ledelse

Reaksjoner på UiT: «Rektor har mistet all tillit og troverdighet»

Fagforeninger og ansatte reagerer sterkt på styrets beslutning om å innføre fast ansatt rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

— Høyt utbygd maktarroganse, tordner Ketil Zachariassen etter at styret ved UiT vedtok ansatt rektor, tross sterk motstand blant de ansatte.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

Ikke et eneste fakultet ved UiT Norges arktiske universitet gikk inn for å endre ordningen med valgt rektor, heller ikke noen av fagforeningene. 80 prosent av de som svarte på en høring i regi av tjenestemannsorganisasjonene gikk inn for fortsatt valgt rektor.

Onsdag vedtok styret, med en stemmes overvekt, å likevel gå inn for ansatt rektor.

Fakta

Styret ved UiT Norges arktiske universitet

Faste medlemmer av styret:

 • Styreleder: Anne Husebekk (rektor)
 • Lin Marie Holvik (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet). På møtet 17. juni møtte vara Christian Chramer i stedet for Holvik.
 • Anita A. Stenhaug (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Stig A. Slørdahl (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet).
 • Anders Malmberg (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Julia Wong (valgt blant studentene)
 • Ole Even Andreassen (valgt blant studentene)
 • Tore Nesset (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Margrethe Esaiassen (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Jonas Stein (valgt blant vitenskapelige ansatte i midlertidig stilling)
 • Kjersti Dahle (valgt blant teknisk/administrativt ansatte)

En av dem som tydeligst har vist frustrasjon over vedtaket, er Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i historie. På sin facebook-vegg skriver han: «Å nytte sin stemme for å avvike ordninga med valt rektor på UiT, mot råda frå sine tilsette og sine studentar, syner ein høgt utbygd maktarroganse».

— Rått løp

— Det er bare tre år siden sist forslaget om å innføre ansatt rektor ble avvist. Når det nå kommer opp igjen, ble det møtt med et tydelig signal fra ansatte og fagforeninger. Når det likevel vedtas oppleves det som maktarroganse, særlig fra rektors side, siden hennes stemme blir avgjørende. For min del mister rektor nå både tillit og troverdighet. Ting går relativt bra ved UiT. Man har kjørt et rått løp i en sak der det ikke var nødvendig , utdyper Zachariassen til Khrono.

Beslutningen om at rektor i fremtiden ikke lenger skal velges av de ansatte ble tatt med seks mot fem stemmer.

Han synes det er merkelig at rektor Anne Husebekk, etter sju år som valgt rektor, velger å vippe flertallet bort fra den etablerte valgordningen.

Les også: UiT får ansatt rektor

— Det må jo bety at hun mener at universitetet mangler styringsfart. Men det har vi faktisk hatt, det viser flere fusjoner universitetet har vært gjennom.

Ketil Zachariassen står langt fra alene i sin kritikk.

— Hva i all verden skal styret med en bred involvering og høring, når de likevel ikke vektlegger tilbakemeldingene?

Det er Olaf Styrvold, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiT som stiller spørsmålet.

— Vi har hatt en bred høring, mange har deltatt og svart. Det er imponerende i disse korona-tider. Og svaret er unisont fra høringsinstanser, alle vil ha valgt rektor. Likevel velger styret å se helt bort fra dette klare og entydige rådet, og går for ansatt rektor. Det er veldig spesielt, legger Styrvold til.

Men han trekker også fram:

— Vi må leve videre med dette, nå er beslutningen tatt. Vi skal hjelpe universitetet til å drives best mulig, også med ansatt rektor.

Studentene: — Vi er også skuffet

Herman Siggerud er påtroppende leder av Studentparlamentet ved UiT.

— Som så mange andre er vi veldig skuffet. Vi synes det er veldig spesielt at man ikke hører på ets å overveldende flertall blant ansatte og studenter, sier Siggerud til Khrono.

Studentlederen sier at ledelsen nå får en stor utfordring med å forankre en ny ledelsesmodell i en organisasjon som så tydelig ønskers eg noe helt annet.

— Nå er det et år til vi skal ansatte rektor. Vi er spent på hvordan ledelsen vil legge opp prosessen. Denne situasjonen stiller ekstra høye krav til at denne prosessen blir gjort på en bra måte, understrekker Siggerud.

