Regjeringen og statsråd Iselin Nybø har et større ansvar for kjønnsbalansen enn det de tar nå, mener Aps Torstein Tvedt Solberg. Her er Nybø omringet av deltakere på forkurs i matematikk for lærerstudenter ved OsloMet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ap krever at Nybø snur om mannskvotering på psykologi

Kvotering. Iselin Nybø driver med ansvarsfraskrivelse og tolker Stortingets vedtak unødvendig rigid, mener Aps Torstein Tvedt Solberg. Han krever at universitetene i Oslo og Bergen får tillatelse til å kvotere inn menn på psykologi.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Både UiO og UiB har søkt Kunnskapsdepartementet om tillatelse til å starte pilotering av kvotering av mannlige søkere på profesjonsstudiene i psykologi, der situasjonen i flere år har vært at nær 80 prosent av studentene er kvinner.

Klarsignalet fra departementet har latt vente på seg, og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø indikerte nylig overfor Khrono at det ikke kommer med det første.

— Det er ikke slik at universitetene og høgskolene skal lene seg tilbake og vente på kvotering, de har tvert imot et ekstra ansvar for å sikre kjønnsbalanse, sa Nybø, og viste til at en grense på 20 prosent er en indikator gitt fra Stortinget på hvilket nivå som burde utløse tiltak som tilleggspoeng til søkere av minoritetskjønnet.

Krever at kvotering tillates

Nå reagerer opposisjonen på Nybøs nølende holdning til å tillate kvoteringstiltak.

— Jeg mener at Nybø her driver med ansvarsfraskrivelse, gjør det hun kan for å tolke vedtaket i Stortinget i feil mening, og legger ansvaret alene over på institusjonene, sier Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant og medlem av utdanningskomitéen, til Khrono.

Han tar til orde for at Nybø må tillate at universitetene som har søkt får starte opp med kvotering av menn, uten å holde opp grensen på 20 prosent som et motargument.

Det holder ikke å fortsette med unnskyld-ninger for hvorfor man ikke tar grep.

Torstein Tvedt Solberg

— Arbeiderpartiet kjempet fram endringene i likestillingsmeldingen om en kritisk grense på 20 prosent, og muligheten for kjønnskvotering og tilleggspoeng, men meningen var aldri at grensen skulle tolkes så rigid, sier Tvedt Solberg, og legger til:

— Vi vet at bedre balanse mellom kjønnene fører til bedre undervisning og et bedre studium, og vi må huske på at likestillingsmålet handler om utdanningskvalitet for alle.

Tvedt Solberg oppsummerer:

— Nybø må ta på seg ansvaret som ligger til regjeringen, legge fra seg den rigide tolkningen og ved første mulige anledning tillate at institusjonene som ønsker å gjøre dette, får tillatelse. Det holder ikke å fortsette med unnskyldninger for hvorfor man ikke tar grep.

Torstein Tvedt Solberg, Ap. Foto: Bernt Sønvisen

Nybø: Kvotering har kostnader

— Når jeg leser kritikken fra Solberg kan det se ut som han tror jeg er motstander av tilleggspoeng. Det er jeg ikke, skriver statsråd Nybø til Khrono.

Hun legger til:

— Men jeg er opptatt av at dette har noen kostnader, for eksempel at det blir vanskeligere for jenter enn for gutter å komme inn på psykologi. Vi må være varsomme før vi innfører tilleggspoeng, noe jeg også mener ligger i den vurderingen Stortinget har gjort av hva som er kritisk grense for kjønnsbalanse. Men som jeg har sagt tidligere: Vi kommer til å følge utviklingen på psykologi tett framover.

Like over 20 prosent tilbud til menn i år

Jeg er opptatt av at dette har noen kostnader, for eksempel at det blir vanskeligere for jenter enn for gutter å komme inn på psykologi.

Iselin Nybø

Av alle som har fått tilbud om å starte på profesjonsstudiet i Bergen eller Oslo fra høsten av, utgjør menn 21,8 prosent i Bergen og 23 prosent i Oslo, viser de ferske opptakstallene fra forrige uke presentert av samordna opptak.

I rene tall har 136 kvinner og 38 menn fått tilbud om plass på studiet ved Universitetet i Bergen. I Oslo har 77 kvinner og 23 menn fått tilbud.

