Studentrettigheter

— Loven ivaretar studentene i for liten grad

Leder av sykepleieforbundets studentorganisasjon mener universitets- og høgskoleloven i for liten grad ivaretar studenter og deres rettigheter.

Sykepleiestudenten Sajid har opplevd saksbehandlingsfeil fra OsloMet og svært lang tidsbruk i klagebehandling.
Sykepleiestudenten Sajid har opplevd saksbehandlingsfeil fra OsloMet og svært lang tidsbruk i klagebehandling.
Publisert

Daniel Tørresvoll Stabu er studentleder i Norges sykepleieforbund (NSF). Han har merket seg saken med OsloMet-studenten som ikke får et tredje og siste forsøk på den siste praksisen hun mangler for å bli godkjent sykepleier. 

Studenter har normalt bare to forsøk på praksis, men i gitte situasjoner har universiteter og høgskoler anledning til å gi et tredje forsøk.

Studenten, Sajid, mener selv hun har vært svært uheldig med veilederne på denne siste praksisen hun mangler. All annen praksis og eksamen og bacheloroppgave er levert og bestått. I tillegg har OsloMet måtte innrømmet at de har brukt altfor lang tid på saken, og en viktig saksbehandlingsfeil underveis.

— Loven ivaretar studentene i for liten grad

Stabu sier innledningsvis at det er vanskelig for dem å gå inn i enkeltsaker, men at de får en del henvendelser om tilsvarende saker.

— Dagens universitets- og høgskolelov ivaretar studentene i altfor liten grad. Det er på høy tid at vi utvikler et regelverk som setter studenter i sentrum av utdanningssystemet og sikrer deres rettigheter og velferd i like stor grad som de ansatte. Dette vil utvilsomt tjene hele samfunnet på lang sikt, skriver Stabu til Khrono.

Han poengterer at universiteter og høgskoler som har et rykte på seg for å støtte og veilede sine studenter godt, vil tiltrekke seg flere kvalifiserte søkere. 

— Noe som bør være av universitets- og høgskolesektorens største interesse, sett i lys av de lave søkertallene til sykepleierutdanningen. Det er nærliggende å stille seg spørsmålet om hvem det er vi utdanner sykepleiere for, skriver Stabu.

Han legger til:

— Et interessant spørsmål i disse sakene er om studenten har vært i kontakt med studentombudet, som er en nøytral aktør som innehar juridisk kompetanse som kan gi studentene rådgivning og bistand, og følge opp saker som handler om studentenes rettigheter.

— Skal sikres rettigheter og informasjon

Oline Sæther er leder av Norsk studentorganisasjon (NSO). Som Stabu poengterer hun at det er vanskelig å gå inn i enkeltsaker, men når det er sagt:

— Vi forventer et utdanningssystem som gir studentene like muligheter og er fleksibelt nok til at studenter i ulike situasjoner kan gjennomføre sin utdanning, sier Sæther til Khrono. 

— Vi har hørt flere historier om at dette ikke alltid er tilfelle. Studenter skal sikres like forutsetninger for å fullføre praksis. Saksbehandlingstid ved eventuelle klagesaker skal være rimelig, slik at studenter slipper urettmessig opphold i utdanningen mens de venter på at klagen skal behandles. Det handler om å sikre studentenes rettssikkerhet, sier Sæther.

Hun legger til at universiteter og høgskoler i slike saker har god dekning for å kunne bruke skjønn.

— Det er til det beste både for studenten, men også samfunnet, hvis studenten får anledning til å fullføre sin utdanning, og komme ut i jobb. Det skal være godt dokumentert og saklig grunnlag for å holde studenter igjen fra å fullføre utdanningen, sier studentlederen.

— Underveis i slike saker har vi også hørt historier om at studenter får varierende eller for lite informasjon om sine muligheter og rettigheter. Institusjonene har her en plikt til å gi god og riktig informasjon i henhold til forvaltningsloven. Den plikten opplever vi at ikke alltid følges opp, sier Sæther. 

Konsekvensene

OsloMet har altså sagt nei til et tredje og ekstra forsøk på medisinsk praksis for sykepleiestudenten Sajid. I tillegg har de vedtatt å ta fra henne studieretten. Det har Sajid klaget på, og saken skal behandles i nemnd for studentsaker ved OsloMet.

Fakultetsdirektør Linda Teigland Helgesen, utdyper ståstedet til OsloMet:

— Det stilles strenge faglige krav til autorisasjon av helsepersonell. Mange av våre bachelorutdanninger ved fakultetet gir automatisk autorisasjon ved fullført utdanning, og det er et ansvar vi tar på alvor, skriver Helgesen.

Hun legger til:

— Studenter som mister studierett på grunn av manglende progresjon har vanligvis fått flere forsøk på eksamen og utvidet sin studierett. Enhver student som tas opp til høyere utdanning, har rett til å søke om å få vurdert tidligere utdanning innpasset i graden. Slike søknader må vurderes individuelt opp mot gjeldende studieplan på det studiestedet der søkeren er tatt opp, i henhold til universitets- og høgskoleloven.

Powered by Labrador CMS