Lærerstudentene Linnéa-Elise Asheim og Oddny Margrethe Lilleaas i Stavanger har protestert på navneendringen på deres fordypning på master. Foto: Privat

Studentene vant fram - fordypning på master skal hete spesialpedagogikk

Pedagogikk-strid. Instituttrådet for lærerutdanningen i Stavanger diskuterte i dag striden rundt navnet på masterfordypningen i pedagogikk for lærerstudenter på universitetet. Studenter har protestert og har nå fått fullt gjennomslag og medhold fra instituttrådet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tre studenter på Universitetet i Stavanger protesterte på navnevalget på deres masterfordypning, som ble endret fra spesialpedagogikk til profesjonsrettet pedagogikk.

Fakta

Pedagogikk-strid i Stavanger

Lærerstudenter ved Universitetet i Stavanger trodde de kunne ta fordypning i spesialpedagogikk ved Uniersitet i stavanger.

Informasjonen fant de på hjemmesidene til UiS samt i programplanen for studiet.

UiS har bestemt seg for å kalle fordypningen profesjonsrettet pedagogikk.

Studentene føler seg frarøvet framtidige karrieremuligheter og krever endring. De får støtte fra Pedagogstudentene sentralt og lokalt.

ANSA, organisasjonen for studenter i utlandet forteller også om studenter som blir feilinformert, og at ingen tar ansvar når dette skjer.

Onsdag 13. februar «snur» instituttrådet og bestemmer at fordypningen skal få navnet spesialpedagogikk/pedagogikk. Studentene opplever det som en halv seier, men ønsker fortsatt forbedringer i faget i tillegg til navneendringen.

Onsdag 13. februar ble saken behandlet i instituttrådet på universitetet, og rådet har besluttet å endre navnet på fordypningen.

— Det er veldig hyggelig at de nå har hørt på oss og endret navnet, sier talspersonen for studentene, Oddny Margrethe Lilleaas til Khrono.

— Vi synes fortsatt at fagene i fordypningen er for svakt bygd opp i forhold til vår forventning knyttet til spesialpedagogikk, men vi er fortalt at her ligger det nasjonale retningslinjer til grunn som vårt universitet ikke bestemmer over. Vi får jobbe videre med dette gjennom andre kanaler, legger Lilleaas til.

Instituttleder Lars Rune Waage sier dette om dagens vedtak:

— Vi innser at det gamle navnet kommuniserer bedre med studenter og skoleledere. Vi har derfor ingen problemer med å gå tilbake til dette navnet.

Lilleaas legger på sin side til:

— Vi håper de legger inn grundig undervisning i spesialpedagogikk i videre studieløp slik at vi ikke får studiepoeng og master i spesialpedagogikk uten å ha kompetansen som hører med. Vi ønsker også at både faget og masteren blir i spesialpedagogikk og ikke pedagogikk/spesialpedagogikk eller noen andre kombinasjoner av fag.

Følte seg lurt av universitetet

I forrige uke skrev Khrono om lærerstudentene på Universitetet i Stavanger (UiS) Oddny Margrethe Lilleaas, Gina Nesbø og Linnéa-Elise Asheim som går andreåret på femårig utdanning for grunnskolelærere.

De ville ta masterfordypning i spesialpedagogikk, slik UiS kommuniserte til sine studenter på sine hjemmesider at de hadde.

Vi innser at det gamle navnet kommuniserer bedre med studenter og skoleledere. Vi har derfor ingen problemer med å gå tilbake til dette navnet.

Lars Rune Waage

På slutten av tredje semester oppdager de at UiS, tross informasjon på hjemmesider og i brev til studentene har sagt noe annet, kaller masterfordypningen for profesjonsrettet pedagogikk, i stedet for spesialpedagogikk.

Studentene føler seg lurt, føler ikke at de møter forståelse på universitetet og mener at situasjonen kan få konsekvenser for jobbmuligheter og framtidig karriere.

