grunnskolelærer

Lett euforisk for nær 200 lærerutdannere på fysisk seminar

Lys og lett stemning da nærmere 200 ansatte på lærerutdanningen ved OsloMet onsdag morgen byttet ut Zoom med fysisk seminar for første gang på nesten et og et halvt år.

Ansatte på grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet fikk en overraskelse da deres tidligere instituttleder, Hilde Helene Harnæs, ble tildelt Kongens fortjenstmedalje under det første fysiske personalseminaret siden pandemien startet.
Publisert

Personalseminaret på grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet foregikk i en stor konferansesal på Radisson Blue Scandinavia Hotel på Holbergs plass i Oslo onsdag.

Nesten 200 ansatte som ikke hadde sett hverandre fysisk siden mars 2020, hadde fått tildelt hvert sitt bord i behørig avstand fra kollegene og streng beskjed om ikke å bevege seg rundt, men sprite hendene og holde på 1-meteren.

— Endelig er vi her sammen, innledet Vibeke Bjarnø, instituttleder ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet, til full jubel og applaus fra ansatte som omsider fikk føle på arbeidsfellesskapet.

— Etter nesten et og et halvt år på Zoom er jeg litt lei, la Bjarnø til.

Plassert på hvert sitt bord møttes nesten 200 ansatte på grunnskolelærerutdannigen ved OsloMet hverandre fysisk onsdag. Vibeke Bjarnø til høyre..

Grunnskolelærerutdanningene vil holde på planene de har lagt for høstsemesteret, som innebærer en stor grad av digital undervisning.

— Det blir et litt merkelig høstsemester. Vi holder på den timeplanen vi har lagt, og endrer ikke på 1-metersregelen for studenter. Men litt mer fysisk, det håper jeg det blir, sa Bjarnø.

Heder og ære til Harnæs

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Under seminaret ble tidligere leder av instituttet, nå pensjonerte Hilde Harnæs, tildelt Kongens fortjenstmedalje for særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid med innsats som har ligget betydelig over det normale, som det heter i statuttene.

Utdanningsdirektør Grete Hovde Parr hos Statsforvalteren i Oslo og Viken sto for tildelingen.

— Harnæs har vært en usedvanlig god leder med et sjeldent og ekte engasjement for utvikling av lærerutdanningen og skolen. Som leder og organisator maktet hun også å strukturere studier med stor arbeidslivsrelevans. Hun sto for verdibasert ledelse i praksis, var noen av godordene Hernæs fikk fra Statsforvalteren.

Hilde Harnæs fikk, overraskende for henne og de fleste i salen, Kongens fortjenstmedalje under personalseminaret på grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet onsdag. Nå venter besøk på Slottet.

— Totalt uventet og fullstendig crazy. Jeg er ikke blasert og setter stor pris på dette, sa en rørt Harnæs.

I søknaden som OsloMet sendte Statsforvalteren, står det blant annet at Hilde Harnæs’ innsats er preget av en helhetsforståelse for sammenhengen mellom høy kvalitet i lærerutdanningen og den samfunnsmessige effekten god lærerutdanning har på elevers kunnskap, trivsel og velvære i hverdagen, i og utenfor skolen.

«Som leder har hun utvist en helt særegen evne til å lede på en samlende måte, der hun har bygget fellesskap og bidratt til å utvikle en delingskultur som har kommet institusjonen, ansatte og studenter til gode», står det.

Hilde Harnæs ble pensjonist i 2020.

Powered by Labrador CMS