psykologi

Søker på nytt om å få tilby psykolog­utdanning

Både Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger søker på nytt om å få godkjent profesjonsstudium i psykologi. Kø hos Nokut kan bety at de må regne med lang behandlingstid.

Dekan Turid Borgen ved Universitetet i Stavanger håper på en kortere saksbehandlingstid enn første gang de søkte om profesjonsstudiet i psykologi. Da tok det 16 måneder før de fikk avslag.
Publisert Oppdatert

Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS) søkte høsten 2021 om å få etablere profesjonsstudium i psykologi. Begge fikk avslag etter henholdsvis 15 og 16 måneder.

Nå har begge søkt Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) på nytt. Søknadene ble sendt innen fristen som var 15. september.

Viser til saksbehandlingskø

Søknadene må gjennom en ny behandling hos Nokut, men hvor lang tid det vil ta har ikke tilsynsdirektør Nina Waaler svar på i dag.

— Per nå kan vi ikke fastslå når søknadene vil være behandlet. De siste årene har Nokut fått flere søknader om akkreditering enn vi har kapasitet til å behandle innen normal saksbehandlingstid. Vi vil ta kontakt med søkerne så snart vi vet når behandlingen av søknaden deres vil starte, sier hun.

Nina Waaler er tilsynsdirektør i Nokut
Nina Waaler er tilsynsdirektør i Nokut

Hun opplyser at det skal oppnevnes en sakkyndig komité. Om det blir samme komitémedlemmer som sist er ikke avklart. 

— Nokut må gjennomgå søknadene administrativt før en komité oppnevnes. Når det er gjort vil institusjonene få anledning til å kommentere forslaget om sakkyndige, sier Waaler.

UiS klaget

UiS fikk avslag på sin søknad 14. februar, etter 16 måneders behandlingstid, og klaget på avslaget i mars. Klagen skal behandles i Nokuts klagenemnd for høyere utdanning i slutten av september, har universitetet fått beskjed om.

Dekan Turid Borgen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS sier at de søker på nytt nå, i og med at klagen ennå ikke er avgjort.

— Vi har levert en revidert søknad der vi adresserer må-kravene som Nokut mente vi ikke oppfylte. Det gjelder kravet om mer praksis og praksis med pasientgrupper tidligere i løpet og krav om bedre integrasjon mellom teori og praksis. Det andre var at vi manglet kompetanse innen personlighetspsykologi. Her ansetter vi nå en førsteamanuensis og en postdoktor, sier hun.

— Med dette mener dere at alle Nokuts krav er oppfylt?

— Ja, det mener vi helt klart. Nå er vi utålmodige og veldig klare for å komme i gang, sier Borgen.

— Har dere fått vite hvor lang tid behandlingen av søknaden vil ta denne gangen?

— Ikke ennå, men vi håper at vi blir behandlet som andregangssøkere og at saksbehandlingstiden blir kortene, sier hun.

Forberedt på like lang tid

Prosjektleder for UiAs søknad, Bård Bertelsen, sier at de i dialog med Nokut er blitt forberedt på at de ikke kan regne med kortere saksbehandlingstid enn sist.

For UiA tok det 15 måneder fra søknaden ble levert oktober 2021 til avslaget kom 12. januar 2023.

Førsteamanuensis Bård Bertelsen ved UiA.

— Vi håper jo at Nokut kan se den nye søknaden i sammenheng med den forrige og ikke som en helt ny søknad, sier han.

— Hva er nytt i søknaden dere har sendt inn nå?

— Vi har tatt utgangspunkt i punktene i Nokuts avslag og i sakkyndige komités begrunnelse. Hovedgrunnen til avslaget var at fagmiljøet ble vurdert til å være for lite. Det har vi utvidet ved hjelp av nyrekrutteringer og omdisponeringer. Videre har vi revidert studieplanen og reforhandlet praksisavtaler, sier han.

Så nå er alle Nokuts krav oppfylt?

— Vår vurdering er at vi tilfredsstiller alle krav og vi håper og tror at Nokut vil være enig, sier han.

Rektor Sunniva Whittaker var skuffet da avslaget fra Nokut kom 12. januar:

— Psykologiutdanningen er sårt tiltrengt i regionen og vi har et samlet Agder bak oss i dette arbeidet. Vi mener vi kan etablere en god psykologiutdanning ved UiA, men det er krevende å starte nytt når fagmiljøet og omfanget av forskning vurderes ut fra samme krav som de som har drevet utdanningen i flere tiår, sa Whittaker.

Frislipp i 2021

Muligheten for UiS, UiA og andre til å søke om å få tilby det seksårige profesjonsstudiet i psykologi åpnet seg da gradsforskriften ble endret sommeren 2021.

Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NTNU og UiT Norges arktiske universitet er de eneste som tilbyr full psykologutdanning i dag.

Universitetene er selvakkrediterende, noe som betyr at de kan opprette studier uten søknad, men regjeringen har bestemt at for profesjonsstudiet i psykologi, samt master i rettsvitenskap og teologi, må man søke Nokut om akkreditering.

UiS og UiA, i tillegg til BI, søkte også om akkreditering av master i rettsvitenskap, noe som ble godkjent, og studiene kom i gang i høst.

Powered by Labrador CMS