Debatt ● Ronny Kjelsberg og Torbjørn Andre Barland Moe

Kritisk situasjon for høyere utdanning i Norge

Det må tas et krafttak i finansieringen av høyere utdanning. Stopp kuttene og fjern indikatorene. Vi trenger forutsigbarhet i finansieringen når vi har et langsiktig samfunnsoppdrag.

Regjeringen har lagt en bombe under store deler av sektoren, skriver kronikkforfatterne: — I stedet for å lytte til en samlet sektor som vil ha økt langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen, har regjeringen opprettholdt den konkurranseavhengige komponenten, men fordelt den på mange færre indikatorer — samtlige på utdanningssiden.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

NTL NTNU vil advare kraftig mot den økonomiske situasjonen høyere utdanning i Norge i dag står i. Etter flere år med årlige ostehøvelkutt under Solberg-regjeringen, samt et saftig kutt i midler til pensjon som utgjorde 600 millioner i sektoren som helhet var handlingsrommet svekket da Støre-regjeringen overtok i 2021. 

Dessverre rettet ikke den sittende regjeringen opp skuta. Videreføring av ABE-kuttet under andre budsjettposter, som «inndekning satsinger», samt kuttene i Forskningsrådet slo hardt inn i en allerede svekket sektor. 

Nå ser vi både ansettelsesstopp ved mange enheter, kutt i ansattes forskningstid og en jobbusikkerhet som sektoren tradisjonelt har vært skånet for. 

Samtidig har regjeringen under sine endringer av de indikatoravhengige komponentene i fordelingsmodellen til universiteter og høgskoler lagt en bombe under store deler av sektoren. I stedet for å lytte til en samlet sektor som vil ha økt langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen, har regjeringen opprettholdt den konkurranseavhengige komponenten, men fordelt den på mange færre indikatorer — samtlige på utdanningssiden. Dette betyr at i en situasjon med markert synkende ungdomskull i vente, vil universiteter og høgskoler nå bli straffet dobbelt så hardt som under den tidligere modellen dersom studenttallene går ned.

Dette er en oppskrift på katastrofe. Katastrofen vil jevnt over treffe små fagmiljø i distriktene hardest. De har minst handlingsrom for omstilling, og studentene trekker i stor grad mot de større byene. Skal man fortsatt få utdannet lærere, sykepleiere og ingeniører over hele landet må det tas kraftige grep.

Skal man fortsatt få utdannet lærere, sykepleiere og ingeniører over hele landet må det tas kraftige grep.

Ronny Kjelsberg og Torbjørn Andre Barland Moe

Situasjonen gjør også at norske universiteter blir mindre attraktive som arbeidsgivere. Lønnsmessig ligger mange fagfelt langt under hva man kan få i privat sektor. Når vi i minkende grad kan tilby både jobbsikkerhet og forskningstid, og heller ikke egne kontor (jf. statens arealnorm), mister vi mange av de svært gode fagfolkene vi skulle hatt til å utdanne fremtidens fagfolk, og til å utføre åpen forskning av høy kvalitet, tilgjengelig for fellesskapet.

NTL NTNU mener det nå må tas et krafttak i finansieringen av høyere utdanning. Stopp kuttene og fjern indikatorene. Vi trenger forutsigbarhet i finansieringen når vi har et langsiktig samfunnsoppdrag.

Powered by Labrador CMS