Forskningsrådet

Moe forsvarte tiltakene. Åpner for utvidet fullmakt

Ola Borten Moe mener det ikke er snakk om kutt, men sier likevel at det blir en «landing» for Forskningsrådet.

Svein Stølen og Lars Holden møtte Ola Borten Moe til debatt om Forskningsrådet i NRKs Dagsnytt 18.
Publisert

Onsdag møtte Ola Borten Moe til debatt om håndteringen av økonomien i Forskningsrådet i Dagsnytt18.

Hans motdebattanter var rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, og leder for Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), Lars Holden.

Fakta

Forskningsrådet og Ola Borten Moe

  • I forbindelse med framlegging av revidert nasjonalbudsjett 2022 12. mai fortalte Ola Borten Moe at hadde kastet styret for Forskningsrådet og satt inn et midlertidig styre ledet av Kristin Halvorsen.
  • Bakgrunnen er et notat utarbeidet av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), lagt fram i februar. Notat vises det til at Forskningsrådet ikke følger statens økonomireglement i sin håndtering av avsetninger.
  • I slutten av april gir Riksrevisjonen tommel opp for årsregnskapet til Forskningsrådet uten bemerkninger.
  • I lys av den nye saken rundt Forskningsrådet erkjenner Riksrevisjonen at de burde adressert utfordringene DFØ har streket opp. De vil komme tilbake med sin vurdering av disse forholdene.
  • I en artikkel i Aftenposten sa Ola Borten Moe også at han ville stoppe bevilgninger midlertidig.
  • Mandag 16. mai hadde det nye styret sitt første møte der de fikk en gjennomgang fra Forskningsrådet med deres oppfatning av den økonomiske situasjonen.
  • Det nye styret har fått som mandat å få gjort en ekstern gransking av situasjonen for Forskningsrådet.
  • Tiltakene fra Ola Borten Moe har skapt betydelig uro i sektoren.
  • I instituttsektoren er man kanskje særlig bekymret for konsekvensene rundt EU-søknader.
  • Rektorer ved universiteter og høgskoler har vært samlet i sine reaksjoner og sin kritikk.

Forsknings- og høyere utdanningsministeren forsvarte tydelig sine tiltak, men han åpnet for en løsning der Stortinget gir Forskningsrådet utvidede fullmakter, slik instituttsektoren har bedt om.

Samtidig understrekte han at dette ikke løser det han mener er hovedproblemet, og han poengterte at de viktigste nå var å få fakta på bordet gjennom en ekstern gransking.

— Men det blir en landing. Det er ikke til å underslå, understreket Ola Borten Moe i debatten.

— Det blir annerledes enn det har vært, og bruker man for mye så dukker det opp en regning her, akkurat som når man i privatøkonomien sin drar kredittkortet, da kommer regningen en måned eller to etterpå, la han til.

— Har brukt mer enn de har hatt

— Jeg savner en helhetlig plan for forskning og høyere utdanning, startet Svein Stølen. Han trakk fram kutt til Ocean Space Centre i Trondheim, STIM-EU og Forskningsrådet som eksempler der man opplever kutt.

— Jeg tror det kan være greit å legge på plass riktige premisser for debatten, svarer Ola Borten Moe.

Han fortsatte:

— På de områdene som jeg har ansvar for så er det ikke kutt. Det er ikke sånn at vi bruker mindre penger i år enn vi har gjort tidligere. Og det bildet som Stølen tegner synes jeg er noe fortegnet, for eksempel er det sånn at vi i år utlyser rekordmange studieplasser. Det har aldri vært så mange som kan ta høyere utdanning som i år. Så å si at det ikke satses det kjenner jeg meg ikke igjen i.

Om Forskningsrådets situasjon sa han:

— Det som er situasjonen i Forskningsrådet er at de har brukt mye mer penger enn de har.

Samtidig trakk han fram at Forskningsrådet også år fram i tid har forplikta seg til og lovt bort for mer enn budsjettrammen sin på 10,8 milliarder.

