PROFESJONSUTDANNING

Nokut-komite anbefaler psykolog­utdanning i Stavanger

Nokuts sakkyndige komite anbefaler at Universitetet i Stavanger (UiS) blir godkjent for psykologutdanning. 

En fornøyd rektor, Klaus Mohn , og UiS fått sitt ja til å utdanne psykologer.
Publisert Oppdatert

— Vi gleder oss til å utdanne morgendagens psykologer. Nå trenger vi 48 statlig finansierte studieplasser, sier en glad og fornøyd UiS-rektor Klaus Mohn etter innstillingen fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Det melder UiS på sin nettside.

UiS har kjempet en lang kamp for å få godkjent psykologutdanning. Allerede høsten 2021 leverte universitetet inn søknad om å etablere profesjonsstudium i psykologi. Det fikk i november 2022 nei fra den sakkyndige komiteen. 

Fakta

Green Light for Stavanger Psychologist Education

  • The University of Stavanger (UiS) is poised to receive approval from Nokut (Norwegian Agency for Quality Assurance in Education) for its psychology education program, after a long battle and an initial rejection in November 2022.
  • UiS's proposed six-year professional study program aims to address the shortage of psychologists in Rogaland, which has the lowest psychologist coverage in Norway, and will offer a curriculum with a focus on service design, welfare technology, and patient safety.

Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

This summary is generated by Labrador AI, and read through by a journalist. 

Også Universitetet i Agder (UiA) har kjempet flere runder for å få etablere profesjonsutdanning i psykologi. Kommunikasjonsdirektør Øivind Dagsvik Eskedal opplyser til Khrono at de ikke har fått svar fra Nokut-komiteen enda, fordi komiteen gjorde seg ferdig med UiS sin søknad først.

Pressesjef Peter Brandstrup i Nokut bekrefter at komiteen er i gang med behandlingen av søknaden til UiA. 

Endelig nei, endelig ja

UiS tok et radikalt grep for å øke sjansene sine før de klaget hos Nokut. De ansatte på rekordfart sju vitenskapelige ansatte med kallelse, som er en ansettelse uten at stillingen blir lyst ut på forhånd. Det trodde rektor Mohn at ville styrke UiS sine sjanser til å nå gjennom hos Nokut. Det ble til slutt nei likevel.

Men etter en ny søknad i september, ligger Mohn nå omsider an til å få ja fra Nokut.

— Komiteens innstilling er en anerkjennelse av det sterke fagmiljøet innenfor psykologi ved UiS. Vi har en bachelor og master i psykologi og flere utdanninger innen psykisk helse. Vi har veletablerte samarbeid mellom fagmiljøene ved universitetet, i helseforetakene, kommunene, kompetansesentrene og helseinnovasjonsmiljøer i Rogaland fylke. Alle står klare til å gi de nye psykologistudentene en utdanning av høy kvalitet, sier Mohn.

Mangler psykologer

Profesjonsstudiet på UiS er seksårig og vil lede fram til graden cand.psychol. 

— Uteksaminerte kandidater får ofte jobb og bosetter seg der de er utdannet. Etter vårt syn bør derfor utdanningskapasiteten økes i faglig kompetente regioner som ikke har profesjonsstudium i psykologi i dag, sier klinikksjef Lars Conrad Moe ved Klinikk for barn, unge og rusavhengige i Helse Stavanger på UiS sin nettside.

Han mener profesjonsutdanningen vil gjøre regionen bedre rustet til å gi befolkningen det tilbudet den har krav på. Den laveste psykologdekning i landet finner man nemlig i kommunene i Rogaland, med 0,5 stillinger per 10.000 innbyggere, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nyvinning for utdanningen

En annen som gleder seg stort, er Turid Borgen, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 

Hun legger vekt på at profesjonsstudiet ved UiS representerer en nyvinning i psykologutdanningen i Norge.

— Vårt studium har en framtidsrettet profil, både faglig og pedagogisk. Studiet gir studentene særskilt kompetanse innen tjenestedesign, velferdsteknologi samt kvalitet og pasientsikkerhet. UiS-utdannede psykologer vil tilføre samfunnet ettertraktet og nødvendig arbeidskraft med en kompetanseprofil godt egnet til framtidens velferdsstat, sier Borgen på uis.no. Powered by Labrador CMS