Statsråd Iselin Nybø mener studentene ikke må sklde på regjering når det ikke alle planalgte studentboliger blir realisert i år. Foto: Siri Øverland Eriksen

100 nye studieplasser og 10 millioner til rekruttering til lærerutdanning

Revidert. I forslag til revidert nasjonalbudsjett oppretter regjeringen 100 studieplasser, satser på videreutdanning og rekruttering av flere lærere. På den andre siden kutter de nær 300 millioner kroner til studentboliger. Studentene reagerer kraftig.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med kommentarer fra Nina Sandberg (Ap).)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) trekker fram flere studieplasser, mer penger til lærerrekruttering og en styrking av videreutdanningstilbudet som regjeringens satsinger innen høyere utdanning og forskning i det reviderte nasjonalbudsjettet.

— De siste årene har antallet studenter i høyere utdanning økt jevnt. Samtidig har søkertallene økt enda mer i samme periode. Selv om søkertallene stabiliserte seg i 2019, er det fortsatt behov for flere studieplasser, mener Nybø.

Dette er en virkelig bråstopp fra regjeringens siden og studentboligbyggingen rykker tilbake til 2013

Håkon Randgaard Mikalsen

Kutter til studentboliger

På den andre siden kutter regjeringen 300 millioner kroner på støtten til studentboliger. I budsjettdokumentet foreslår regjeringen å redusere bevilgningen til studentboliger med 298,5 mill. kroner fordi det blir gitt tilskudd til færre hybelenheter i 2019 enn det Stortinget har bevilget midler til.

Stortinget vedtok å bevilge midler til 3400 studentboliger i 2019-budsjettet.

Norsk studentorganisasjon (NSO) reagerer kraftig på at regjeringen foreslår å kutte byggingen av 2000 studentboliger.

— Dette er en virkelig bråstopp fra regjeringens siden og studentboligbyggingen rykker tilbake til 2013, sier leder for NSO, Håkon Randgaard Mikalsen i en pressemelding, og han legger til:

— Regjeringen har gått til valg på å bygge flere studentboliger, og i deres egen erklæring sier de at bygging av studentboliger skal ha et høyt nivå. Når de over halverer sin støtte holder de studentene for narr.

Mikalsen trekker fram at alle regjeringspartiene i denne stortingsperioden har lovet å bygge minst 2200 studentboliger årlig. Venstre og KrF har lovet 3000. Hvis ikke stortinget stopper dem nå vil de halvere sin egen lovnad om studentboliger.

— Vi ba regjeringen om en re-utlysning av de ubrukte midlene sammen med endringer i regelverket slik at studentsamskipnadene kunne søke om flere tilskudd. Med dette budsjettet blir det tydelig at regjeringen ikke satser på studenter og høyere utdanning. Det er tydelig at de ikke vil at norske studenter skal stemme på dem i høstens valg, sier Mikalsen.

Nybø reagerer på studentenes uttalelser

Statsråd Iselin Nybø (V) er ikke helt fornøyd med måten studentene framstiller studentbolig-saken.

— Regjeringen var klare for å bygge hele 3400 nye studentboliger og bevilge penger til dette, men vi fikk ikke nok søknader. At vi kutter disse 300 millionene nå er bare i tråd med god budsjettskikk. Regjeringen har jobbet seriøst med studentboliger over lang tid, understreker Nybø til Khrono.

Hun trekker fram at hun en viktig årsak til at man fikk få søknader nå henger sammen med at støtten blir prisjustert fra år til år.

— Det betyr at det lønner seg å vente med å søke penger til prosjektet ditt er helt klart for realisering, sier Nybø, og trekker fram at nedgangen nå sannsynligvis bare da er en overgangssituasjon.

— Så har vi den andre debatten som handler om støtte til rehabilitering av studentboliger, men det er en annen debatt, mener Nybø.

Kutter fusjonsstøtte til offentlige universiteter og høgskoler

For 2019 hadde regjeringen satt av 15 millioner i såkalte SAKS-midler (Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing) til offentlige høgskoler og universiteter.

Denne potten blir nå foreslått omprioritert til andre.

6 millioner kroner foreslår regjeringen går til Unit - Direktoratet for Fellestjenester og IKT innen høyere utdanning og forskning, de resterende 9 millioner skal gå til fusjonsarbeid ved private høgskoler og universiteter.

— Unit har fått SAKS-midler fra oss før, og de har også vært gjennom en stor fusjonsprosess. Vi ser at offentlige høgskoler og universiteter har kommet ganske langt i sitt arbeid, samtidig som vi ser at det skjer litt i privat sektor, derfor ønsket vi å se litt hen til dem, i denne omgang, forklarer Nybø.

Over 300 nye studieplasser

Totalt er det satt av nesten 26 millioner kroner til nye studieplasser. De 100 nye studieplassene vurderes blant annet rettet inn mot desentraliserte studietilbud, og enkelte fagretninger.

