitet spredt rundt på flere steder, kom det fram på styremøtet 8. desember.

Også fra flere andre hold kommer det spørsmål om OsloMet-ledelsen gjør det styret har vedtatt i denne saken, blant annet fra stortingsrepresentant Turid Kristensen (H).

Hun sa til Khrono dagen etter styremøtet at hun synes det er veldig bra at styret var så tydelig på at vedtaket fra 12. mars i år om at det skal være en fullverdig campus på Romerike må gjennomføres.

Fortvilet Lillestrøm-ordfører

I Romerikes Blad fredag (for abonnenter) er Lillestrøms ordfører også bekymret. På en dialogkonferanse i slutten av november presenterte Lillestrøm kommune sju tomtealternativer fra seks aktører, som mulig lokalisering av Romerike-campusen.

Jørgen Vik (Ap) er ordfører for den nye storkommunen Lillestrøm.

Ordfører Jørgen Vik sier til avisen at han er fortvilet over OsloMets håndtering av saken etter å ha fått med seg styremøtet 8. desember.

— Jeg ble sjokkert og oppriktig fortvilet. Der fremstår det nå som om fullverdig campus blir oversatt av OsloMet-ledelsen til bare stedlig tilstedeværelse og at studiene kan spres flere steder. Slik det framstår nå, virker det som om ledelsen ikke jobber med det for øye som styret vedtok i mars, nemlig å skape et fullverdig campus.

Rice: Jobber for å gjennomføre vedtaket

Rektor Curt Rice forsikrer imidlertid, slik han også gjorde på styremøtet, at OsloMet jobber for å realisere styrevedtaket.

— Styret har vedtatt at det blir en fullverdig campus på Romerike, og vi jobber godt og profesjonelt for å realisere en campus som er grunnet i faglig relevans og etterspørsel i samfunnet. Hva slags campus det blir avhenger blant annet av den økonomiske situasjonen, og vi forventer engasjement og samarbeid med regionen, sier han til Romerikes Blad.

Powered by Labrador CMS