universitetet i bergen

Kritikk fra PwC: — Brøt loven da Tom Knudsen ble ansatt

Tidligere NHO-topp Tom Knudsen har fått for høg lønn, og ansettelsen av han er i strid med statsansatteloven. Det heter det i granskingsrapporten fra PwC, som Universitetet i Bergen fikk torsdag.

Tom Knudsen og Dag Rune Olsen hadde første møte om arbeidslivsportal i fjor vinter. Bildet er hentet fra en presentasjon som det er gitt innsyn i
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert.)

— Det er ikke sånn man ansetter i midlertidig stilling, visse vilkår må være oppfylt for at man skal kunne bruke slike stillinger. Når vi har sett på hvorfor man valgte å ansette Tom Knudsen, var det å ansette han midlertidig en beslutning som kunne bli tatt på adminsitrativt nivå, uten at man måtte dra inn ansettelsesorgan.

Fakta

Olsen-Knudsen-saken ved Universitetet i Bergen

 • I perioden januar til oktober 2020 har tidligere regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland og rektor Dag Rune Olsen ved UiB jobbet for å få til en avtale der Knudsens selskap Praktikk AS skulle etablere en arbeidslivsportal
 • Planen var at UiB skulle overta selskapet inkludert teknologien, og at Tom Knudsen skulle fortsette som daglig leder i Praktikk AS fram til han gikk av med pensjon.
 • Avtalen kunne gitt Knudsen oppimot 20 millioner kroner.
 • Avtaleforslaget ble underkjent både av UiBs økonomiavdeling og daværende universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, senere viste det seg også at Kunnskapsdepartementet var skeptiske.
 • Da overtakelsesplanene måtte skrinlegges, fikk Tom Knudsen i stedet et engasjement på et halvt år ved UiB, der han hever over 1,1 millioner i årslønn
 • UiB har i ettertid betalt 540.000 kroner eksl.mva for å dekke medgåtte utgifter i Tom Knudsens og Dag Rune Olsens forsøk på å starte selskapet Praktikk AS, som etter planen skulle drive arbeidlivsportalen i UiB-regi med Tom Knudsen som daglig leder.
 • Samtidig har UiB valgt å gå videre med arbeidslivportalarbeidet i egen regi og har finansiert et forprosjekt i Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, som allerede har en nasjonal arbeidslivsportal.
 • Den nasjonale arbeidslivsportalen ble til etter intitiativ fra OsloMet som i samarbeid med Unit har brukt to år på å utvikle den, og portalen ble formelt overlevert til Unit i juni 2020.
 • Tom Knudsen er er nå tilknyttet SLATE, et globalt senter for læringsanalyse ved Universitetet i Bergen. Der skal UiB ifølge direktør Kjell Bernstrøm undersøke om Knudsens portalidé er relevant for UiBs arbeidslivsportal-prosjekt som etter planen nå skal inngå i Units videreutvikling av sin portal.
 • Universitetsstyret ble for første gang orientert om saken i et ekstraordinært styremøte 23.desember 2020.
 • UiB-styret vedtok å sette i gang en ekstern gransking av saken.
 • PwC fikk oppdraget fra UiB og leverer rapporten med sin gjennomgang av saken til UiB-styret torsdag 11.mars.

Dette sa Stig Rune Johnsen fra PwC da styret ved Universitetet i Bergen (UiB) torsdag fikk presentert granskingsrapporten om praksisportalsaken og kontakten mellom tidligere rektor Dag Rune Olsen og tidligere NHO-topp Tom Knudsen. De to samarbeidet om en arbeidslivsportal - et konsept PwC konkluderer med at ikke har noen forretningsmessig verdi.

Dette er hovedkonklusjonene

Johnsen sa for at noe skal ha en forretningsmessig verdi, må man ha noe materielt som kan verdsettes. Verken UiBs advokat, innovasjonsselskapet VIS, som var involvert i saken, eller UiBs administrasjon har klart å finne immaterielle verdier.

Både Olsen og Knudsen mener at ideen har en forretningsmessig verdi.

PwC fikk et mandat med en rekke punkter de skulle gå gjennom. Rapporten ble presentert muntlig for universitetetsstyret torsdag. Johnsen summerte opp hovedkonklusjonene på følgende måte:

 • Tom Knudsens ide hadde ingen forretningsmessig verdi
 • UiB kunne ikke kjøpt selskap fra Knudsen uten å komme i strid med lov om offentlig anskaffelse
 • Det var ikke rettslig grunnlag for å ansette Knudsen, og heller ikke i tråd med god forvaltningsskikk
 • Det var ikke grunnlag for å dekke 540 000 kroner av utgifter for Knudsen og hans samarbeidende selskaper
 • UiB skulle krevd timelister og originalbilag fra Knudsen, blant annet for innkjøp av kontorutstyr
Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

PwC konkluderer altså med at det ikke er lov å ansette i midlertidig stilling med mindre oppgavene er avgrenset til seks måneder.

