Avgåtte rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, Jørn Mortensen, er kalt inn som vitne i Oslo tingrett etter at Forskerforbundet har gått til sak mot KHiO på grunn av det de mener er ugyldig avskjed av en faglig ansatt. Foto:

Forskerforbundet ønsker forlik i avskjedssak på Kunsthøgskolen

Seksuell trakassering. Tidligere rektor, direktør og flere ansatte er kalt inn som vitner i rettssaken der en avskjediget teaterlærer går til sak mot Kunsthøgskolen i Oslo. Forskerforbundet ønsker forliksforhandlinger, men har så langt fått nei.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskerforbundet har stevnet Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) inn for Oslo tingrett etter at høgskolen i mars i år avskjediget en faglig ansatt ved Teaterlinjen, som følge av flere varsler om seksuell trakassering.

Vedkommende måtte dermed slutte på dagen. Forskerforbundet mener avskjeden er ugyldig og krever også erstatning for sitt mannlige medlem.

Høgskolens ansettelsesutvalg vedtok å avskjedige mannen i desember 2018, men etter en klagerunde ble det endelige avskjedsvedtaket stadfestet av høgskolens styre i mars i år.

Khrono har tidligere omtalt at Forskerforbundet vurderte å gå til sak på vegne av teaterlæreren, og ifølge domstol.no er rettssaken nå berammet til 5.november. Det er satt av tre dager til behandlingen i Oslo tingrett.

Den avskjedigede ønsket meklingsmøte

24.juni i år møttes partenes advokater og dommerfulmektig Martin Jonassen til et såkalt planleggingsmøte. Ifølge rettsboken og referatet fra møtet, ønsket Forskerforbundet en runde med rettsmekling, men Kunsthøgskolen sa i utgangspunktet nei til dette.

Rettsmekling i sivile saker går ut på at partene kommer fram til en avtale, rettsforlik, ved hjelp av en mekler. Da unngår man rettssak med hovedforhandling og dom. Dette er ifølge domstol.no en raskere, mer effektiv og billigere måte å løse konflikten på.

Det kommer likevel fram i referatet fra møtet i juni at de to prosessfullmektigene skal diskutere rettsmekling de to imellom.

Khrono har vært i kontakt med begge parter i saken, men ingen ønsker å svare på Khronos spørsmål. Khrono har også vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet som eier Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

Fungerende ekspedisjonssjef i juridisk avdeling, Ellen Carine Smogeli, henviser til Kunsthøgskolen for uttalelser.

— I rettssaken i Oslo tingrett er det KHiO som er saksøkt, ikke departementet, melder hun. Departementet begrunner dette med at det var Kunsthøgskolens styre, og ikke Kunskapsdepartementet, som avgjorde den endelige klagen fra den avskjedigede.

Feil lovanvendelse

Videre kommer det fram i rettsboken at Forskerforbundets advokat mener at Kunnskapsdepartementet har anvendt statsansattlovens § 26 pkt a, b og d ukorrekt. Punktene handler om avskjed av statsansatt som følge av at den ansatte

  • a)har vist grov uforstand i tjenesten
  • b)grovt har krenket sine tjenesteplikter og
  • d)ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

Dette er de samme punktene som den avskjedigede historieprofessoren Nils Rune Langeland ble anklaget for å ha brutt. I saken mellom Langeland og Kunnskapsdepartementet ble det holdt rettsmeklingsmøte uten at partene ble enige. Dommeren oppfordret også til forlik i saken, men Kunnskapsdepartementet sa nei til dette.

Inhabilitet og utenforliggende hensyn, mener Forskerforbundet

Partene i avskjedssaken på Kunsthøgskolen i Oslo er også uenige om departementet har foretatt korrekt bevisbedømmelse, og om det er foretatt saksbehandlingsfeil.

Forskerforbundets advokat, Christoffer Hjelde, hevder ifølge rettsboken at saksbehandlingsfeilene handler om mangelfull begrunnelse, manglende kontradiksjon, inhabilitet, at det er tatt utenforliggende hensyn og at det ikke er gitt begrunnelse for avslag på innsynsbegjæring i varslene som gjelder saksøker.

Staten på sin side, ved regjeringsadvokat Asgeir Nygård, bestrider at det er begått feil, og anfører at eventuelle feil «uansett ikke har virket inn på vedtakets gyldighet».

Flere vitner

Den avskjedigede læreren og Forskerforbundet har kalt inn flere vitner, Øystein Stene, tillitsvalgt ved KHiO, vil ifølge referatet forklare seg om avskjedsprosessen. Stene skapte også stor debatt i kjølvannet av metoo der han i et essay stilte seg kritisk kampanjen.

To tidligere dekaner, Hanne Riege og Even Lynne, skal forklare seg om «kultur og historikk ved skolen, toleranse for dobbeltrelasjoner mellom studenter og pedagoger og rus».

To tidligere medlemmer i en opptakskomite fra 2013 er også kalt inn som vitner av saksøker.

Staten ved Kunsthøgskolen i Oslo har så langt varslet at de vil kalle inn to vitner, tidligere rektor Jørn Mortensen og direktør Annemarie Bechmann Hansen. De skal begge forklare seg om KHiOs arbeid med varslene mot saksøker og andre forhold ved KHiO av betydning for saken, heter det i rettsboken. I tillegg kan ytterligere 1-3 vitner bli kalt inn av departementet. Fristen for å melde inn vitner er i september.

Tidligere rektor, Jørn Mortensen, er nå ansatt som dekan ved Høyskolen Kristiania. Han ønsker ikke å uttale seg til Khrono i og med at han er kalt inn som vitne.

Mortensen håndterte i sin tid som rektor flere saker om seksuell trakassering ved Kunsthøgskolen i Oslo. Tre personer har sluttet som følge av dette. En har sagt opp frivillig og to har fått avskjed.

Den andre avskjedssaken, som blant annet Kunnskapsdepartementet i sin tid fikk direkte varsler om, er fortsatt under behandling i departementet og de ønsker ikke å si når denne saken er ferdig behandlet. Forskerforbundet har også varslet rettslige skritt i den saken. Her ba departementet høgskolen om å vurdere politianmeldelse av en av sine ansatte, blant annet.

Les også: Khronos samlesider om Kunsthøgskolen i Oslo

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS