styremøte

Kostnadskutt på dags­ordenen i Stavanger

Økonomisk omstilling og nedgang i søkertall er blant sakene på styremøtet ved Universitetet i Stavanger torsdag.

Universitetet i Stavanger har styremøte 15.juni, blant med økonomisk omstilling på dagsorden. Her fra et styremøtet 9. mars.
Publisert

Universitetet i Stavanger (UiS) har styremøte torsdag 15.juni. Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl 10.

På sakskartet står blant annet status for omstillingsarbeidet ved UiS, søkertall og oppfølging av studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

Kartlegger kostnadskutt

I mars vedtok styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) en omstillingsplan, der målet er å sikre økonomisk balanse i løpet av perioden 2023—2026 og videre framover, samt å sikre økonomisk handlingsrom til strategiske satsinger fra 2026.

Et eget punkt om at UiS skal kutte kostnader tilsvarende 150 årsverk, slik Klaus Mohn foreslo, ble tatt ut av vedtaket.

På styremøtet 15. juni får styret en orientering om hvordan det går med omstillingsplanen. Et av punktene er at det er satt i gang en prosess der divisjonslederne skal kartlegge kostnadseffektiviserende tiltak og arbeidsoppgaver i egen divisjon.

Regnskapet for første tertial 2023 står også på sakskartet og det viser totalt sett et driftsunderskudd på 13,7 millioner kroner, kalt merforbruk i regnskapet.

Kritisk for flere studier

Søkertallene ved UiS viser nedgang både gjennom Samordna opptak og lokalt opptak. Antall som har studier ved UiS som førstevalg gjennom Samordna opptak har gått ned med 5,6 prosent i forhold til 2022.

Den største nedgangen har bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll med 275 færre førstevalgssøkere, men dette er likevel det mest populære studiet ved UiS og det femte mest søkte per studieplass blant 1 332 studier i Norge.

Sykepleie har 95 færre førstevalgssøkere og grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 76 færre søkere, går det fram av styrepapirene. Det er flere utdanninger som har mindre enn én søker per plass, noe som karakteriseres som kritisk.

For 2-årige masterutdanninger og videreutdanninger i det lokale opptaket er det en nedgang på 5,8 prosent fra i fjor. 

Dette står på sakskartet

 • Foreløpig budsjettfordeling 2024 
 • Status omstillingsarbeidet ved UiS
 • 1. tertial 2023 - regnskapsrapportering
 • Samarbeidsavtale internrevisjon
 • Søkertall UiS 2023 
 • Utdannings- og læringsmiljøprisen 2023, unntatt offentlighet
 • Endring i delegasjonsreglementet del 1 – styrets delegasjon til leder av nemnd for studentsaker
 • Handlingsplan for universell utforming – mål, organisering og tiltak, UiS 2023-2026
 • Oppfølging av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)
 • Oppdatering om nytt bygg for Det helsevitenskapelige fakultet
 •  Håndtering av store lederspenn i instituttene
 • Lønnsoppgjøret i staten- lokale forhandlinger 2023
 • Oppnevning av nytt valgstyre
 • Medarbeiderundersøkelsen 2023
 • Policy og internt rammeverk for forvaltning av rekrutteringsstillinger ved UiS
 • Kreeringer fra juni 2022 til mai 2023
 •  Orienteringssaker til styremøte 15. juni 2023
 • Eventuelt

Styrepapirene ligger her

Powered by Labrador CMS