Det er ikke slik at bare fordi man driver med forskning kan man se bort fra akkurat de bevilgningene som Stortinget hvert år gir, sa Ola Borten Moe.

Kutt eller ikke kutt?

Stølen trakk fram bekymring for grunnforskning, men Borten Moe var ikke enig.

— Det er ikke kutt fordi Stortinget bevilger like mye penger og sannsynligvis mer, enn det man gjorde året før. Det er jo bare det at man ikke har forholdt seg til de rammene man har og da har man et aktivitetsnivå som er høyere enn det man har bevilga penger til, og da sier det seg selv at det aktivitetsnivået må noe ned. Så vil jeg si en ting til: De konkrete konsekvensene av dette her er vi nødt til å se nærmere på, sa Borten Moe.

Samtidig trakk han fram at det er press i økonomien, renta er i ferd med å gå opp, og man sliter med inflasjon.

— Så også denne sektoren må forholde seg til de rammene man har fått tildelt, la han til.

Stølen på sin side trakk fram at han er oppriktig bekymra for forskningsgruppene som kan bli rammet.

— Vi må ta en myk overgang som gjør det mulig å opprettholde verdensledende forskning samtidig som statsråden får til det han ønsker, sa Stølen.

Forsvarte å kaste styret

Ola Borten Moe ble spurt hva han løste med å kaste styret og om ikke dette var litt drastisk.

— Nei, isolert sett er det jo sånn at det å bytte styre er bare et symptom på at noe er galt, og at det er noen ting som ryddes opp.

Han la også til:

— Altså, det er ingen tvil om at på ett eller annet sted så har dette her gått gæli. Og det er jo konsekvensene av det vi nå blir nødt til å ta tak i. Ett viktig bidrag er å få inn et styre som er mye tyngre vekta på det som nå er viktig og avgjørende for å komme seg videre. Hvordan passer man på de pengene man har, hvordan styrer man og budsjetterer man og styrer etaten så man unngår å komme i den her type problemer i fremtiden samtidig som man rydder opp.

— Trenger en setning som ikke koster en krone

Leder av Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), Lars Holden, trakk fram at Ola Borten Moe med sine løsninger overfor Forskningsrådet framtvinger en hard landing for Forsknings-Norge.

Fra debatten NRK

— Vi har hatt en praksis de siste årene med at Forskningsrådet kan låne mellom poster. Det er beskrevet i statsbudsjettet og alle har trodd at dette var ok. Så kommer plutselig statlig økonomistyring og sier at dette er ulovlig, fordi det mangler en setning fra Stortinget. Vi alle er nå opptatt av en ting, nemlig at Stortinget gir den fullmakten til Forskningsrådet. Får de den fullmakten får vi en vesentlig mykere landing enn det det ser ut til nå. Vi er opptatt av å få til dette, og det koster ikke en krone, sa Holden.

Borten Moe responderte:

— Ja, uten å bli for teknisk vil jeg si at det er to hovedproblemer her. Det ene er praksisen der man har lånt mellom poster, sa Borten moe, samtidig som han påpekte at det kan være fornuftig, men da:

— Da må Stortinget gi oss mulighet til å gjøre det. Så kan det hende at dette er noe av løsningen, sa Borten Moe.

Store minus også med fullmakt

— Men hovedproblemet her er det vil jeg si er at selv om du ser på Forskningsrådet under ett den totale aktiviteten med plusser og minuser på ulike poster. Så er det fortsatt store minuser eller negative avsetninger. Det vil si at selv om man hadde gjort dette her så ville fremdeles forskningsrådet ha enorme økonomiske utfordringer som er nødt til å løses i årene som kommer, rett og slett fordi man har brukt for mye penger, sa statsråden.

— Jeg sier ikke at ikke skal prøve få til dette, la Ola Borten Moe til.

— Så høres det tilforlatelig ut at man bare låner mellom poster og jeg er enig i at hvis Stortinget åpner for det så vil vi få en mykere landing enn det du ellers ville ha gjort, og så må du se på tidsaksen i tillegg, sa Moe.

Powered by Labrador CMS