Khrono spurte nylig statsråd Nybø om situasjonen med at det eneste som skal til før andelen menn blant avgangsstudentene ved UiO-studiet er nede på 19 prosent, er at fire menn slutter på studiet, og fikk til svar:

— Da må UiO ta godt vare på de fire.

Bare 9 av 41 utdanningsområder har flest menn

Totalt er 59,2 prosent av alle studietilbudene som er sendt ut i år, sendt ut til kvinner. Det er den samme andelen som i 2017.

Samordna opptak har grovsortert alle studieprogrammene i 41 forskjellige utdanningsområder. Bare på 9 av disse er guttene i flertall, mens det altså på 32 eller på 78 prosent av utdanningsområdet er det et flertall kvinner som er tilbudt studieplass.

De områdene med færrest jenter er Maritime studier, ingeniør og informasjonsteknologi. Det er bare på maritime studier kvinneandelen er under 20 prosent, nemlig 16,9 prosent. De to andre ligger på 20 og 26,9 prosent.

Det er seks utdanningsområder der det i 2018 er sendt ut tilbud til mindre enn 20 prosent menn. Og det er veterinærstudier, som på tross av noe vekst i andel menn ligger på 9,9 prosent menn. I tillegg sykepleie, ernæring, sosionom, barnevern og barnehagelærerutdanning.

Tilleggspoeng på sykepleie- og veterinærstudier

UiO og UiB søkte allerede i 2016 om å få starte pilotering av mannskvotering på psykologi, men et rundskriv fra Kunnskapsdepartementet viste til at likestillings- og diskrimineringsloven ikke åpnet for slik positiv særbehandling når minoritetskjønnet var menn.

Fra nyttår 2018 trådte en ny, felles likestillingslov i kraft, som åpner for mer positiv særbehandling av menn, og per i dag finnes det noen få studier der det gir tilleggspoeng å være mannlig søker. Dette gjelder veterinær- og dyrepleielinjene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) og sykepleie ved Universitetet i Agder (UIA).

20-prosentsgrensen som diskuteres for tiden, ble et begrep da Stortinget behandlet likestillingsmeldingen i 2016, og vedtok å be regjeringen utrede innføring av ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på studier der det er «for eksempel 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn».

Fakta

Andel tilbud til menn på psykologistudier

Fra minst til størst. Tall i prosentandel menn. Kilde: Samordna opptak

Lærested % menn
Ansgar teologiske Høgskole20
NTNU årsstudium20,7
UiB, profesjonsstudium21,8
NTNU profesjonsstudium22,7
UiB, årsstudium22,9
UiO, psykologi høst23
UiO, årsstudium23,4
UiO, bachelor24,6
UiB, generell psykologi24,8
UiO psykologi, vår25,5
NTNU bachelor26,3
UiT, årsstudium26,5
Høgskolen i Innlandet26,9
UiT, bachelor28,3

Fakta

Studier med flest og færrest kvinner

Ti utdanningsområder med færrest kvinner, alle tall i prosent.

(Endring fra 2017 i parentes, der tallet er negativt har det blitt flere menn, positiv endring betyr flere kvinner.)

 • Maritim 16,9 (-0,1)
 • Ingeniør 20 (-0,6)
 • Informasjonsteknologi 26,9 (+1.4)
 • Sivilingeniør 35,9 (+0,8)
 • Teknologi, annet 36,3 (+2,4)
 • Trafikklærer 37,8 (+0,7)
 • Økadm 47,7 (+0,1)
 • Historie 48,3 (-0,8)
 • Idrett 49 (+0,3)
 • Land og havbruk 52,4 (+0,5)

Ti utdanningsområder med flest kvinner, alle tall i prosent.

(Endring fra 2017 i parentes, der tallet er negativt har det blitt flere menn, positiv endring betyr flere kvinner.)

 • Veterinær 90,1 (-2,5)
 • Sykepleie 85,7 (-0,5)
 • Ernæring 85,4 (-0,1)
 • Sosionom 83,7 (+0,4)
 • Barnevern 81,9 (+0,4)
 • Barnehagelærer 80,2 (+0,1)
 • Bioingeniør 79,7 (-2,4)
 • Odontologi 77,5 (-1,5)
 • Lærer, trinn 1-7 77,2 (-0,3)
 • Reseptar 76,8 (-5,4)

Kilde: samordna opptak

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS