FALSKT

Kvinne dømt for å forfalske vitnemål

En kvinne er dømt til 15 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot for å ha forfalsket et vitnemål fra videregående skole. 

Til venstre på bildet er en logo der det står 'BI', og til venstre er bygningen som huser Handelshøyskolen BI. Det er store glassvegger og en rundell.
Det ble ingen studier på Handelshøyskolen BI for kvinnen som innrømmet forfalsking av vitnemål.
Publisert Oppdatert

Kvinnen er 20 år gammel og forfalsket et vitnemål fra en videregående skole der hun gikk, men hvor hun aldri fullførte skolegangen. Hun har i retten gitt en uforbeholden tilståelse, og saken ble avgjort ved tilståelsesdom. 

Vitnemålet brukte hun som dokumentasjon på oppnådd generell studiekompetanse før hun søkte opptak ved Handelshøyskolen BI. 

20-åringen får 15 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager. Rettsmøtet i Telemark tingrett varte i 50 minutter. 

Formildende omstendigheter

Retten tar utgangspunkt i tidligere straffesaker og at det som regel er kortere  fengselsstraff det fører til. Rettens oppfatning er at en passende fengselsstraff vil være 15 dager. 

Videre heter det i dommen at det med den teknologiske utviklingen er blitt «lettere å gjennomføre slike forfalskninger og tunge preventive hensyn tilsier at det må reageres sterkt på slike overtredelser».

Selv om den generelle linjen er at det må reageres sterkt på vitnemålsforfalsking, legger retten vekt på formildende omstendigheter i denne saken. Siktede har raskt angret på forfalskningen, og forsøkte selv å trekke sin søknad et par dager etter at hun sendte den. Da BI tok kontakt med henne, innrømmet hun forholdet straks. 

I tillegg har saken blitt gammel: «Politiet tok kontakt med siktede på telefon den 21. desember 2023, jf. dok. 05,01 — som er nærmere 9 måneder senere, hvor det fremgår av egenrapporten at hun tilstod og samtykket til tilståelsesdom. Siktelsen ble tatt ut 10. januar 2024.»

Medisinstudent ble frikjent

Tidligere denne uken skrev Khrono om en mann som ble frikjent for å ha forfalsket vitnemålet sitt for å komme inn på medisinstudiet. Han hadde fått et oppdatert vitnemål med noen endrede detaljer, som gjorde at Universitetet i Bergen utestengte han fra studiet og anmeldte forholdet.

Vitnemålet viste seg å være ekte, noe skolen bekreftet. Dermed får mannen igjen studere medisin, denne gangen ved Universitetet i Oslo.Powered by Labrador CMS