— Dette er brudd med statsansattloven. Saksbehandlingen er brudd med forvaltningsloven, sa Johnsen.

Han sa også at det er et brudd at rektor går inn og fastetter lønn, slik Olsen gjorde i dette tilfellet. Olsen justerte opp lønnen til Knudsen med ett lønnstrinn. PwC mener også at lønnen, som er på over 1,1 million kroner i året, er for høy sammenlignet med lignende stillinger ved UiB.

Skjønner at UiB betalte

Gjennomgangen av hendelsesforløpet viser at Knudsen første gang tok kontakt med Olsen i januar 2020. I første halvdel av juni ble UiB-administrasjonen involvert. Dette burde vært gjort tidligere, mener PwC.

— Vi mener det er flere forhold knyttet til saksbehandlingen som er brudd med maktfordelingen (mellom rektor og direktør red.mrk), blant annet var det rektor som sendte en søknad til fylkeskommunen om økonomisk støtte. Administrasjonen burde vært mer kjent med kommunikasjonen mellom Knudsen og Olsen. Dette er brudd på gode styringsprinsipper, sa Johnsen.

At UiB betalte Knudsen 540 000 kroner for dekning av utgifter, var en avtale som kom i stand etter at det ikke ble kjøp av Knudsens selskap Praktikk AS. Det var advokater på begge sider som forhandlet. Knudsen mente at Olsen hadde sagt ja til at UiB skulle betale totalt 2,8 millioner kroner, Olsen mente ikke det.

Men UiB var ikke forpliktet til å betale disse pengene, mener PwC. Likevel skjønner de at det ble gjort. Johnsen viste til en e-post fra assisterende universitetsdirektør til universitetsdirektøren, der det sto at saken ble oppfattet som alvorlig.

Johnsen sa til styret at Tom Knudsen har en type bakgrunn som gjør at han bør forstå at det er styret, og ikke rektor som har fullmakt til å inngå avtaler.

— Vi har spurt Knudsen om dette, og det har han bekreftet at han var kjent med. Dermed har vi konkludert med at UiB ikke var forpliktet. Men dersom vi ser på situasjonen administrasjonen sto overfor, der mye av dialogen hadde gått direkte mellom rektor og Knudsen, er det forståelig at man betalte.

Etikkregler ikke brutt

Når det gjelder selve arbeidslivsportalen, og at dette var et arbeid som allerede var i gang, viser PwCs gjennomgang at Olsen fikk kjennskap til denne i juli. Han tok så kontakt med Unit.

Noe av det som var Knudsens idé, var å lage et system som kunne koble sammen studenter og ansatte. Da trengs det en såkalt matching-algoritme. Slate, der Knudsen nå er ansatt, er nå i gang med et forskningsprosjekt som skal si noe om det er mulig å lage disse algoritmene.

— Sånn sett har ideen ført til noe. Om man lykkes, vil fremtiden vise, sa Johnsen.

PwC skulle også ta stilling til om etikkregler var brutt. Johnsen sa at man har sett på dette i forbindelse med seks middager Olsen og Knudsen har hatt sammen. Bergens Tidende har omtalt kostnader knyttet til disse.

— Disse mener vi er innenfor det akseptable, sa Johnsen.

Nytt styremøte

Ingen ved UiB hadde fått tilgang til rapporten før torsdag. Nå skal styret lese den, og ta den opp til behandling i et ekstraordinært styremøte 17.mars.

Verken tidligere rektor Dag Rune Olsen eller tidligere universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ønsker å kommentere granskingsrapporten før de selv har lest den. UiT-rektor Anne Husebekk viser til universitetsdirektør Jørgen Fossland for kommentar. Fossland har heller ikke lest rapporten og sier at administrasjonen skal gå gjennom rapporten i uka som kommer. Til avisa Nordlys opplyser han også at UiT-styret vil få en orientering om saken og UiBs videre håndtering av den på sitt styremøte 19.mars.

Flere ved UiT er kritiske til ansettelsen av Dag Rune Olsen som ny rektor ved UiT etter at Knudsen-saken ble offentlig kjent. Olsen skal tiltre som rektor i Tromsø 1.august. Han er nå ansatt i en rådgiverstilling ved Universitetet i Bergen og i 15 prosent stilling ved UiT, etter at han trakk seg som rektor ved UiB et halvt år før tiden.

Endringslogg: Saken er oppdatert med kommentar fra UiT-direktør Jørgen Fossland og opplysninger om at flere andre ikke ønsker å kommentere saken før de selv har lest granskingsrapporten.
I en tidligere versjon av saken skrev vi at UiB jobbet med å kjøpe Knudsen- selskapet Best Praksis. Det er feil, og vi beklager. UiB fikk tilbud fra Knudsen om å kjøpe selskapet Praktikk AS. Dette ble rettet kl 19.53 11.mars.

Powered by Labrador CMS