universitetet i oslo

Legger ned masterstudiet i sykepleie

Styret ved Det medisine fakultet på UiO vedtok tirsdag å legge ned sin master i sykepleie, før den i det hele tatt er startet opp. Endelig avgjørelse ventes av universitetsstyret i juni.

Fra opplæring av sykepleiestudenter.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultetet sluttet seg tirsdag 12. mars til forslaget om å opprettholde vedtaket om å legge ned Avansert geriatrisk sykepleie, samt at de sluttet seg til forslaget om å legge ned det nye masterprogrammet i Avansert klinisk allmennsykepleie før det i det hele tatt er påbegynt.

Det heter videre i den foreløpige protokollen fra møtet: «Fakultetsstyret slutter seg også til forslaget om å opprette en arbeidsgruppe med tilhørende mandat som skal se på ulike modeller for hvordan det sykepleiefaglige miljøet ved fakultetet kan videreføres og styrkes innenfor rammen av fakultetets forsknings- og undervisningsportefølje, samt Institutt for helse og samfunns økonomiske rammebetingelser.»

Les også: Tommel ned for master, men vil utrede alternativer for sykepleie

Har møtt sterk kritikk

Saken er behandlet to ganger i Instituttrådet ved Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Instituttets innstilling til fakultet er nå fulgt opp av fakultetsstyret. Vedtaket på instituttnivå høstet sterk kritikk fra flere kanter, deriblant Norsk Sykepleieforbund (NSF).

Forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen reagerte sterkt da vedtaket fra instituttrådet ble kjent.

— Jeg er veldig overrasket, og jeg synes det er skandaløst å legge ned en slik utdanning. Dette er jo stikk i strid med politiske føringer og tydelige signaler fra blant annet helseminister Bent Høie, sa Larsen da til Khrono.

Hun trakk også fram at timingen er veldig spesiell.

— I forbindelse med den pågående koronakrisen er behovet for sykepleiere og spesialsykepleiere blitt veldig tydelig. Behovet for denne avanserte kompetansen er stort i dag, og det kommer til å være økende framover, sier forbundslederen.

Hun legger til at nettopp den type utdanning det her er snakk om også er løftet fram av både NSF og politikerne som en særlig viktig ressurs innen framtidens kommunale helse- og omsorgstjenester.

— Jeg er overrasket over den manglende forståelse for sitt eget samfunnsansvar som universitetet her viser, la Larsen til.

Forskerforbundet: Brudd på Hovedavtalen

Dekan Ivar Prydz Gladhaug og visedekan Eivind Engebretsen ved Det medisinske fakultet redegjorde for saken på informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene (IDF) ved fakultet i forkant av fakultetstyrets møte.

Forskerforbundet trakk i møtet fram at ansatte er bekymret for hva dette vedtaket betyr og at er redde for konsekvensene. Samtidig mener Forskerforbundet at de tillitsvalgte ikke har fått tatt ut sin medbestemmelse etter Hovedavtalen, og de ba om å få protokollført at dette anses som brudd på Hovedavtalen.

Forskerforbundet trakk fram at det er grunn til å spørre om nedleggingen av denne masteren innebærer begynnelsen på nedlegging av sykepleievitenskap ved fakultetet, og de ba om en redegjørelse på dette.

Det heter i referatet fra IDF-møtet at fakultets ledelse begrunner manglende informasjon på følgende måte:

«Det kom som en overraskelse at LDH (Lovisenberg diakonale høgskole) først i slutten av mars d.å. ga beskjed om at de takket nei til et slikt samarbeid. Det var først med denne informasjonen at situasjonen endret seg for fakultetets del, og det har derfor ikke vært anledning til å drøfte saken med TMO før nå. Institutt og fagmiljø har vært involvert gjennom en rekke møter og utvekslinger gjennom det siste året, herunder to allmøter.»

I IDF-møtet trakk NTL i tillegg fram at de ville ha tydeliggjort at dette vedtaket ikke ville innebære oppsigelser.

Fakultetes ledelse: Skal ha en plass på fakultetet

I en kronikk publisert i Khrono skriver Dekan Ivar Prydz Gladhaug og visedekan Eivind Engebretsen blant annet:

«Fakultetsledelsen ønsker et sterkt sykepleievitenskapelig miljø ved Det medisinske fakultet. Men en videreføring og videreutvikling av fagmiljøets særegne profil innebærer også et behov for en tydeliggjøring av arbeidsdelingen med tilgrensende miljøer ved andre institusjoner. Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo tilbyr ingen klinisk grunnutdanning av sykepleiere. Det har vi heller ikke som ambisjon å gjøre i fremtiden.»

Og de avslutter:

«Selv om vår oppgave ikke er å drive klinisk videreutdanning av sykepleiere, skal et forskningsbasert og tverrfaglig orientert sykepleiemiljø også i fremtiden ha en naturlig plass ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.»

Powered by Labrador CMS