statsbudsjett

Kutter oljeforskning, redder kunsthøgskole

Regjeringen kutter i oljeforskning og redder kunsthøgskole i Nordland, går det fram av budsjettforliket.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) , finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)og Audun Lysbakken (Sv) under en pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget etter at partiene har kommet til enighet i forhandlingene om Statsbudsjettet.Foto: Annika Byrde / NTB
Publisert Oppdatert

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet presenterte budsjettforliket med SV mandag ettermiddag.

— Dette er det mest omfordelende og grønneste budsjettet som er lagt på mange år, sa Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre da forliket ble presentert i Stortingets vandrehall.

Det står lite om forskning og høyere utdanning i forliket.

Av det framforhandlede budsjettet går det fram at universiteter og høgskoler får 40 millioner mer til grønn forskning enn det regjeringspartiene foreslo.

Samtidig kuttes petroleumsforskningen med 21 millioner kroner.

Nordland kunst- og filmhøgskole reddes med et tilskudd på 6 millioner kroner til studieplasser. Dette lå ikke inne i tilleggsbudsjettet til Arbeiderpartiet og Senterpartiet og er derfor noe SV har fått inn i forliket.

Betyr at fusjon med UiT kan gjennomføres

Rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet sier at dette sannsynligvis betyr at innfusjoneringen av Nordland kunst- og filmhøgskole vil la seg gjennomføre.

UiT har inngått en intensjonsavtale med Nordland fylkeskommune om å overta kunsthøgskolen, forutsatt at det kommer studieplasser i statsbudsjettet.

— De 6 millionene er noe mindre enn vi har regnet oss frem til at vi trenger, men det skal vi klare å få til, sier han.

Nordland fylkeskommune har finansiert kunsthøgskolen ut dette studieåret og 6 millioner skal dekke studieplasser for et halvt år i 2022.

— Det er flott at man ser verdien i dette unike utdanningstilbudet, sier Olsen.

Ikke noe til Fellesløftet

Det kommer som ventet ingen ekstra penger til Forskningsrådet for å finansiere Fellesløftet.

Derimot ligger det inne 120 millioner til hydrogensatsing, som forvaltes av Forskninsgrådet og Enova.

Lærerspesialistordningen avvikles, noe som gir en innsparing 75,4 millioner kroner.

Reisekutt i staten

Konsulenttjenester i staten kuttes med 20 millioner utover det som lå i det opprinnelige budsjettforslaget.

Endrede reisevaner gir også en budsjettbesparelse på 104,4 millioner kroner, ifølge budsjettforliket.

Styreleder i universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker, sier at det ikke er klart hvordan kutt i konsulentbruk og reising vil slå ut for universiteter og høgskoler.

— Ellers konstaterer vi at mye av det vi etterlyste i det forrige budsjettforslaget ikke er tatt til følge, for eksempel pensjonskuttet, sier hun i en foreløpig kommentar.

De tre partienes budsjettforslag skal debatteres i Stortinget torsdag.

Akademikerne er skuffet

Lise Lyngsnes Randeberg er fungerende leder i Akademikerne.

— Vi er skuffet over at Ap, Senterpartiet og SV ikke har prioritert studentene. Studiestøtten er i dag så lav at de aller fleste studenter er avhengig av støtte fra foreldre eller å jobbe mye ved siden av studiene. SV gikk inn i forhandlingene med mål om å øke støtten. De har dessverre ikke fått gjennomslag, sier Randeberg i følge en pressemelding fra Akademikerne.

Hun legger til:

— Utdanning er det aller viktigste for å motvirke forskjeller. Hvis regjeringen mener alvor med sin kamp mot sosial ulikhet, må de prioritere studentene. Vi er bekymret for at mange unge velger bort utdanning eller ikke fullfører utdanningen sin fordi de rett og slett ikke har råd. Norge trenger at flere tar høyere utdannelse – det er viktig for verdiskapingen og overgangen til det grønne skiftet.

Løftebrudd, mener Norsk studentorganisasjon

— Ap, Sp og SV leverer ikke på løftene sine til studentene. De velger å ikke gjøre noe for å bedre studentenes økonomiske situasjon. Dette er langt unna det vi forventet av dem, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund, i en pressemelding.

Hun trekker fram at både Ap og SV gikk til valg på å øke studiestøtten, mens Sp skulle øke studentenes kjøpekraft.

— Studentene har hatt skyhøye forventninger til partiene. Det var skuffende da Ap og Sp valgte bort studentene i sitt budsjett, men vi har siden det hatt troen på SV som et tydelig opposisjonsparti. Resultatet var langt unna det vi forventet, sier Tuva Todnem Lund.

Lund trekker fram at undersøkelser viser at norske studenter går over 5400 kroner i underskudd, hver eneste måned, dersom de lever av studiestøtten alene. Hun peker på at dette gjør at 8/10 studenter jobber deltid, og at mange jobber så mye ved siden av studiene at det går utover tiden de har på å studere.

— Partiene skryter av at dette budsjettet tar Norge i en ny retning. Likevel setter til side 250 000 studenter. Det er utrolig provoserende at de velger å holde oss for narr, og ikke leverer på valgløftene sine, sier Tuva Todnem Lund, i følge pressemeldingen.

Endringslogg

Tirsdag 30.11.2021, kl. 8.53: oppdatert med kommentarer fra NSO.

Powered by Labrador CMS