medisin

Må komme i gang i 2023, ellers kan studieplasser ryke

UiT kan miste nye studieplasser i medisin dersom ikke opptaket kommer i gang i 2023, ifølge tildelingsbrevet. UiT-rektoren sier de skal klare det.

Rektor Dag Rune Olsen sier at UiT har god dialog med Helse Nord og sykehuset om å utvide medisinutdanningen med 30 nye studieplasser.
Publisert

I forslaget til statsbudsjett i høst ble det foreslått at UiT Norges arktiske universitet skulle få 30 nye studieplasser i medisin.

Nå er budsjettet vedtatt, og i tildelingsbrevet som ble sendt UiT 20. desember får universitetet ekstra midler for å kunne øke opptaket på medisin neste år. De 30 studieplassene har en prislapp på 4,1 millioner for et halvt år i 2023.

Totalt er kostnaden for å utdanne 30 medisinere 82,9 millioner inkludert resultatmidler.

Studieplassene skal benyttes i Nord-Norge, heter det, og studentene skal ha sin praksis i Nord-Norge.

En forutsetning er også at opptaket kommer i gang i 2023. Hvis ikke det skjer kan UiT miste plassene, går det fram av brevet.

Kunnskapsdepartementet vil være i dialog med UiT våren 2023 og følge opp opptaket, og ut fra det vurdere om «deler av de 30 studieplassene bør omallokeres til en annen institusjon som har medisinutdanning», som det står.

De andre som har medisinutdanning er NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Ikke bekymret

Rektor Dag Rune Olsen ved UiT lar seg ikke bekymre av trusselen om at universitetet kan miste studieplassene hvis de ikke kommer i gang i 2023.

— Dette har vi en god dialog med Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Helse Nord om, og vi er enige om at dette skal, kan og vil vi klare, sier Olsen.

I brevet viser Kunnskapsdepartementet til betydelige utfordringer med å rekruttere og beholde leger, spesielt i Nord-Norge. Departementet påpeker at leger med bakgrunn fra distriktene er mer tilbøyelige til å praktisere i distriktene etter endt utdanning. Dette er bakgrunnen for at UiT får 30 nye plasser på medisinutdanningen, i tillegg til 15 nye plasser som kom på statsbudsjettet for 2022.

Skeptiske studenter

Etter at forslaget til statsbudsjett ble kjent i oktober, har Norsk medisinstudentforening vært svært kritiske til å øke kapasiteten på utdanningen ytterligere.

Foreningen la fram sine bekymringer for utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i slutten av oktober og de pekte på mangelen på praksisplasser som en flaskehals. De påpekte at kapasiteten på medisinutdanningen allerede var presset.

Påtroppende leder i Norsk medisinstudentforening, Erlend Sæther, sier til NRK at han er glad for at det skal bli flere leger i nord.

Likevel er han bekymret for at det skjer på bekostning av kvaliteten på studiet.

– Det kommer jo ikke til å gå utover de som er studenter nå, men jeg tror det er mange som lurer på hvordan dette skal gå for de kommende studentene, sier Sæther.

Dag Rune Olsen har fått med seg medisinstudentenes bekymring, men har tenkt på mulige løsninger, ifølge NRK.

– Når vi skal ta opp flere, må vi bare sikre oss at vi har flere lærerkrefter, slik at de nye studentene også får god undervisning. Det får vi anledning til gjennom de budsjettene vi får tildelt. Og eventuelt også flere lesesalsplasser og andre auditorier hvis de er nødvendige, sier Olsen.

Powered by Labrador CMS