fellesløftet

Lover «helt sikkert» penger til forskerne i Fellesløftet

Ola Borten Moe har hatt møte med ledelsen i Forskningsrådet og står fast på sitt om at pengene til Fellesløftet må finnes i midlene departementet allerede har bevilget. Forskningsrådet bekrefter dette.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe slår fast at forskerne som har fått tildeling gjennom Fellesløftet vil få pengene de er lovet, men det kommer ikke friske penger fra Kunnskapsdepartementet..
Publisert Oppdatert

— Det som er helt sikkert, er at de forskerne som skulle ha fått penger tildelt i denne runden av Fellesløftet vil få det, sier Borten Moe i en e-post til Khrono tirsdag.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har møtt ledelsen i Forskningsrådet mandag kveld.

Både administrerende direktør Mari Sundli Tveit, styreleder Hilde Tonne og nestleder i styret Kenneth Ruud deltok.

På agendaen sto blant annet Fellesløftet, som ikke har fått bevilgning verken over den forrige regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 eller i den nye regjeringens tilleggsbudsjett.

Nærmere 40 ferdig vurderte forskningsprosjekter i det såkalte Fellesløftet i Forskningsrådet venter på en ekstrabevilgning fra Kunnskapsdepartementet på 500 millioner kroner for å bli satt i gang.

Bevilgningen kommer vanligvis hvert fjerde år, men i år kom den ikke.

Ingen ekstra midler

Etter møtet kan Ola Borten Moe slå fast overfor Khrono at forskerne som skulle fått tildelt midler i denne runden av Fellesløftet kommer til å få det.

– Når det gjelder Fellesløftet, så skal Forskningsrådet komme med forslag til hvordan de kan finansiere dette over budsjettpostene som kommer fra Kunnskapsdepartementet. Så vil departementet ta endelig stilling til hvordan dette skal gjøres i tildelingsbrevet. Det går som vanlig ut etter at statsbudsjettet for 2022 er vedtatt i Stortinget.

Han sier videre at det var et godt møte med styreleder, nestleder og direktøren i Forskningsrådet.

— Det er viktig med tett dialog mellom Forskningsrådet og departementene når vi nå skal i gang med en ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og finne løsninger på noen av de største utfordringene samfunnet står overfor fremover, som klima, energi og sosialt utenforskap, sier Moe.

Ifølge statsråden redegjorde Forskningsrådet på møtet for hvordan de jobber som regjeringens viktigste forskningspolitiske rådgiver og forvalter av om lag en fjerdedel av de offentlige utgiftene til FoU (forskning og utvikling).

— Fellesløftet går som planlagt

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit bekrefter at de har vært i møte med statsråd Ola Borten Moe mandag 22. november.

— Vi hadde en god dialog om felles ambisjoner for den kunnskapsbaserte omstillingen, og betydningen av forskning og innovasjon for dette, skriver Sundli Tveit i en epost til Khrono.

Hun legger til:

— Fellesløftet var blant sakene som ble diskutert. Fellesløftet går som planlagt, og prosjektene vil få informasjon om dette. Forskningsrådet er i prosess med å finne finansieringsmuligheter innenfor tildelte midler, i tett dialog med Kunnskapsdepartementet. Departementet vil ta endelig stilling til forslag til finansieringsplanen i tildelingsbrevet til oss.

Hun legger også til at de ser frem til fortsatt god dialog med departementet om dette, og fram til tildelingsbrevet kommer har Forskningsrådet ikke flere kommentarer til saken.

Powered by Labrador CMS