psykologi

Lover ingen penger til psykologiplasser

Det er ingen automatikk i at universitetene i Stavanger og Agder får nye studieplasser i psykologi, selv om studiene blir godkjent, ifølge regjeringen.

— Dersom Nokut akkrediterer psykologutdanning på institusjonene, innebærer ikke det i seg selv en økt rammebevilgning, sier statssekretær Ivar B Prestbakmo (Sp).
Publisert Oppdatert

Mandag fikk Universitetet i Stavanger (UiS) beskjed om at Nokuts sakkyndige komité anbefaler å akkreditere profesjonsstudiet i psykologi.

Jubelen i Stavanger har en bismak, for en forutsetning for at UiS skal komme i gang med studiet er nye statlig finansierte studieplasser.

1. november 2023 spilte UiS inn behov for 48 nye studieplasser i finansieringskategori B til profesjonsutdanningen i psykologi på statsbudsjettet for 2025. 

I 2024 ville dette betydd at UiS hadde trengt en ekstra rammebevilgning på 10,5 millioner kroner per år for å komme i gang med studiet.

Rektor Klaus Mohn sier at han håper regjeringen ser finansieringen av studieplasser som en investering for å løse et alvorlig samfunnsproblem og viser til at kommuner og sykehus rapporterer om store og vedvarende problemer med å rekruttere psykologer.

UiA trenger 40 plasser

Universitetet i Agder (UiA) spilte inn behov 40 nye studieplasser til profesjonsstudiet i psykologi på statsbudsjettet for 2025.

Ifølge satsene for 2024 ville dette betydd en ekstra rammebevilgning på 8,8 millioner kroner per år.

Foreløpig har ikke UiA fått vite hva Nokuts sakkyndige komité anbefaler når det gjelder universitetets søknad om akkreditering av psykologistudiet.

Nokut opplyser til Khrono at et foreløpig estimat for et svar til UiA er første halvdel av mars.

Det er tilsynsdirektøren i Nokut som tar den endelige beslutningen om akkreditering, noe som vil skje i løpet av våren.

Ikke opplagt

Det er ikke opplagt at de to universitetene får studieplassene de ber om.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Ivar B. Prestbakmo (Sp) påpeker at akkreditering ikke nødvendigvis betyr at man får ekstra studieplasser.

— Jeg vil understreke at styret ved institusjonene har ansvar og tillit til å prioritere egne utdanningstilbud innenfor ordinær rammebevilgning. Dersom Nokut akkrediterer psykologutdanning på institusjonene, innebærer ikke det i seg selv en økt rammebevilgning, sier han.

Prestbakmo viser til at å få etablert profesjonsutdanninger i psykologi har vært et prioritert prosjekt for institusjonene over tid.

— Jeg forstår at de er fornøyde med å ha fått en anbefaling av Nokuts faglige komité. Nå skal Nokut behandle søknaden, og det er for tidlig for meg å si noe mer om saken den er ferdigbehandlet, sier han.

Hvis de to universitetene får akkreditering fra Nokut vil Kunnskapsdepartementet kunne gi dem retten til å utstede graden cand. psychol og de kan sette i gang med den seksårige psykologutdanningen.

UiS fikk avslag på sin forrige søknad om akkreditering av profesjonsstudium i psykologi i februar 2023.

Hadde for lite praksis

UiS sendte inn ny søknad høsten 2023 og nå mener komiteen at både studietilbudet og fagmiljøet er styrket, slik at komiteen kan anbefale akkreditering av studiet.

Da UiS fikk avslag i fjor var det fordi komiteen mente det var behov for utvidet praksis og bedre integrasjon av teori og praksis. 

Nå viser komiteen til at UiS har utvidet praksisomfanget, der studentene skal få praksis tidlig i studiet og med ulike pasientgrupper. Observasjonspraksis er inkludert i flere emner, og praksisen vil også innebære arbeid med kasusoppgaver, heter det.

Videre viser komiteen til at studentene senere i studiet vil få delta i internpraksis og få opplæring i utredning og behandling. Det er også gjort endringer i studieplanen og emnebeskrivelsene, blant annet sammenslåing av emner og utvidet fokus på vitenskapsteori, etikk og læringsutbytte for minoriteter og samer. 

«Med disse endringene vurderer komiteen at praksis er styrket og at studiet oppfyller forskrift om nasjonal retningslinje for psykologutdanning», står det i oppsummeringen av komiteens rapport.

Dekan Turid Borgen og rektor Klaus Mohn håper regjeringen ser det store behovet for å få utdannet flere psykologer.

Har styrket fagmiljøet

Også når det gjelder fagmiljøet er Nokuts sakkyndige nå fornøyde. Da komiteen anbefalte avslag på den forrige søknaden fra UiS var et av punktene at UiS manglet kompetanse innen personlighetspsykologi for å oppfylle krav til fagmiljø. 

Dette er nå på plass og UiS har ansatt en førsteamanuensis innen personlighetspsykologi, i tillegg til at andre deler av fagmiljøet også er styrket.

UiA har også gjort endringer

Universitetet i Agder fikk avslag på sin søknad i januar 2023 og sendte i likhet med UiS inn ny søknad innen fristen 15. september 2023. 

Avslaget var hovedsakelig begrunnet med manglende bredde i fagmiljøet.

— Vi har tatt utgangspunkt i punktene i Nokuts avslag og i sakkyndige komités begrunnelse. Hovedgrunnen til avslaget var at fagmiljøet ble vurdert til å være for lite. Det har vi utvidet ved hjelp av nyrekrutteringer og omdisponeringer. Videre har vi revidert studieplanen og reforhandlet praksisavtaler, sa prosjektleder for UiAs søknad, Bård Bertelsen, rett etter at ny søknad var sendt.

— Så nå er alle Nokuts krav oppfylt, spurte Khrono.

— Vår vurdering er at vi tilfredsstiller alle krav og vi håper og tror at Nokut vil være enig, sa Bertelsen.

Powered by Labrador CMS