Debatt Klaus Mohn, Eira Aas Eide, Simen Hagen Ekeberg

Krever forutsigbarhet for Students at Risk

Oppfordrer Utenriksdepartementet (UD) om å gi mer forutsigbarhet til Students at Risk for å styrke ordningen.

Rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger (UiS) går ut sammen med studentrepresentanter ved UiS og ber om en styrking av ordningen med Students at risk.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Over store deler av verden opplever studenter å bli straffet og forfulgt som følge av sitt engasjement for demokrati og menneskerettigheter. Det man i Norge kjenner som akademisk frihet, ytringsfrihet og politisk engasjement, er i mange land ingen selvfølge. Tvert imot betegnes dette noen steder som uønsket oppførsel. Fengslingen av tyrkiske studenter som kjemper for likestilling og akademisk frihet, underbygger behovet for handling slik at verdenssamfunnet ikke fortsetter å bevege seg i feil retning.

For et par måneder siden vant den tyrkiske studentorganisasjonen METU LGBTI+ Solidarity Studentenes fredspris for sitt arbeid for likestilling og åpenhet – men i hjemlandet fengsles de som følge av fredelige protester. 1. januar 2021 utnevnte president Recep Erdogan, Melih Bulu som ny rektor ved universitetet Bogazici i Istanbul. Utnevnelsen har ført til kraftige reaksjoner blant landets studenter, som har deltatt i protester mot utnevnelsen av Bulu i flere uker. Studentene er redde for at rektoren med bakgrunn fra det konservative partiet er satt inn for å begrense studentenes akademiske frihet og sikre konservativ innflytelse. Som konsekvens av protestene har flere hundre studenter blitt arrestert. Det har gått så langt at president Erdogan kaller fredelige studentaktivister for terrorister. Protestene og arrestasjonene i Tyrkia er bare ett av mange eksempler på studenter som møter represalier som følge av sin kamp for menneskerettigheter. SAIH-leder Sunniva Folgen Høiskar trakk fram flere lignende tilfeller i sitt debattinnlegg ‘Students at Risk-ordningen blir bare viktigere’ i Khrono for litt over ett år siden.

(les videre under AnnonseN)

Bli varslet om
debatt og nyheter

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste debattinnleggene og de
viktigste nyhetssakene.
-

I 2012 tok SAIH og NSO initiativ til Students at Risk (StAR). Dette er en ordning som har som formål å gi studentaktivister muligheten til å fullføre sine studier i Norge, dersom myndighetene fratar dem muligheten til å videreføre studiene i hjemlandet. Et pilotprosjekt startet i 2014 og skulle opprinnelig vare i tre år, men prøveprosjektet ble utvidet. I en årrekke har Students at Risk vært en trygg havn for studentaktivister, men ordningens fremtid har hele tiden vært usikker. Etter en vurdering av StAR anbefalte Diku at ordningen skulle videreføres. I kjølvannet av dette har rektorer og studentledere over hele landet tatt til orde for å støtte opp under Dikus anbefaling. Det har lenge vært stille rundt ordningen, men tirsdag 2. mars kunne Khrono omsider bekrefte at ordningen videreføres. Ordningens varighet nevnes derimot ikke. Samtidig ser vi stadig et økende behov for at ordningen vedvarer og får stabile rammer.

Universitetet i Stavanger har vært med å kjempe for alle studenters akademiske frihet gjennom deltakelse i og støtte til Students at Risk. Universitetets motto er å utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Studenter verden over utgjør frontlinjen i kampen for å utfordre styringsmakter som ikke verdsetter det vi ser på som grunnleggende rettigheter. Vi anser det som en del av vårt samfunnsansvar å vise solidaritet og støtte studenter verden over i kampen for demokratiske rettigheter og likestilling. Som beskrevet i strategien til UiS, er visjonen vår ‘å være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet’. Dette er ikke mulig uten at man har en åpen og mangfoldig debatt i det offentlige rom. For at en utdanningsinstitusjon skal kunne bidra til samfunnsutvikling, forutsettes det at man legger til rette for akademisk frihet og uavhengig forskning.

Vi skriver dette som en oppfordring til Utenriksdepartementet (UD) om å gi mer forutsigbarhet til Students at Risk for å styrke ordningen. Ordningen er et meget godt initiativ for studenter som tør å ta kampen for menneskerettigheter og akademisk frihet på tross av risikoen for forfølgelse og represalier. Vi, som mange andre aktører, mener at ordningen bør styrkes og gjøres permanent slik at enda flere studenter verden over kan stå opp for sine meninger uten at deres engasjement går utover muligheten til å ta høyere utdanning.

Powered by Labrador CMS