Medisinstudium

Universitetet i Oslo vil opprette ny campus i Innlandet

Våren 2025 planlegger Universitetet i Oslo (UiO) å sende ti medisinstudenter til Sykehuset Innlandet. Høsten samme år sender de ti til.

Her ved Sykehuset Innlandet i Gjøvik kan det bli aktuelt for medisinstudenter ved UiO å gjennomføre to år av medisinstudiet fra og med år 2025.
Publisert Oppdatert

Universitetet i Oslo (UiO) og Sykehuset Innlandet har inngått en intensjonsavtale om at studenter skal kunne ta sitt fjerde og femte studieår i Innlandet. De første årene av studiet tas i Oslo, melder UiO i en pressemelding torsdag.

UiO og Sykehuset Innlandet er ikke en ukjent kombinasjon ettersom UiO i en årrekke har sendt praksisstudenter til Sykehuset Innlandet.

For to år siden avtalte de to institusjonene å se nærmere på både en økning av antall praksisplasser og muligheter for desentral utdanning. Nå satser UiO altså på å opprette en ny campus knyttet til Sykehuset Innlandet, går det fram av pressemeldingen, og de ti første studentene skal starte der våren 2025.

Den påfølgende høste skal det starte ytterligere ti studenter, noe som utgjør et årlig opptak på 20 studenter.

— Gleder oss

— Vi gleder oss til å få studenter på plass i Sykehuset Innlandet. De har et flott fagmiljø som vil følge studentene tett opp. Vi har hatt et godt samarbeid med sykehuset i denne prosessen, sier UiO-rektor Svein Stølen.

På spørsmål fra Khrono om hvilke avdelinger og steder det blir aktuelt å sende studenter til, svarer Stølen at det er det opp til Sykehuset Innlandet å bestemme, selvsagt i samarbeid med det medisinske fakultetet ved UiO.

— En ny campus blir i tilknytning til Sykehuset Innlandet, sier Stølen til Khrono.

Svein Stølen skryter av fagmiljøet ved Sykehuset Innlandet.

Hva med NTNU?

Også NTNU er interessert i å desentralisere deler av legeutdanningen til Gjøvik. For to uker siden vedtok styret ved NTNU at det skulle jobbes for å opprette 20 studieplasser i medisin på NTNU i Gjøvik.

NTNUs mål er at de første studentene kan ta siste del av legeutdanningen i Gjøvik fra og med 2024, men som følge av at Sykehuset Innlandet i Gjøvik befinner seg innenfor region Helse Sør-Øst, der UiO har ansvaret for legeutdanningene, kan dette by på utfordringer, skriver Oppland Arbeiderblad (OA).

Direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, sier til Gudbrandsdølen Dagningen at det ikke foreligger noen planer om å endre praksis for legeutdanningen i Helse Sør-Øst.

— Vi har heller ikke mottatt noen formell henvendelse fra NTNU om dette, sier Rootwelt.

Uenighet

Sykehuset i Innlandet formidler at de har registrert initiativet fra NTNU, og at dette er tatt opp med Kunnskapsdepartementet, skriver OA.

Sykehuset Innlandet har flere samarbeidsflater mot både Universitetet i Oslo og NTNU. Begge er viktige samarbeidspartnere innenfor forskning og utdanning, sier assisterende direktør for medisin og helsefag ved sykehuset, Siv Cathrine Høymork.

Allerede i 2019 fortalte Khrono om at inndelingene av helseregioner kunne bli en utfordring for NTNU.

Våren 2021 ble saken igjen omtalt i Khrono, den gangen i forbindelse med lokaliseringen av Mjøssykehuset, men også plasseringen av desentraliserte legeutdanninger.

Gjøvik-ordfører: — NTNU er bedre

Onsdag denne uken uttalte Gjøvik-ordfører Torvild Sveen at modellen NTNU har er bedre enn det som praktiseres ved Universitetet i Oslo.

— De siste fire årene er studentene ute i regionen, mens Universitetet i Oslo har en modell der de er ute i praksis, men trekkes tilbake til Oslo den siste perioden. For meg er det viktig å sikre rekrutteringen og at Innlandet får sin del av utdannede leger. Derfor mener jeg at NTNU-modellen er bedre, sier Sveen.

Han har tatt opp problematikken med både Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet og vil arbeide videre for å få til en slik ordning, skriver OA.

Uansett hvordan det ender er det uansett klart at UiO får starte opp legeutdanning i Gjøvik fra og med våren 2025.

— Vi ser et stort faglig potensial ved et slik prosjekt, som innebærer en utvidelse av et godt samarbeid om medisinstudier. Det vil på sikt også bidra til bedre rekruttering ved at leger får en større del av sin utdanning i Innlandet, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard ved Sykehuset Innlandet i pressemeldingen fra Universitetet i Oslo.

Powered by Labrador CMS