OsloMet-styret

Lærerdekan og Lillestrøm på sakskartet

Styret ved OsloMet skal ansette lærerdekan og diskutere både den kraftig økende konsulentbruken og ny Lillestrøm-campus.

God stemning foran Lillestrøm rådhus tirsdag, da Ola Borten Moe møtte opp for å fortelle at han har bestemt at OsloMets campus skal ligge her i sentrum av Lillestrøm og bli betydelig større enn OsloMet hadde tenkt. Ordfører Jørgen Vik (t.v.), OsloMet-rektor Christen Krogh og statsråd Borten Moe.
Publisert

Dekan ved landets største lærerutdanning, Sarah J. Paulson, sto på søkerlisten for fire nye år som toppleder ved Fakultet for lærerutdanning og internsjonale studier (LUI). To dager før OsloMet-styret skal gjøre ansettelsen, ble det kjent at hun er ansatt ved Høyskolen Kristiania som prorektor.

Blant søkerne er det fire andre interne: prodekan Finn Aarsæther, professor Halla B. Halmarsdottir, professor Anna Birgitta Nilsen og studieleder Ingeborg Krange.

Dekanansettelsen er en av sakene på styremøtet på OsloMet, som kan følges nederst i denne saken torsdag 12. mai fra kl 9.

Setter nye mål

Fakta

Søkerliste lærerdekan OsloMet

 • Finn Aarsæther (63), Prodekan utdanning, OsloMet
 • Farough Amin Mozaffari (59), Member of Faculty, Tabriz
 • Konfidensiell, Kvinne
 • Konfidensiell, Mann
 • Halla B. Holmarsdottir (59), professor, OsloMet
 • Javad Hosseini (36), Teheran
 • Ingeborg Krange (52), Studieleder med FoU-ansvar, OsloMet
 • Anne Birgitta Nilsen (55), professor, OsloMet
 • Sarah J. Paulson (59), dekan, OsloMet, LUI*
 • Karianne Skovholt (51), professor, USN
 • Amiryousef Zahedi, (25), Regulatory intelligence expert, Warsaw

*Sarah Paulson er nå blitt ansatt som prorektor ved Høyskolen Kristiania.

Andre saker er utkast til ny utviklingsavtale mellom OsloMet og Kunnskapsdepartementet. Her er det satt opp to hovedmål som OsloMet ønsker å måles etter. Det ene kalles «Storbyuniversitetet - tett på samfunnsutfordringene», og handler om at OsloMet skal utvikle og dele kunnskap om storbyregioners felles utfordringer. Under dette er det sju delmål.

Det andre hovedmålet er «Åpen deling av kunnskap», der det heter at OsloMet skal være et åpent og inkluderende universitet som inviterer til medvirkning og kunnskapsdeling, konkretisert i fem delmål.

Som alle andre statlige universiteter og høgskoler har OsloMet fått frist til 20. mai med å sende inn hva de ønsker å måles på i en ny utviklingsavtale fra 2023.

Den økende konsulentbruken står også på sakskartet, under rektors orienteringer. Tallene viser at konsulentbruken økte med 57 prosent fra 2020 til 2021.

En annen stor sak under rektors orienteringer er ny Romerike-campus. Som Khrono skrev i går har regjeringen bestemt at den skal ligge i Lillestrøm sentrum og være betydelig større enn det OsloMet-styret har gått inn for.

På sakskartet

 • Foreløpig utkast til utviklingsavtale
 • Ansettelse i stilling som dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
 • Delegering av fullmakter til rektor
 • Kvalitetsrapport for OsloMet 2020-2021
 • Etatsstyringsmøtet 2022
 • Orientering om Den gode studentopplevelsen (DGS)
 • Utvidelse av samarbeid med Oslo kommune - Søndre Nordstrand
 • Årsplan styresaker 2022
 • Rektors orienteringer 12. mai
 • Eventuelt
Powered by Labrador CMS