— Vi har et arbeidsliv hvor behovet for faglig påfyll øker. Derfor er det viktig at universiteter og høgskoler også kan tilby studietilbud som passer spesielt godt for personer som er i jobb og har familie, sier Nybø.

Sammen med de 207 studieplassene som kom i ordinært budsjett, har regjeringen tildelt midler til over 300 nye studieplasser i 2019. Siden 2014 innebærer regjeringens satsing på studieplasser at opptakskapasiteten nå er over 4600 plasser høyere.

10 millioner kroner til rekruttering av lærere

Regjeringen foreslår også å bruke 10 millioner kroner på lærerrekruttering. Tiltakene skal rette seg spesielt inn mot å få flere til å søke grunnskolelærerutdanningen for de yngste skolebarna og øke rekrutteringen av menn og personer med innvandrerbakgrunn.

— Selv om søkningen til grunnskolelærerutdanning har økt med over 10 prosent fra 2013 til i år, så må vi fortsatt satse på rekruttering. Vi trenger flere kvalifiserte lærere som kan bidra til mer og bedre læring i skolen. En viktig årsak til det økte behovet er regjeringens innføring av en lærernorm, som skal gi flere lærere i skolen, sier Nybø.

De 10 millioner kronene kan fordeles til lokale og nasjonale tiltak. Universiteter og høyskoler kjenner lokale forhold, og har sammen med skole- og barnehageeier, ansvar for å rekruttere studenter, av begge kjønn, i samsvar med behovet i sin region.

Nybø trekker også fram at bare hver fjerde lærer i grunnskolen er en mann og vi sliter også med å få personer med innvandrerbakgrunn til å velge læreryrket.

— Derfor kommer vi til å satse på rekrutteringstiltak for disse gruppene, sier Nybø.

10 millioner til videreutdanning

I tillegg forslår regjeringen å styrke videreutdanningstilbudet innen digitalisering, IKT-sikkerhet og grønt skifte.

— Regjeringen er i full gang med å gjennomføre kompetansereformen «Lære hele livet». Målet er ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet og at flere skal stå i jobb lenger. Derfor bruker vi 10 millioner kroner som skal lyses ut til å tilby og drifte videreutdanningstilbud, særlig innenfor digitalisering, IKT-sikkerhet og områder knyttet til det grønne skiftet, sier Nybø.

Departementet forteller også at som en del av kompetansereformen foreslår også regjeringen 20 millioner kroner mer til utvikling av mer fleksible videreutdanningstilbud gjennom Kompetanse Norge.

Sandberg (AP): — Bare smuler til høyere utdanning og forskning

Nina Sandberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Høyreregjeringen bruker 7 milliarder flere oljekroner, men finner bare smuler til høyere utdanning og forskning, starter Nina Sandberg, Arbeiderpartiet, når vi ber henne om kommenatrer til revidert nasjonalbudsjett.

Sandberg fortsetter:

— Regjeringen styrer dessverre uanfektet videre mot økt sykepleiermangel, lærermangel og mangel på IKT-kompetanse. Denne linja er alvorlig for kommunene, for velferdstilbudet og for omstillingen av Norge.

Sandberg mener også at regjeringen bevilger penger til for få stduieplasser, og at midler bare midler til 100 nye studieplasser er for lite.

— Arbeiderpartiet har større ambisjoner for Norge. Vi foreslo 3000 nye studieplasser i vårt alternative statsbudsjett, og har en kraftsatsing på digital kompetanse og fornying av velferdsstaten.

— Burde løse situasjonen på Nord universitet

Sandberg er også opptatt av situasjonen for Nord universitet.

— Jeg registrerer at statsråden sender brev og møter på styremøter, men at høyreregjeringen ikke tar grep for å faktisk løse den vanskelige situasjonen ved Nord Universitet. Regjeringen gir ikke midler til studieplasser, stipendiater eller økonomisk handlingsrom. De har heller ingen klare signaler om hvordan de mener universitetet skal utvikle seg. Regjeringen fortsetter dermed å dobbeltkommunisere, mener Sandberg.

Så legger Sandberg til at det er oppsiktsvekkende stor avstand mellom det Høyreregjeringen lover om studentboliger, og det de gir penger til.

— Nå kutter de bevilgningen med over 300 millioner. I 2019 skulle det bygges rekordmange studentboliger, men regjeringa har vist elendig handlekraft. Under halvparten av de planlagte studentboligene blir faktisk bygd. Bygging av studentboliger var Iselin Nybøs førsteprioritet, uttalte hun i mars 2019. Nå ser vi at hun har mislyktes, og studentene føler seg lurt, sier Sandberg.

Til slutt uttrykker sandberg skuffelse over manglende bevilgning til vikingmuseet:

— Det er skuffende og for meg uforståelig at høyreregjeringen, som lovte vikingskipsmuseum i Granavoldenplattformen, ikke setter av noen midler til det kritiske behovet for bedre ivaretakelse av den viktige kulturarven fra vikingtida.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS