revidert nasjonalbudsjett

Lobber for at Stortinget gir fullmakt til Forskningsrådet

Det står om en enkelt fullmakt, ellers kan forskningsprosjekter til én milliard kroner måtte utsettes eller avsluttes, sier Lars Holden.

Direktør for Norsk Regnesentral og styreleder i Forskningsinstituttenes fellesarena, Lars Holden, ønsker å påvirke Stortinget til å vedta en fullmakt som vil føre til at Forskningsrådets finansieringspraksis blir innenfor regelverket. — Det står mellom en fullmakt og forskningsprosjekt til én milliard kroner, sier han.
Publisert Oppdatert

Det er gjennom vervet som styreleder i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) at Lars Holden nå har startet en lobbykampanje som skal sikre at Forskningsrådets økonomipraksis blir i tråd med det statlige regelverket.

På torsdag i forrige uke gav forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe hele styret i Forskningsrådet sparken, og satte inn et interimsstyre som skal ordne opp.

For høye tildelinger

Det var Aftenposten som først meldte om denne saken.

Ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet er de planlagte utbetalingene fra Forskningsrådet for 2022 og 2023 langt høyere enn bevilgningsnivået, grunnet for høye tildelinger i tidligere år.

— Det betyr at de økonomiske problemene ligger an til å vokse betydelig hvis vi ikke gjør noe nå, sier statsråden og legger til:

— Det er lovet bort mer penger enn Forskningsrådet har fremover, og det må vi rydde opp i, sier statsråden i pressemeldingen.

Manglende fullmakt er problemet

Reaksjonen fra departementet kom etter at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i februar leverte et notat til Kunnskapsdepartementet om Forskningsrådets om statens økonomireglement og Forskningsrådets praksis.

Behovet for en slik gjennomgang ble lagt inn i forslag til statsbudsjett fra Solberg-regjering. Der het det: «Kunnskapsdepartementet vil gjennomgå praksisen i Forskingsrådet for bruk av avsetningane for å sikre ivaretakinga av økonomiregelverket og løyvingsreglementet. Regjeringa vil òg vurdere om NFR bør ha større fleksibilitet i bruken av løyvingane, gitt at tildelingane over tid er i tråd med intensjonen til Stortinget.»

Les også: Her er notatet fra DFØ

Nå mener Forskningsinstituttenes fellesarena og styreleder Lars Holden at hovedproblemet er en manglende fullmakt fra Stortinget, som er årsak til at Forskningsrådets praksis ikke er i tråd med regelverket.

— Kjernen i problemene i Forskningsrådet er at de ikke har hatt fullmakt til å overføre mellom ulike budsjettposter. I DFØ-notatet står det at dersom en slik fullmakt forelå ville det gitt en mer effektiv ressursutnyttelse i Forskningsrådet, sier Lars Holden, som også er administrerende direktør i forskningsinstituttet Norsk Regnesentral.

Forskningsinstituttenes fellesarena tar nå initiativ til en lobbykampanje for å så en slik fullmakt på plass.

– Vi ønsker å skape et politisk press slik at Stortinget i revidert nasjonalbudsjett vil gi og vedta en slik fullmakt, sier Holden.

– Det virker som en svært enkel løsning dersom det bare handler om en fullmakt?

– Ja, men det er faktisk slik at DFØ i sitt notat beskriver en slik fullmakt. De viser også til at dette vil kunne gi en mer effektiv ressursutnyttelse i Forskningsrådet. Situasjonen er jo den at det står om en enkelt fullmakt, ellers kan forskningsprosjekter til en milliard kroner utsettes vesentlig og noen av disse vil avsluttes eller reduseres, sier Holden.

Ikke bare formelt problem

– Betyr dette at FFA mener økonomisituasjonen i Forskningsrådet er et formalproblem?

— Nei, det er også bevilgningsproblem. Slik som eksempelvis Res-EU-ordningen og mer til. Men dette formalproblemet løser noe av det akutte, sier Lars Holden.

I DFØ-notatet vises det til at en slik fullmakt vil ligge under Kunnskapsdepartementet og må benyttes før midler blir utbetalt til Forskningsrådet.

Snakker med mange

Holden forteller at de har tatt kontakt med en rekke andre interesseorganisasjoner som skal gi høringssvar angående Forskningsrådet.

— Vi har bedt dem skrive inn en lignende formulering om en slik fullmakt. Dette vil etter det vi kan se løse de utfordringene som er påpekt i DFØs gjennomgang, sier Holden.

Han peker også på at dette er en mulighet for SV å markere seg i forskningspolitikken.

— Her kan SV påføre regjeringen en nederlag uten at det koster en krone ved å sørge for et flertall for en slik fullmakt, sier Lars Holden.

— Vil ikke løse minusresultat

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, ser på sin side ikke at fullmakt kan løse utfordringene fullt og helt.

— I henhold til det DFØ skriver: Ola Borten Moe kunne også i denne situasjonen for Forskningsrådet bare bedt om en fullmakt fra Stortinget til Forsknibgsrådet. Hvorfor valgte hav ikke en slik løsning?

— Det vil ikke løse problemet med at Forskningsrådet samlet sett ligger an til å gå betydelig i minus i årene fremover. Som vi har sagt, så vil Kunnskapsdepartementet gjennomgå hele budsjetteringen av Forskningsrådet. Mulige forslag til fullmakter vil være en del av dette arbeidet, svarer Ola Borten Moe i en epost til Khrono.

I forslag til statsbudsjett for 2022 for Kunnskapsdepartementet som daværende statsråd Henrik Asheim la fram heter det blant annet:

«Kunnskapsdepartementet vil gjennomgå praksisen i Forskingsrådet for bruk av avsetningane for å sikre ivaretakinga av økonomiregelverket og løyvingsreglementet.»

I tillegg:

«Regjeringa vil òg vurdere om NFR bør ha større fleksibilitet i bruken av løyvingane, gitt at tildelingane over tid er i tråd med intensjonen til Stortinget».

Endringslogg:

21.05.2022, kl. 12.23: Vi hadde skrevet at det var DFØ som initierte at Kunnskapsdepartementet ville ha en gjennomgang av økonomistyring i Forskningsrådet. Dette er ikke korrekt, det var omvendt. I forslag til statsbudsjett for 2022 skrev departementet at de ville gjøre en slik gjennomgang. Et oppdrag DFØ fikk i januar 2022 og leverte notat på i februar.

Powered by Labrador CMS