Debatt per eilif thorvaldsen

Forskningsrådet utfordrer naturlovene

På 1700-tallet hadde man mye nytte av forsøket på å lage evighetsmaskiner. Vi trenger ikke å bruke mer tid og penger på dette i 2022, skriver førsteamanuensis Per Eilif Thorvaldsen.

Kunnskapsdepartementet, ved statsråd Ola Borten Moe (på bildet), mener det trengs mer kompetanse på offentlig forvaltning, budsjettering og regnskapsregler. Førsteamanuensis Per Eilif Thorvaldsen er mer bekymret for Forskningsrådets faglige kompetanse.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Forskningsrådet er i hardt vær. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe kaster styret på grunn av økonomisk kaos. Styret skjæres ned fra 11 til 5 styremedlemmer. Departementet mener det trengs mer kompetanse på offentlig forvaltning, budsjettering og regnskapsregler.

Jeg er mer bekymret for Forskningsrådets faglige kompetanse.

Som fysiker er jeg sjokkert over at Forskningsrådet gir midler til utvikling av en evighetsmaskin som strider mot alle naturlover. Firmaet World Power AS har fått skattefunnmidler for å utvikle sin maskin som de i søknaden kaller «Utvikling av fullskala prototyp av revolusjonerende energiløsning».

I patentet står det svart på hvitt «In essence, the device/system according to the present invention converts gravity into electrical energy». Bare disse to utsagnene burde få alle alarmklokker til å ringe, og et lite søk på internett viser hundrevis av slike maskiner som har det til felles at de ikke virker. Hvordan World Power AS sin maskin ikke virker kan du lese i Dag og Tid.

Som fysiker er jeg sjokkert over at Forskningsrådet gir midler til utvikling av en evighetsmaskin som strider mot alle naturlover.

Per Eilif Thorvaldsen, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet

Hvor mye har så World Power AS fått? Vel, her måtte jeg leke gravejournalist i noen dager. Forskningsrådet startet med å sende meg svartsladdede dokumenter, men etter påtrykk fikk jeg fjernet nok til å få fornuftig innsyn. Litt rart, når det på hjemmesiden deres står «Forskingsrådet jobbar for eit samfunn der forsking blir skapt, brukt, utfordra, verdsett og delt av alle slik at det faktisk bidrar til omstilling og eit meir berekraftig samfunn».

Forskningsrådet har følgende verdier:

  • Framtidsretta – vi bidrar til å dyrke fram dei gode ideane og den forskinga verda treng
  • Ansvarleg – vi deler av kompetansen vår og kva vi bidrar med, og ansvaret vi har

Vel, vi kan fort bli enige om at evighetsmaskiner hverken er gode ideer eller det verden trenger. Etter en del om og men, vet jeg nå at Forskningsrådet gir cirka 800.000 kroner i året til World Power AS.

Er det så nøye? I forhold til milliardene Ole Borten Moe strir med, er beløpet lite, men at et slikt prosjekt kan få midler sier en hel del om kompetansen til Forskningsrådet. Kanskje Forsknings- og høyere utdanningsminister bør granske kvaliteten på det arbeidet som Forskningsrådet gjør?

For alt jeg vet kan jo dette bare være toppen av et isfjell. Hva med en ny faglig gjennomgang av alle søknader? Det må jo være fortvilende for dyktige forskere og utviklere å få avslag, når de vet at Forskningsrådet bruker penger på evighetsmaskiner.

Er det flere offentlige instanser som gir World Power AS støtte? Hva med Innovasjon Norge? En hyggelig prat med dem og et lite søk i et regneark etterpå, viser at Innovasjon Norge har gitt 700.000 kroner til evighetsmaskinen.

Nå kan det vel sies at Innovasjon Norge skal være mer åpen for grensesprengende innovasjoner, men å hente energi ut av kun gravitasjonsfeltet er umulig.

Sånn helt på tampen kan det nevnes at man på 1700-tallet hadde mye nytte av forsøket på å lage evighetsmaskiner, fordi det gjorde oss oppmerksom på at energi er en konstant størrelse i et lukket system og at naturen følger termodynamikkens lover. Vi trenger ikke å bruke mer tid og penger på dette i 2022.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS