«FELLESLØFTET»

Sundli-Tveit om fellesløft:
— Situasjonen er uholdbar

Mens forskere som har fått grønt lys for sine fellesløft-prosjekter antyder tillitsbrudd, jobber Forskningsrådet med ryggen mot veggen for å finne løsninger.

— Utlysningen er ikke avlyst, men den er utsatt i påvente av budsjettforhandlingene. Dette rammer aller mest forskerne som er direkte berørt, og situasjonen er uholdbar, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet 2021.
Publisert

Trass i at bevilgningene til Forskningsrådet har vært kuttet de siste fem årene slo det likevel ned som en bombe at det ikke ville komme penger til de såkalte fellesløft-prosjektene; tverrfaglige prosjekter som var utlyste i september i fjor. De som vant frem med søknadene har fått beskjed om dette, men med det nye statsbudsjettet ble bremsene satt på. Og pengene har uteblitt.

Ikke avlyst

I Forskningsrådet vil de ennå ikke si at det ikke kommer penger til «Fellesløftet»-prosjektene.

— Utlysningen er ikke avlyst, men den er utsatt i påvente av budsjettforhandlingene. Forskningsrådet er i en svært stram likviditetssituasjon på grunn av gjentatte kutt og manglede finansiering av forskning, inkludert Fellesløftet, i tilleggsproposisjonen, skriver administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet i en epost til Khrono.

— Forskere som har fått grønt lys for sine søknader i «Fellesløftet» er skuffet og forbannet. Hva tenker dere om at de mener dette kan gå ut over tilliten til Forskningsrådet?

— Dette rammer aller mest forskerne som er direkte berørt, og situasjonen er uholdbar, svarer Tveit.

Direktør Daniel Naurin ved Arena-senteret for Europastudier på Universitetet i Oslo sier i en annen artikkel til Khrono at han føler Forskningsrådet driver lurendreieri. Naurin fikk sammen med kolleger ved UiO tilsagn på 25 millioner til et forskningsprosjekt om avdemokratisering i Europa. Men pengene er ikke på plass som følge av manglende finansiering fra Forskningsrådets side.

— Ved å lyse ut disse midlene inngår Forskningsrådet en overenskomst. Om midlene ikke kommer vil det kunne få ødeleggende konsekvenser for den tilliten som er bygget opp, sier Naurin.

Mer press

— Hva skjer med prosjektene som tross alt har fått topp karakterer? Har dere andre ordninger der disse kan finansieres?

— Gjentatte kutt har satt oss i en vanskelig likviditetssituasjon, og nå må vi involvere alle relevante parter for å vurdere dette. Dersom Fellesløftet må belastes de ordinære bevilgningene til Banebrytende forskning (FRIPRO) vil det legge enda mer press på en konkurransearena der nåløyet allerede er svært trangt. Hvordan dette skal løses må vi komme tilbake til når endelig statsbudsjett er vedtatt, skriver forskningsråds-direktøren.

Må søke sammen

Tonen er skjerpet fra Forskningsrådet etter at de også i en pressemelding i forbindelse med den nye regjeringens justering av statsbudsjettet ytret seg i krasse ordelag.

— Selv om det i dag legges frem et statsbudsjett som ikke på langt nær er ambisiøst nok i forhold til behovet, forventer vi at de politiske partiene blir enige om forpliktende satsinger på forskning, utvikling og innovasjon fremover. For nå trenger vi handling. De politiske partiene må søke sammen om et bredt tverrpolitisk og kunnskapsbasert omstillingsforlik. Det er eneste måten vi kan lykkes på. Dette er en oppgave en ny statsminister umiddelbart bør sette i gang med, sier Sundli Tveit i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS