Omstillingsmidler

Må ut med over 6,5 millioner kroner for omstilling

NSD - Norsk senter for forskningsdata er splittet og lagt innunder to nye organer. Når kostnaden for omstillingen kommer, krever Kunnskapsdepartementet at de omdisponerer eksisterende midler.

Vigdis Kvalheim, direktør i NSD.
Publisert Oppdatert

Det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), som offisielt startet opp 1. juli i år, tar over deler av Norsk senter for forskningsdata (NSD). De resterende delene av NSD blir en del av Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt).

En lignende skjebne får også Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit), som også blir splittet mellom HK-dir og Sikt.

Men en slik omstilling koster penger. Kunnskapsdepartementet (KD) har bedt institusjonene se på behovet for omstillingsmidler. Samtidig har de gjort det klart at de ikke gir ekstra midler til omstillingen i år. Pengene må derfor de ulike organene finne blant egne eksisterende midler.

— Behovet for å bidra med omstillingsmidler fra departementet vil bli vurdert i forbindelse med statsbudsjettet for 2022, skriver ekspedisjonssjef i avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning i KD, Knut Børve til Khrono.

I et brev til KD skriver NSD at de ser et behov for 6,65 millioner kroner til å dekke omstillingskostnader. De anslår at kostnadene blir 4.050.000 kroner for 2021, og 2.600.000 for 2022.

Fakta

HK-dir og Sikt

Regjeringen har samlet flere direktorater og organer som leverer tjenester til høyere utdanning iDirektoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og tjenesteleveranseorganet Sikt.

HK-dir

  • Etablert 1. juli 2021
  • Direktør: Sveinung Skule.
  • Sammenslåing av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Tar også over noen oppgaver fra Nokut

Sikt¨

  • Opprettes 1. januar 2022
  • Direktør ennå ikke ansatt
  • Tjenestene ved NSD knyttet til arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata, datahåndtering og personvern
  • Tjenesteleveranser knyttet til IKT fra Unit
  • Uninett AS og datterselskaper

Vet ikke hva endelig sum blir

Fra NSD er Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) og Register over vitenskapelige publiseringskanaler (Kanalregisteret) blitt en del av det nye stordirektoratet HK-dir. De resterende delene blir en del av Sikt.

— Hva skal disse pengene gå til?

— Vi er involvert i to prosesser, opprettelsen av HK-dir og opprettelsen av Sikt. Vi har ikke full oversikt over kostnadene ennå. Fasiten får vi ikke før i 2022. For NSD ser det ut som det skal gå greit, sier Vigdis Kvalheim, direktør i NSD.

I brevet til Kunnskapsdepartementet redegjør NSD for det foreløpige kostnadsbildet og hvordan de vil omdisponere frie oppsparte midler til omstillingsmidler. De foreslår å bruke noe fra årets budsjett, og heller ingen øremerkede overførte midler.

— Burde NSD fått ekstra omstillingsmidler i stedet for å måtte omdisponere fra eget budsjett?

— I det inneværende året har vi alle måttet omdisponere fra egne budsjetter. For NSD har det vært mulig uten at det går på bekostning av tjenesteleveransene.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Mange poster som må dekkes

NSD gjør det klart overfor KD at kostnadene er uvisse.

«Det gjøres oppmerksom på at det er knyttet en betydelig usikkerhet til tallene, både fordi den endelige størrelsen på kostnadselementene ennå ikke er kjent og fordi det sannsynligvis vil tilkomme elementer som ennå ikke er kjent og dermed inkludert i beregningene. For å ta høyde for slike uforutsette kostnader er det er derfor lagt inn en buffer.» heter det i brevet fra NSD til Kunnskapsdepartementet.

I tabellen under kan du se de estimerte kostnadene fordelt på kategorier.

Den største posten er kjøp av eksterne tjenester. NSD skriver i brevet at det er vanskelig å ha full oversikt over kostnadene knyttet til dette så tidlig i prosessen. NSD kjøper økonomfaglige tjenester fra BDO, og disse har allerede ført til vesentlige kostnader knyttet omstillingen til HK-dir.

Under de andre punktene kommer blant annet avvikling av avtaler for økonomi- og lønnstjenester; pensjonsordning; innhenting av juridisk og økonomisk kompetanse; økning av kapasitet i ledelse, administrasjon, interne fellestjenester og vernetjenester.

Estimerte omstillingskostnader NSD

Kostnadskategori Kostnad 2021 Kostnad 2022
Kjøp av eksterne tjenester2.200.0001.300.000
Omdisponering personell (m/budsjetteffekt)500.000250.000
Overtid200.00050.000
Avtalekostnader (oppsigelser, parallell)150.000500.000
Buffer1.000.000500.000
Sum4.050.0002.600.000

Kilde: Brev fra NSD til KD 16.06.21 Behovet for omstillingsmidler

Powered by Labrador CMS