Koronatiltak

Kritisk til FHI-rapport: — Har de sett de bleke fjesene, opplevd de som faller fra?

Studenttopp, rektor og professor ved Universitetet i Oslo har en felles bønn: Det haster å prioritere de unge.

Studentparlamentsleder ved Universitetet i Oslo, Runa Fiske, rektor Svein Stølen og professor Karen Ulltveit-Moe lurer på om regjeringen har glemt de unge over 16 år.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Regjeringen sier de prioriterer barn og unge – men har de har glemt unge over 16?

Det spør leder i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Runa Fiske, rektor Svein Stølen og professor Karen Helene Ulltveit-Moe i en e-post til Khrono.

De tre er alvorlig bekymret for byrden de unge bærer på under pandemien.

De reagerer også på at regjeringen hele vegen har sagt at de baserer sine koronatiltak på kunnskap, men at samfunnet likevel ikke får videre innsyn i kunnskapsgrunnlaget.

Bekymringene har de også uttalt seg om i VG i dag.

Viderefører strenge tiltak

Helt siden lørdag 23. januar har campus og lesesaler vært helt stengt for studenter i Oslo.

Lørdag 30. januar ble det gjort noen lettelser, slik at studenter som er avhengige av laboratorier og annen ferdighetstrening for å kunne holde studieprogresjonen oppe, kunne få komme på campus for å gjennomføre dette.

Men i all hovudsak har studenter vært nødt til å sitte hjemme for å følge undervisning og studere.

Og slik vil det fortsette — i dag bekreftet regjeringen at de viderefører de strenge tiltakene for Oslo, Halden og Sarpsborg som forblir såkalte ring 1-kommuner.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, hadde lite han skulle sagt under tirsdagens pressekonferanse, siden studiehverdagen til studentene per nå er forskriftsfestet av regjeringen.

Men han la ikke skjul på at han er alvorlig bekymret for at Oslo er i ferd med å nærme seg et bristepunkt, og vil signalisere overfor regjeringen at han ønsker at byrådet nå skal få tilbake kontrollen over tiltakene som gjøres i Oslo.

Stiller flere spørsmål ved FHI-rapport

Fiske, Stølen og Ulltveit-Moe mener at situasjonen for studentene nå er alvorlig.

De tre reagerer på Folkehelseinstituttets (FHI) vurderinger i en ny rapport, hvor de slår fast at de nåværende tiltakene bare innebærer en middels byrde på trivsel og folkehelse.

— Alle vi som møter unge daglig gjennom vårt virke, ser nå hvordan dette påvirker dem. Vi stiller oss spørsmålet om politikerne har møtt og sett dem selv? Har de sett de bleke fjesene, opplevd de som faller fra, og de som strever med å sluttføre studier? spør de tre.

I tillegg konkluderer FHI med at restriksjonene som nå er pålagt skoler, universiteter og høgskoler har liten samfunnsøkonomisk kostnad.

Det er Fiske, Stølen og Ulltveit-Moe uenige i og de stiller også spørsmål ved hvordan FHI har landet på den konklusjonen, når Holden-utvalget i sine to første rapporter kom til direkte motsatt konklusjon.

— Våre unge har snart i ett år måttet leve med strenge tiltak. I Oslo-området har dager på campus eller skole vært et minimum. Vi er alvorlig bekymret for at vi gjør oss selv en bjørnetjeneste og risikerer å svekke framtidens arbeidsstyrke og framtidig forskning og kunnskapsutvikling som skal være med på å skape nye arbeidsplasser, skriver de tre til Khrono.

Det eneste overlege Preben Aavitsland i FHI kan si om kunnskapsgrunnlaget er følgende:

— Kunnskapsgrunnlaget er ekspertvurderinger fra Folkehelseinstituttets ulike fagmiljøer. For skoler har vi også hatt nytte av Utdanningsdirektoratets innspill, sier han til VG.

Mener det haster

Nå roper de tre varsko om at regjeringen kan fatte beslutninger basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag, ettersom FHI ikke går nærmere inn på kunnskapsgrunnlaget for vurderingene de gjør seg.

— Vi forstår betydningen av smitteverntiltak som gjør at smitten i samfunnet ikke kommer ut av kontroll. Men det handler om hvilke tiltak. På vei ut av krisen må de unge faktisk prioriteres. De kan ikke settes på vent, de må ut av hyblene, inn på lesesalen, ut i arbeid. De må få komme i aktivitet og videre i livet. Og det haster — det er en generasjon og et fremtidig samfunn som står på spill, skriver de tre.

Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier til VG at han har forståelse for at det er krevende for studentene, men at det viktigste nå likevel er å holde smitten nede.

Asheim sier også at regjeringen har gjort flere ting for studentene.

— I hele landet bortsett fra på Østlandet har vi sagt at alle studenter bør få muligheten til fysisk undervisning minst en gang i uken. Vi har gitt penger til sosiale lavterskeltilbud og nå skal vi sørge for at det blir ansatt studenter for å få enda flere tilbud på beina. Jeg håper studentene tar vare på hverandre også gleder jeg meg til vi kan åpne enda mer, sier han til VG.

Powered by Labrador CMS