Høgskolens søknad om å bli universitet er kraftig forsinket

Nokut varsler at søknaden formelt først kan behandles i oktober 2024.

- Det er slitsomt for en organisasjon med et så langt tidsløp, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

— Det er klart vi er skuffet over dette. Vi hadde forventet en raskere saksbehandling, sier rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet (HiNN).

Nokut har nylig sendt Høgskolen i Innlandet et brev om hva saksbehandlingstida blir for søknaden. På et møte med høgskolen i går gjentok Nokut at de må bruke lengre tid enn ventet på å behandle søknaden om å bli akkreditert som universitet.

Nokut forklarer forsinkelsen med at de ikke har nok saksbehandlere til å behandle et økende antall søknader.

Søker for andre gang

Det har vært noen humper underveis for HiNN på veien mot å få status som universitet. I 2020 fikk de nei. Rett før jul vedtok styret at høgskolen skulle sende inn en ny søknad etter å ha ansatt nye folk i stor skala og økte kompetansen til de ansatte. Det var nettopp det at høgskolen blant annet hadde for få avlagte doktorgrader og for lav formell kompetanse, som gjorde at de fikk nei fra Nokut i første forsøk.

Rektor Svenkerud understreker at forsinkelsen ikke har noe med kvaliteten på selve søknaden å gjøre, som høgskolen mener er god. Søknaden har ennå ikke hatt en administrativ gjennomgang.

— Slitasje

Høgskolen i Innlandet hadde håpet på et institusjonsbesøk fra Nokut i høst, nå blir det først i mars neste år. Formelt kan søknaden behandles i Nokuts styre i oktober 2024.

— Det er slitsomt for en organisasjon med et så langt tidsløp. Vi opplever slitasje siden vi har jobbet så lenge for å bli et universitet. Vi hadde forventet en raskere behandling, men vi må bare ta hensyn til at Nokut har kapasitetsproblemer.

— Gjensidig forståelse

- Nokut har advart i Khrono mot at de kan bli en propp i systemet på grunn av kutt i budsjettet etter at oppgaver ble overført til HK-dir. Er det en slik propp vi opplever nå?

— Det skal jeg ikke mene noe om. Vi hadde et veldig ryddig og godt møte med Nokut i går. Det er en gjensidig forståelse for hva slags problemer den enkelte part har og får, som følge av at dette trekker ut i tid. Vi må forholde oss til at situasjonen er slik, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

I brevet til høgskolen skriver Nokut at de vil foreta en administrativ gjennomgang av søknaden fra høgskolen i juni 2023. Deretter vil de opprette en sakkyndig komité og faggrupper som skal gjennomgå og vurdere søknaden. Disse vil få tilgang til søknaden til hausten.

Først i oktober 2024 vil Nokuts styre kunne ta stilling til søknaden.

Powered by Labrador CMS