KJØNNSBALANSE

Kun seks kvinner blant de mest siterte forskerne i Norge

23 forskere fra norske institusjoner står på lista over de mest siterte i verden.

Færre kvinner er i toppsjiktet blant de mest siterte forskerne i verden.
Publisert Oppdatert

23 forskere ved norske institusjoner er inkludert i Clarivates siste liste over «Highly cited researchers» for 2021.

Signe Flottorp er forskningssjef ved Folkehelseinstituttet (FHI), og er involvert i flere internasjonale forskningsmiljøer som Cochrane og Grade working group.

Hun er en av kun seks kvinner på den norske lista.

— Det er ikke nødvendigvis sånn at siteringsfrekvens er en god måte å måle forskningskvalitet på. Det finnes mange andre ting man kan måle, understreker Flottorp.

Internasjonalt ledende

— Hva tenker du om å være på lista?

— Jeg var ikke klar over det. Jeg sto på lista i fjor, så da var det litt gøy og overraskende. Flere av kollegaene mine som jobber med en del av de samme tingene har også vært på lista i en årrekke, sier Flottorp.

Signe Flottorp

— Jeg nærmer meg pensjonsalder, så det er ikke dette som driver meg. Jeg har vært heldig som har kommet inn i et spennende fagmiljø både nasjonalt og internasjonalt, sier hun.

Grade Working Group ble startet i juli 2000, som en følge av Flottorps doktorgradprosjekt, av hennes veileder Andy Oxman. Vi var liten håndfull mennesker som ville utvikle en metode for å gradere tilliten til resultater i forskning og styrken på anbefalinger i retningslinjer. Flottorp sier at GRADE i dag er det ledende systemet internasjonalt for nettopp dette.

— Gjennom Cochrane-samarbeidet har jeg vært med i Effective Practice and Organisation of Care (Epoc). Epoc er en Cochrane-gruppe som utarbeider oversikter over hvordan helsetjenestene kan styres, finansieres, forbedres og tilbys, samt hvordan tjenestene kan implementeres på en måte som sikrer effektive og likeverdige tjenester, fortsetter hun.

Flere av disse artiklene, særlige metodeartiklene, blir mye sitert og brukt.

En stipendiat på lista

Clarivate står blant annet bak tjenesten «Web of Science», som er en velkjent siteringsindeks og søkemotor for vitenskapelige artikler og andre publiseringer. Det er fra denne indeksen de henter ut dataene til lista.

For å bli kvalifisert som en «highly cited researcher» må du være i toppsjiktet av antall siteringer innenfor fagfeltet ditt. Du må med andre ord ha forfattet en artikkel eller annen vitenskapelig publisering som er blant de øverste 1 prosent mest siterte verkene innenfor fagfeltet- eller feltene dine.

— Jeg syns det var en veldig fin nyhet. Når du jobber hardt og endelig får anerkjennelse føles det godt, sier Samuel Asumadu Sarkodie til Khrono. Han er doktorgradsstudent ved Nord universitet, og er eneste stipendiat på lista.

— Rimelig med mer balanse

Flottorp tror ikke pandemien har hatt noen påvirkning på antallet FHI-forskere på lista, siden alle forskerne har vært på denne lista tidligere. Men Flottorp sier at hun selv og de andre FHI-forskerne har vært involvert i både nasjonalt og internasjonalt arbeid rundt pandemien.

— Hvorfor tror du det er så få kvinner på lista?

— Generelt er det nok fortsatt sånn at menn gjør større karrierer enn kvinner, og menn er kanskje mer opptatte av å posisjonere seg. I fagmiljøer der det er få kvinner er det også naturlig at det er færre kvinner som blir sitert, sier Flottorp og understreker at dette kun er spekuleringer, og at hun ikke har et godt svar på spørsmålet.

Selv om det er vanskelig å si hvorfor det er få kvinner på lista skulle hun gjerne sett flere kvinnelige forskere i toppsjiktet.

— Jeg tenker det er rimelig at det er en bedre balanse, avslutter hun.

Disse forskerne er blant de mest siterte i verden

 • Yan Zhang - Professor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO).
 • Samuel Asumadu Sarkodie - Doktorgradsstipendiat på Handelshøgskolen ved Nord Universitet.
 • Claire Glenton - Seniorforsker ved Senter for forskning på epidemitiltak ved Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Erik Gomez-Baggethun - Professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Terje Johansen - Professor ved Institutt for medisinsk biologi ved UiT - Norges arktiske universitet.
 • Simon Arnold Lewin - Seniorforsker ved Senter for forskning på epidemitiltak ved FHI.
 • Amy Lorraine Lusher - Forsker ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Førsteamanuensis ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB).
 • Sabita Maharjan - Førsteamanuensis ved Institutt for informatikk ved UiO og seniorforsker ved Simula Research Laboratory.
 • Daniel Moran - Forsker ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Ståle Pallesen - Professor ved Institutt for samfunnspsykologi ved UiB.
 • Glen Peters - Forskningsdirektør ved Cicero senter for klimaforskning.
 • Daniel Quintana - Forsker ved Psykologisk institutt ved UiO.
 • Richard Wood - Professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU.
 • Shen Yin - Professor ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU.
 • Trond Torsvik - Professor ved Institutt for geofag ved UiO.
 • Lars Coenen - Professor ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).
 • Ulf Ekelund - Professor ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole.
 • Signe Agnes Flottorp - Forskningssjef ved FHI og forsker ved Institutt for helse og samfunn ved UiO.
 • Karen O'Brien - Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO.
 • Andrew David Oxman - Forskningsleder ved Senter for forskning på epidemitiltak ved FHI.
 • Gunn Elisabeth Vist - Seniorforsker ved FHI.
 • Pierre Taberlet - Seniorforsker ved The French National Centre for Scientific Research (CNRS). Har en ansattside ved UiT, men usikkert i hvor stor grad han er tilknyttet Norge.
 • Douwe van Hinsbergen - Professor ved Universitetet i Utrecht, Nederland. Har vært ved UiO, men usikkert om han fortsatt er tilknyttet Norge.

Det kan også være forskere ved norske institusjoner der Clarivate/Web of science ikke har riktige/oppdaterte metadata, så de ikke har kommet med her.

(Oppdatert 29.11.21 09:50. Rettet opp noen fakta; 10:03. La inn siste setning.)

Powered by Labrador CMS