Universitetet i tromsø

Kritiker inn i universitets­styret i Tromsø

Ketil Zachariassen har tidligere gått hardt ut mot styret ved UiT. Nå er han selv valgt inn som fast medlem.

Nye ansatterepresenentanter ved UiT-styret (f.v.): Jonas Stein, Rikker Gürgen Gjærum, Gunhild Guttvik, Ketil Zachariassen og Anders T. Hjertø Lind.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For et drøyt år siden gikk Ketil Zachariassen (51) hardt ut mot styret ved UiT etter at de vedtok å innføre ansatt heller enn valgt rektor ved universitetet.

Førsteamanuensen i historie skrev den gang på Facebook-veggen sin: «Å nytte sin stemme for å avvikle ordninga med valt rektor på UiT, mot råda frå sine tilsette og sine studentar, syner ein høgt utbygd maktarroganse».

De neste fire årene skal Zachariassen selv ha fast plass rundt styrebordet. Det sittende styret går av, og nye koster kommer inn. Og den første ansatte rektoren, Dag Rune Olsen, erstatter sittende valgte rektor, Anne Husebekk.

Ketil Zachariassen er valgt inn i styret som en del av de fast vitenskapelige ansatte. Og i sin egen valgplattform legger han spesielt kritikken sin til grunn:

«Eg har dei seinaste åra vore særs kritisk til fleire av dei vegvala rektor og det sittande styret har teke, til dømes at vi får tilsett rektor og samanslåinga av Tromsø museum og Kunstfag. Over tid har eg uroa meg over at UiTs autonomi er under press, dels ovanfrå/utanfrå og dels ved at universitetsstyret har bidrege til at leiinga får meir makt og fagmiljøa mindre.»

Zachariassen mener autonomi er en kjerneverdi ved UiT.

Olsen må få anledning til å levere

— Hvordan skal du gripe an styrevervet i en ledelsesmodell du er sterkt imot?

— Nå er vedtaket gjort, det er viktig å få et godt kollegium som fungerer sammen i styret og det skal jeg bidra til. Jeg er heller ikke redd for å si fra og stå fram når det gjelder saker av stor betydning, sier han og viser blant annet til at han satt i styret for de midlertidig ansatte da spørsmålet om fusjon med høgskolene i Finnmark og Harstad første gang kom opp – et forsøk som strandet – og var den gangen kritisk til det.

— Det var mye støy rundt ansettelsen av Dag Rune Olsen og granskingen av han i Bergen. Hvor sto du i den saken?

— Dag Rune Olsen har fått en dårlig start, og det er ikke heldig. Men nå må han få anledning til å levere og bli dømt ut ifra det, sier Zachariassen, som også venter spent på Kunnskapsdepartementets oppnevning av ekstern styreleder.

— Jeg håper vi får en faglig tung styreleder som kjenner universitetet og har bakgrunn fra forskning og høyere utdanning, sier han.

Gjærum for distriktene

Rikke Gürgens Gjærum ble også valgt inn på fast plass. Hun er professor i anvendt teater og leder for Arktisk Senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning i Harstad. Ifølge valgprogrammet er hun opptatt av desentralisering og styrken i flercampus-universitetet, samt inkludering og bærekraft, blant annet. De som stemte på henne vil få en styrerepresentant som jobber for «kreativitet, et pulserende liv på alle campus, akademisk frihet og engasjement på jobben».

Fakta

Disse er nyvalgte ansatterepresentanter ved UiT

Tre representantar fra gruppen av fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

  • Ketil Zachariassen
  • Jonas Stein
  • Rikke Gürgens Gjærum

Første vara er Rolf Anker Ims, andre vara er Ole-Jakob How og tredje vara er Margrethe Esaiassen.

En representant fra gruppen av midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

  • Anders T. Hjertø Lind

Denne gruppen har ingen kandidater som vara.

En representant fra gruppa av teknisk/administrativt tilsette

  • Gunhild Guttvik

Tone Osnes er vara.

Stein fra bakkenivå

Sammen med disse to ble også førsteamanuensis Jonas Stein valgt inn på fast plass for de vitenskapelig ansatte. Han er nestleder i Akademiet for yngre forskere og Stein har tidligere sittet i styret for de midlertidig ansatte.

«I den perioden så jeg behovet for å ha sterke vitenskapelige stemmer i styret med god forankring på bakkenivå. Dette kom spesielt til syne i saken om ansatt rektor hvor flertallet dessverre med knappest mulig margin valgte å vrake ordningen med valgt rektor. Etter min mening, vil det være helt avgjørende at perspektivet fra vitenskapelige ansatte, ikke glipper i alle debatter som går i alt fra UiTs regionale rolle, langsiktig forskningsplan og kampen for å redusere midlertidighet i UH-sektoren», skriver Stein i sin valgpresentasjon. Den tidligere venstrepolitikeren ble også kjent over større deler av landet da han var hyret inn som valgforsker under NRKs sendinger fra presidentvalget i USA i fjor høst.

Margrete Esaiassen sitter i det nåværende styret og stilte til gjenvalg, men ble denne gangen valgt inn som tredje vara.

Fra teknisk administrative ansatte er Gunhild Guttvik valgt inn for fire år. Hun er spesielt opptatt av fremragende lederskap og medarbeiderskap, samt organisering og godt arbeidsmiljø, skriver hun.

Anders Hjertø Lind ble gjenvalgt ett nytt år for de midlertidige ansatte. Stipendiaten i statsvitenskap ønsker særlig å jobbe med ny universitetsledelse og ledelsesstruktur – «hvor jeg håper å kunne bidra både som en tydelig stemme for midlertidige og det faglige – og som en brobygger mellom det gamle og nye styret», skriver han i sin presentasjon.

Han er også opptatt av at universitetets første eksterne styreleder må ha faglig tyngde.

Ekstern styreleder

For første gang skal Kunnskapsdepartementet oppnevne en ekstern styreleder til styret. Det er knyttet stor spenning til hvem dette blir, og det nåværende styret har uttrykt at de ønsker nåværende NHO-direktør Christian Chramer til stillingen.

– Christian Chramer har et brennende hjerte for universitetet og for landsdelen, han har et godt nettverk i hovedstaden og vil utvilsomt kunne bli en god styreleder, har rektor og nåværende styreleder Anne Husebekk tidligere uttalt.

To av dagens eksterne styremedlemmer står på listen over navn som UiT-styret foreslår, i tillegg til Christian Chramer som er varamedlem i dag. Det er Anders Malmberg, som er professor i økonomisk geografi ved Uppsala universitet og Stig Arild Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Hvem som blir den nye styrelederen, vil bli annonsert senere i juni. Det nye styret tiltrer 1. august 2021 og sitter til 31. juli 2025.

Det samme gjør det nye rektoratet som ble klart mandag denne uken.

Det har vært mye uro og uenighet ved UiT etter avgjørelsen om ansatt rektor, der avtroppende valgt rektor og styreleder Anne Husebekks stemme ble avgjørende. Det var også betydelig uro rundt ansettelsen av tidligere UiB-rektor Dag Rune Olsen, men et enstemmig styre sto bak ansettelsen.

Det nye styret og rektoratet tiltrer 1. august 2021 og sitter til 31. juli 2025.

Endringslogg kl. 09.59 16.juni 2021. Det er lagt inn en presisering i sitatet fra Ketil Zachariassen om det første fusjonsforsøket mellom UiT og høgskolene i Harstad og Alta.

Powered by Labrador CMS