direkte

Korona og søksmål på styremøtet på OsloMet

Koronahåndteringen og søksmål fra gårdeier på Kjeller er blant sakene på høstens første styremøte ved OsloMet.

OsloMet har digitalt møte i universitetsstyret 9. og 10. september. Styreleder er Trine Syvertsen.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styremøtene ved OsloMet er fortsatt digitale, og møtet denne uken går over to dager, 9. og 10. september.

Møtet kan følges direkte nederst i denne saken fra kl 9-12 begge dager.

Styret skal diskutere søksmålet fra gårdeier Hemfosa på Kjeller, men ifølge kjøreplanen som Khrono har fått tilsendt vil dette skje bak lukkede dører.

Hemfosa krever erstatning for 20 års husleie og har stevnet OsloMet for retten. Det skjer fordi universitetsstyret har vedtatt å ikke inngå den framforhandlede leieavtalen i Kunnskapsveien 55 på Kjeller, der OsloMet har sin Romerike-campus. Mens Hemfosa mener avtalen er bindende, viser OsloMet til at avtalen ikke er signert og at det er tatt signeringsforbehold. OsloMet har frist til 18. september med å levere sitt tilsvar til stavningen til Nedre Romerike tingrett og rettssaken er berammet til 11.-13. januar.

Les mer om saken her

Også en sak om endring i møteplanen skal foregå for lukkede dører, ifølge kjøreplanen. I forslaget til vedtak står det at også styremøtet i desember skal foregå digitalt over to dager og styret skal ta stilling om møtene framover skal kjøres fysisk eller digitalt, heter det.

Koronahåndteringen

En annen sak er hvordan OsloMet har håndtert koronakrisen så langt.

Her legges det blant annet fram en ekstern evaluering der en av konklusjonene er at den ordinære virksomhetsledelsen i for stor grad ble satt på sidelinjen i første fase av krisen. I stedet ble all makt overført til sentral beredskapsledelse.

En undersøkelse blant OsloMet-ansatte som viser at et flertall gjerne vil jobbe mer hjemme også i en normalsituasjon, er også en del av kunnskapsgrunnlaget når styret skal diskutere koronahåndteringen.

Dette står på dagsorden:

Vedtakssaker

  • Styrets møteplan 2021
  • Søknad om etablering av master i helsevitenskap
  • Søknad om etablering av erfaringsbasert master i ledelse
  • Dispensasjon fra forskrift om studier og eksamener ved OsloMet
  • Forhandlingsfullmakt ved lønnsoppgjøret 2020
  • Internrevisjon – rapport fra revisjonsarbeidet vår 2020

Diskusjonssaker

  • OsloMets innspill til regional planstrategi for Viken fylkeskommune
  • Kunnskapsgrunnlag for håndtering av koronasituasjonen

Referatsaker:

a) Protokoll fra styremøte 17. og 18. juni b) Møtebok fra IDF-møte og referat fra møte

Orienteringssaker:

c) Etatstyring – tilbakemelding OsloMet

d) Søksmål fra Hemfosa

e) Rektors orienteringer

Eventuelt

Dagsorden finnes også her

Powered by Labrador CMS