NTL UiT: — Uklokt og skuffende

«NTL har, i samarbeid med de andre fagforeningene, lagt ned et stort arbeid for å få til en levende debatt, i en tid der alt har foregått digitalt. Dessverre valgte ikke styret å lytte til organisasjonens synspunkter, og det mener vi er både uklokt og skuffende», skriver NTL UiT på sin facebookside.

Hovedtillitsvalgt Marit Martinsen Dahle legger til at de er både skuffet og matte i dag.

— Det er siste skanse av det som er spesielt med et universitet som nå blir borte, sier hovedtilligsvalgt i NTL, Marit Dahle.

— Signalet fra organisasjonene, ansatte og studentene, var enda tydeligere denne gang enn for fire år siden. Vi er skuffa over at vi føler at styret i liten grad adresserte denne utfordringen, nemlig at hele organsiasjonen sier unisont ja til valgt rektor, mens styret med knappest mulig margin velger å gå for ansatt rektor, sier Dahle.

Dahle legger til at samtidig erkjenner de at beslutningen nå er tatt, og at de vil jobbe videre med de utfordringer den nye ledelsesmodellen innebærer.

— Vi skal leve greit med at vi får en ansatt rektor, det gjør mange universiteter og høgskoler også, men det er jo den siste skanse av det som er spesielt med et universitet som nå blir borte, sier Dahle.

Eksternt flertall

Det var rektor (og styreleder) Anne Husebekk som sørget for flertallet sammen med de eksterne styremedlemmene og en representant valgt av faglig ansatte, Margrethe Esaiassen.

Studentrepresentantene Julia Wong og Ole Even Andreassen, samt ansattrepresentantene Kjersti Dahle, Tore Nesset og Jonas Stein stemte imot.

— Jeg har fått veldig mange reaksjoner fra kollegaer og andre ansatte som mener beslutningen er uheldig og opplever at de ikke blir hørt, seier Jonas Stein til Khrono.

Han mener avgjørelsen er forhastet, blant annet fordi forslaget til ny universitets- og høgskolelov ikke er vedtatt. I den er det lagt opp til at alle skal pålegges ekstern styreleder, mens spørsmålet om valgt versus ansatt rektor overlates til institusjonene.

— I praksis betyr dette en avskaffing av ordningen med valgt rektor. Men loven er ikke vedtatt – da er det veldig synd at vedtaket blir gjort nå, med knappest mulig flertall, sier han.

Det er trist. De bruker demokratiet som argument for valgt rektor, og bruker det samme demokratiet for å vise mistillit mot meg etter en flertallsavgjørelse i styret.

Rektor Anne Husebekk

Husebekk så inn i fremtiden

— Grunnlaget for mitt standpunkt for ansatt rektor er bygget på sju års erfaring som rektor og det bildet jeg ser inn i fremtiden, sier rektor Anne Husebekk.

— Hva ser du når du ser inn i fremtiden?

— Universitetet er avhengig av profesjonell ledelse. Lederjobben som rektor er svært krevende. Med ansatt rektor er vi sikrere på å få en person som i tillegg til akademiske kvalifikasjoner både har ledererfaring og gode lederegenskaper. Jeg har tro på enhetlig ledelse. Jeg har selv jobbet med todelt ledelse, og det har gått fint, men samtidig er det uheldig at ressurser, økonomi og administrasjon er skilt fra det faglige ansvaret.

Rektor Anne Husebekk sier at hun gjort seg erfaringer som valgt leder som gjør at hun nå går inn for å endre modell.

— På hvilken måte er det uheldig?

— Dersom man skal ha et faglig ansvar, må man også ha et ansvar for ressursene som skal styrke kjerneoppgavene. Jeg har hatt godt samarbeid med universitetsdirektøren, men dette er ikke en selvfølge. Det er et sårbart system.

— Det er et klart flertall mot ansatt rektor, ingen fakulteter er for – overkjører du ditt eget universitet?

— Det er selvsagt til bekymring. Styret må vurdere mange ulike argumenter. Det var en lang debatt som førte til beslutningen. Flertallet var knappest mulig, ja, men det er ikke et krav at det skal være større.

— Hva sier du til påstanden om at du nå mangler tillit og troverdighet?

— Det er trist. De bruker demokratiet som argument for valgt rektor, og bruker det samme demokratiet for å vise mistillit mot meg etter en flertallsavgjørelse i styret.

Endringslogg:

19. juni, kl. 12.30: Lagt til intervju med leder av Studentparlamentet UiT.

Powered by Labrador CMS