Les også: Strid om pedagogikk: Lærerstudenter i Stavanger føler seg lurt av universitetet

Får tilbake det opprinnelige navnet

I en pressemelding fra Universitetet i Stavanger kommer det fram at UiS endret navnet på emnet da regjeringen innførte en femårig masterutdanning for grunnskolelærere. Dette utdanningsløpet har mer fokus på pedagogikk.

Waage presiserer imidlertid at innholdet i masterfordypningen hele tiden har vært det samme.

Nasjonale vedtak om mindre pedagogikk i fordypningen

I sakspapirene til dagens møte i instituttrådet på lærerutdanningen ved UiS heter det at med innføring av ny, femårig grunnskolelærerutdanning ble det i første omgang bestemt at det ikke skulle være mulig å ta masterfordypning i spesialpedagogikk innenfor det femårige studieløpet.

Fakta

Masterfordypning i pedagogikk

Dette kaller de ulike lærestedene sin fordypning i pedagogikk

  • OsloMet kaller det pedagogikkfordypning med mulighet for å velge profesjonsrettet pedagogikk, digital pedagogikk eller spesialpedagogikk.
  • Høgskolen i Volda har spesialpedagogikk
  • Høgskulen på Vestlandet har spesialpedagogikk
  • Nord universitet har masterfag spesialpedagogikk
  • NLA har profesjonsrettet pedagogikk
  • UiT har ikke muligheten for spesialpedaogikk i 5-årig grunnskolelærerutdanning (men de har både bachelor og master i spesialpedagogikk utenom)
  • NTNU har både spesialpedagogikk og profesjonspedagogikk
  • USN har profesjonsretta pedagogikk
  • Høgskolen i Østfold har profesjonsretta pedagogikk

Kilde: Sakspapirer til instituttrådet for Institutt for Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk på Universitet i Stavanger

De trekker videre fram at etter en debatt på nasjonalt nivå ble det klart at dette likevel skulle være mulig, men at det nå ble mindre spesialpedagogikk innenfor fordypningen enn tidligere.

Der en student som velger å ta en master med matematikk får 90 studiepoeng med matematikk de siste to årene, får en student som velger ped/spes.ped. nå bare 60 studiepoeng i masterfaget sitt.

De resterende 30 studiepoeng i masteren må tas i et annet undervisningsfag.

Fikk støtte fra Pedagogstudentene lokalt og sentralt

Frank Bræin er leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Han reagerte til støtte for Stavanger-studentene.

— Søkere og studenter må kunne stole på at utdanningsinstitusjonenes nettsider formidler det faktiske tilbudet som gis, understrekte Bræin.

Alva Amalie Talsnes Eide er leder for Pedagogstudentene i Stavanger. De har vært engasjert i pedagogikk-saken der i lengre tid.

Eide fortalte at UiS valgte å kalle det profesjonsrettet pedagogikk, fordi man mente den faglige delen ble for tynn sammenlignet med dagens spesialpedagogikkmaster.

— Men da vi ser at andre institusjoner har valgt å kalle det samme mastertilbudet for spesialpedagogikk, ber vi nå fakultetet om å endre navn til master i spesialpedagogikk og pedagogikk, sa Eide.

— I tillegg har vi utfordringen med at universitetet har feilinformert studenter. Studentene har her gjort studievalg som kan påvirke deres framtidige karrieremuligheter. Dette må fakultetsledelsen ta tak i, la Eide til.

Les også:

Nytt deltidstilbud

I pressemeldingen fra UiS heter det også at UiS også tilbyr en toårig master i utdanningsvitenskap med fordypning i spesialpedagogikk.

Denne masteren er et samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret og Lesesenteret ved UiS og Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS).

Som et svar på skolens behov for spesialpedagoger planlegger UiS fra neste høst en ny master i spesialpedagogikk.

Mens dagens toårige master i utdanningsvitenskap med fordypning i spesialpedagogikk er et heltidsstudium, vil den planlagte masteren være tilpasset deltidsutdanning.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS