Universitetsstatus

Høgskolen i Innlandet søker om å bli universitet

På et ekstraordinært og lukket styremøte torsdag kveld vedtok et enstemmig styre at Høgskolen i Innlandet nå skal søke om å få status som universitet.

Torsdag kveld møttes styret for å vedta å sende en søknad til Nokut. Maren Kyllingstad. er styreleder ved Høgskolen i Innlandet.

— Nå er det siste hånd på verket før søknaden sendes til Nokut i løpet av kort tid, sier styreleder Maren Kyllingstad.

HiNN fikk nei på søknaden om å bli universitet i 2020. For en måned siden sa rektor Peer Jacob Svenkerud at en ny søknad er rett rundt hjørnet.

Da de fikk avslag i 2020, rustet de seg til en ny søknad ved å ansette nye folk i stor skala. I det siste året har det vært 25 interne opprykk, hvorav 15 er nye professorer.

Dette henger nøye sammen med muligheten deres for å bli universitet. For forskriften stiller en rekke krav til høgskoler som vil ta steget opp. Det er Nokut, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som skal behandle søknaden.

Da de vendte tommelen ned i 2020, begrunnet de det med at høgskolen hadde for få avlagte doktorgrader, for mange studenter per faglig ansatt, for lav formell kompetanse hos de ansatte, samt at forskningen ikke holdt høy nok kvalitet.

Enstemmig vedtak

Styreleder Maren Kyllingstad er fornøyd med torsdagens vedtak, som var enstemmig.

— Dette er et langsiktig arbeid og noe vi har hatt som mål siden høgskolen ble fusjonert. Vi har fulgt prosessen tett i styret. Vi ville først søke når vi var trygge på at vi når målene og kriteriene som Nokut har satt, sier hun til Khrono.

Kyllingstad sier at de som en statlig høyere utdanningsinstitusjon er opptatt av å styrke seg på forskning, internasjonalisering og å legge vekt på gjennomstrømming av doktorander. Det siste skal igjen understøtte de andre utdanningene ved høgskolen.

— Hvor lang tid tror du det tar før det blir avklart om dere får akkreditering og kan kalle dere et universitet?

— Det har vi ingen mening om. Nå er det besluttet å sende en søknad, så er det en prosess og dialog med Nokut. Vi er ydmyke for den prosessen vi skal gjennom.

Noe navn på et eventuelt universitet var ikke tema for torsdagens kveldsmøte.

— Det har vi ikke brukt tid på. Det får vi komme tilbake til gitt at det er aktuelt. Det får komme når det skal komme, sier styreleder Maren Kyllingstad.

Powered by Labrador CMS