styremøte

Kostnadskutt og nye prorektorer i Stavanger

Kostnadskutt tilsvarende 150 årsverk er den største saken på styremøtet ved Universitetet i Stavanger 9. mars.

Styremøtet ved Universitetet i Stavanger holdes her i Arne Rettedals hus på campus i Stavanger.
Publisert

Styret ved Universitetet i Stavanger har møte torsdag 9. mars fra kl 10. Møtet kan følges nederst i denne saken.

Den store saken på styremøtet er omstillingsplanen med forslag om kostnadskutt tilsvarende 150 årsverk innen 2026.

Dette utgjør åtte prosent av totalt antall årsverk ved universitetet, og en tredjedel av kuttet skal skje innen teknisk-administrative stillinger, ifølge forslaget.

Oppsigelser utelukkes ikke, men målet er å ta ut det meste av kostnadskuttet gjennom naturlig avgang, heter det. Det vil si at ansatte som slutter ikke erstattes, vikarer og midlertidige får ikke forlengelse og kortvarige ansettelsesforhold avsluttes.

Bakgrunnen er trangere tider, politiske signaler om redusert økonomisk handlingsrom, økte priser på strøm og energi og et kostnadsnivå som ikke står i stil med inntektene, går det fram av et notat rektor Klaus Mohn har sendt lederne ved fakulteter og enheter ved universitetet.

Ansetter tre prorektorer

Styret skal også ansette prorektor for utdanning, prorektor for forskning og prorektor for innovasjon og samfunn.

Merete Vadla Madland har søkt om fire nye år som prorektor for forskning, mens Astrid Birgitte Eggen og Rune Dahl Fitjar ikke har søkt om nye perioder som henholdsvis prorektor for utdanning og prorektor for innovasjon og samfunn.

Se søkerlistene her

På sakskartet

 • Årsrapport 2022 for UiS
 • Grunnlag og plan for omstilling ved UiS
 • Studiebarometeret 2022
 • Rapport om skikkethetsarbeid
 • Kvalitet i studieportefølje og planlegging av studieplassene ved UiS 2024-25
 • Store lederspenn i instituttene
 • Tildeling av status som merittert underviser 2023
 • Ansettelse i åremålsstilling som prorektor for forskning
 • Ansettelse i åremålsstilling som prorektor for innovasjon og samfunn
 • Ansettelse i åremålsstilling som prorektor for utdanning
 • Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved avdeling for omsorg og etikk
 • Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved avdeling for kvalitet og helseteknologi
 • Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved avdeling for klassisk musikk
 • Disputaser og gjennomstrømning doktorgradsutdanningen ved UiS i 2022
 • Rapport fra internrevisjonen «Gjennomføring på toårige masterprogram
 • Fullmaktsaker til styremøte 9. mars 2023
 • Orienteringssaker til styremøte 9. mars 2023
 • Eventuelt

Sakspapirene kan leses her

Embed-kode til strøyminga av møtet er
Powered by Labrador CMS