kontorplasser

Legger opp til at ansatte må booke kontor

Det er trangt om plassen på Høgskolen på Vestlandet. Nå kan flere ansatte bli nødt til å rydde pulten når de ikke er til stede slik at andre kan bruke kontorplassen.

K2 er det nyeste bygget Høgskulen på Vestlandet har i Bergen. Her er det både arbeidsplasser for studenter og åpne kontorlandskap for ansatte.
Publisert Oppdatert

Det er mange ledige kontorplasser i Høgskulen på Vestlandet (HVL) sitt nyeste bygg på Kronstad i Bergen. Som Khrono skrev i sommer, har det vært gjennomført en sensormåling, og den viste at det særlig fredager og mandager er mange ledige plasser i bygget med navnet K2.

Fakta

Dagsorden styremøtet 26.10.2023 ved Høgskulen på Vestlandet

  Vedtakssaker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 7/2023
 • Søknad om utgreiingsløyve – Joint Master in Health Equity
 • Søknad om utredningstillatelse: Master i brannsikkerhet (siv.ing.) ved Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap
 • Søknad om etablering av bachelor i ingeniørfag, elektroteknologi
 • Søknad om etablering av master i medisinsk laboratorieteknologi
 • Søknad om etablering av Master in Theatre in Social, Participatory Art, Community and Educational Contexts (120 ECTS)
 • Søknad om etablering av Master med integrert praktisk-pedagogisk utdanning
 •  Søknad om nedlegging av studieprogram over 60 studiepoeng ved Fakultet for helse - og sosialvitskap
 • Forlenget sensurfrist - nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi
 • Forlenget sensurfrist - nasjonal deleksamen i rettsanvendelse for barnevernfaglige mastere
 • Satsingsforslag 2025 - Innspill til Kunnskapsdepartementet
 • Gjennomføring av åreleg lønsregulering for rektor etter HTA punkt 2.5.2

Orienteringssaker

 • Regnskap pr. 2. tertial 2023
 • Orientering om forslag til statsbudsjett og konsekvensar av dette for fordeling av 2024-budsjettet ved HVL
 • Arealprosjekt - arbeidsplasser ved HVL

Referatsaker

 • Skriftlege orienteringar til styret: Nytt frå Høgskulen på Vestlandet - styremøte 7/2023
 • Munnlege orienteringar frå rektor - styremøte 7/2023
 •  Referatsaker - styremøte 7/2023

Nå kan ansatte måtte dele kontorplass. Det kommer fram i en sak HVL-styret skal drøfte i sitt møte torsdag. Møtet starter klokken 9, og du kan se styremøtet direkte her.

Bookingsystem

Selv med et nytt bygg på campus er det trangt i Bergen. HVL leier to lokaler noen minutters gange unna hovedcampus. Leieavtalen der går ut sommeren 2024, og målet er at disse arealene ikke skal erstattes, heter det i saksfremstillingen.

I dag er det om lag hundre ansatte i de to tilleggsbyggene.

I saksframstillingen blir det pekt på at man ved HVLs campus i Førde allerede har et bookingsystem der man kan frigjøre egen arbeidsplass.

— Dette har fungert godt. Det vil bli brukt videre i Førde og det er et mål å bruke et slikt system i hele HVL, heter det.

For Haugesund vil kontordeling bli aktuelt når høgskolen der skal flytte inn i nye lokaler. På Stord er det ikke aktuelt nå, men i Sogndal er campus i minste laget. Der vil en arbeidsgruppe bli etablert i løpet av høsten, og målet er at justeringer og endringer også i Sogndal skal være klart til studiestart 2024.

I Bergen er det etablert en arbeidsgruppe for fordeling av arbeidsplassareal, og også der er målet at arbeidet skal være klart til studiestart til høsten.

NTL-leder forventer diskusjoner

I sommer skrev Khrono at HVL skal evaluere hvordan åpne kontorlandskap fungerer for høgskolens ansatte. Hovedtillitsvalgt i NTL, Tone Skjerdal, sa da til Khrono at hun var glad for at det skulle gjennomføres en evaluering.

— Tilbakemeldingene vi får er at å sitte i landskap ikke fungerer så godt for de som har konsentrasjonsarbeid, sa Skjerdal.

Når Khrono snakker med henne før torsdagens styremøte, sier hun at situasjonen fortsatt er den samme for ansatte ved HVL.

— Enkelte av våre medlemmer velger å jobbe hjemmefra på grunn av at arbeidsplassen ikke har tilfredsstillende kontorløsninger, forteller hun.

Skjerdal sier at særlig ett sitat fra styrepapirene fikk medlemmer til å løfte på øyebrynene. I saksfremstillingen står det at «Et mål må være at flest mulig ikke skal oppleve at retningslinjene innebærer en stor endring av arbeidssituasjonen sin.»

— En positiv tolkning av dette er at det ikke skal føre til forverring av arbeidssituasjonen. Men hva med de som trenger en forbedring? Vi har medlemmer som har håpet på en bedre arbeidssituasjon, sier Skjerdal. 

— Vi hadde håpet på at man fremover skal kunne behandle slike spørsmål på et lavere nivå enn i dag. Det kan forhåpentligvis fange opp de som kan jobbe godt i felleskontorer, og legge bedre til rette for de som trenger cellekontorer. Dette henger jo sammen med arbeidsoppgaver og forskjeller hos den enkelte, fortsetter hun.

NTL-lederen tror det kommer til å bli store diskusjoner rundt denne saken i styremøtet.

— Tror du ledelsen vil lytte til de ansatte sine innvendinger?

— Jeg tror det er velkjent for mange, også i HVL-ledelsen, at en del ansatte på høgskolen ikke er helt fornøyde med arbeidssituasjonen sin.

— Ikke privat sone

I sakspapirene står det at «for en stor del vil det dreie seg om at arbeidsplassen må være i en slik tilstand at den kan benyttes av andre når den er ledig».

I sommer skrev Khrono at private møbler var fjernet fra kontor, uten at de som brukte kontoret visste om dette. Da sa avdelingsdirektør for økonomi og arealforvaltning, Helge Skugstad, at det ikke er noe som heter private kontor.

— Arbeidsplasser blir stilt til rådighet av arbeidsgiver og skal ikke virke privatiserte, sa han.

Det samme pekes på i styrepapirene:

«For å ivareta sikkerheten er det i husreglene fastslått at all møblering på arbeidsplassene skal kjøpes inn av høgskolen. Med tanke på helse og velferd er det også vesentlig at arbeidsplassene holdes i en slik tilstand at det er mulig å gjennomføre renhold på en god måte», heter det, og videre:

«Hovedpoenget er at arbeidsplassene fremstår slik at de kan deles ved behov, og at en arbeidsplass kan benyttes av andre når den er ledig uten at det virker som om man går inn i en privat sone. En ryddig arbeidsplass er også en forutsetning for at renhold kan utføres på en forsvarlig måte. Erfaringer viser at det er behov for å informere jevnlig og bedre om dette».

Her finner du hele sakskartet til møtet. Saken om areal og arbeidsplasser er en orienteringssak.

Powered by Labrador CMS