Debatt dag rune olsen

Kronprinsen med UiT over Grønland

«Vi registrerer at vi får kritikk for at det ikke er kvinner med på selve turen, noe vi er helt enige i at det burde ha vært», skriver UiT-rektor Dag Rune Olsen.

Kronprins Haakon og rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, under et besøk på Isfjordsenteret i Ilulissat.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

UiT Norges arktiske universitet sin formidlingsekspedisjon over Grønland har akkurat startet. Ekspedisjonen har fått mye oppmerksomhet, og det er viktig, da den skal være en anledning til å formidle forskning i og om Arktis.

UiT har lang tradisjon for arktisk forskning og formidling og står blant annet bak den første samlede fremstillingen av norsk polarhistorie. Universitetet er i dag en av de største leverandørene av polarforskning, ikke bare i Norge, men i verden.

Ekspedisjonen skal bidra til å formidle kunnskap om arktisk natur, forskning og polarhistorie, som vi er så sterke på. Det er samtidig en markering av at det er 50 år siden UiT ble offisielt åpnet og 150 år siden etableringen av Tromsø museum.

Som Kronprins Haakon selv uttalte: «Dette er en fantastisk måte å markere at det er 50 år siden bestefaren min åpnet Universitetet i Tromsø.»

Vi registrerer at vi får kritikk for at det ikke er kvinner med på selve turen, noe vi er helt enige i at det burde ha vært. Initiativet til ekspedisjonen kom fra ekspedisjonsmedlemmene, som i hovedsak dekker egne kostnader.

Ekspedisjonsmedlemmene er fra det offentlige Norge, NVE, Norsk Polarinstitutt, privat næringsliv og UiT, noe som gir et godt bilde på hvordan UiT samarbeider med myndigheter, andre forskningsinstitusjoner, næringsliv og samfunnet ellers. UiT sine direkte kostnader til selve ekspedisjonen er på i overkant av 100 000 kroner.

UiT har 40 prosent kvinnelige professorer og dosenter. Det er et resultat helt i verdenstoppen, og noe jeg er svært stolt over.

Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet

UiT er et av landets beste universiteter med tanke på kjønnsbalanse. En oversikt blant de norske breddeuniversitetene fra 2021, viser at UiT er best i klassen på likestilling. Likestillings- og mangfoldsarbeid er noe vi aldri blir ferdig med.

At UiT er opptatt av likestilling er ikke noe vi snakker om, men noe vi gjør. UiT har 40 prosent kvinnelige professorer og dosenter. Det er et resultat helt i verdenstoppen, og noe jeg er svært stolt over.

I universitetsledelsen er vi to menn og fire kvinner. Vi jobber aktivt med at kvinner skal være ledere, både administrativt og i felt. For eksempel ledes årets CAGE-tokt til Svalbard av professor Giuliana Panieri, og samtlige i ledergruppen til Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, er kvinner.

I 2021 fylte Senter for kvinne- og kjønnsforskning 25 år, og det har vi blant annet feiret med 17 kortfilmer der forskere fra ulike fagfelt deler refleksjoner og funn fra forskningen sin.

Arktisk forskning er mangfoldig, og UiT har mange fremragende forskere av alle kjønn.

Gjennom vår nye strategi mot 2030 ønsker vi å forsterke at UiT skal være internasjonalt ledende på kunnskap og kompetanse om Arktis og nordområdene. Der igjennom vil vi formidle relevant kunnskap om og forskning fra regionen til et bredt publikum. UiTs arbeid i nord har fokus på blant annet klimaendringer og hav, teknologi, økonomi, urfolk, juss, demografi, helse og politikk.

Vi ønsker at bildet vi tegner av nordområdene og Arktis skal gjenspeile mangfold, muligheter og utfordringer i en region som på flere områder har gått fra periferi til brennpunkt i løpet av få år.

Etter hvert som Kronprinsen og de øvrige ekspedisjonsmedlemmene krysser Grønland, skal vi samtidig formidle relevant forskning fra våre forskere på våre nettsider, og vi forventer et stort publikum takket være Kronprinsens interesse og deltakelse.

Eksempler på kvinnelige forskere som vi så langt har profilert, er en av verdens ledende glasiologer, professor Jemma Wadham, litteraturprofessor Anka Ryall og Mohnprisen-vinner Dorthe Dahl-Jensen fra Københavns Universitet.

Ekspedisjonsdeltakerne skal ikke forske, men bidra med prøver av snø, is og vann til forskere på forskningsstasjonen Eastgrip på Grønlandsisen og Fiskerihøgskolen ved UiT. Ekspedisjonen skal bidra til å øke interessen for vår forskning og utdanning, gjennom det vi formidler fra våre fagmiljø.

Avtalen UiT har med NRK om å lage en TV-dokumentar, gir oss en unik mulighet til å ta med et stort publikum inn på isen for å oppleve, se og forstå mer av Grønlands fortid, nåtid og hvilken rolle innlandsisen kommer til å spille for vår felles framtid.

UiT er Norges arktiske universitet, og i over 150 år har forskning og utdanning i og om Arktis stått sentralt ved vår virksomhet. Vi er stolte over at Kronprinsen bidrar til å øke oppmerksomheten og kunnskapen om det arktiske, noe vi også ser på som en anerkjennelse av arbeidet som gjøres ved UiT.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS