Ledelse

Mannstung søkerliste i Sørøst

12 kvinner og 25 menn har søkt de utlyste lederstillingene ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Prorektor Kristian Bogen (t.v.) søker ny periode i ledelsen ved Universitetetet i Sørøst-Norge, denne gangen som viserektor for samhandling. Rektor Petter Aasen (midten) skal sette sammen en ny ledergruppe.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Sørøst-Norge har lyst ut seks lederstillinger; tre som viserektorer og tre dekaner. Søknadsfristen var på kvinnedagen, 8. mars.

Fakta

Disse har søkt: Viserektor ekstern samhandling

 • Andreas Gkouroumanos 36 arbeidssøker
 • Glenn Hole 44 adm. dir Drammen
 • Monica Anastasia Berg 34 Prosjektingeniør/ Avdelingsingeniør
 • Paal Aamaas 52 Prosjektleder USN Partnerskap
 • Kristian Bogen 64 Prorektor USN
 • Søker er unntatt offentlighet, kvinne

Søkerlistene viser at 12 kvinner og 25 menn ønsker seg stillingene. To av dagens pro/viserektorer ønsker fire nye år, og det samme gjelder to av tre dekaner.

Den eneste kvinnen blant de seks som har lederjobbene i dag, Heidi Kapstad, søker ikke en ny periode.

I forrige runde med lederansettelser, fikk den daværende høgskolen sterk kritikk for manglende kjønnsbalanse i ledelsen. Styret endte opp med å ansette ni menn og to kvinner, og dersom styret hadde fulgt rektors innstilling den gangen ville man endt på 10-1.

Oppfordret kvinner til å søke

Styreleder Tore Isaksen hadde ikke sett søkerlistene da Khrono ringte ham mandag ettermiddag, og ønsket ikke å kommentere sammensetningen.

I forrige uke sa Isaksen at styret er tydelig informert om manglende kjønnsbalanse i ledelsen ved USN i dag.

Fakta

Disse har søkt: Viserektor for utdanning

 • Andreas Gkouroumanos 36 arbeidssøker Oslo
 • Pia Cecilie Bing- Jonsson 43 Visedekan for utdanning, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Dag Storli 56 Konsernsjef GNP Energy
 • Jarle T. Bjerkholt 55 Viserektor USN

— Har dere satt i verk konkrete tiltak for å bedre kjønnsbalansen denne gangen, spurte Khrono.

— Man kan ikke gjøre så mange andre grep enn å skrive at vi oppfordrer kvinner til å søke stillingene. Ellers er jeg glad for at de er bevisste på dette internt i organisasjonen. Da har vi riktig motivasjon og utgangspunkt for å få fram og etterhvert velge kvinnelige søkere, sa Isaksen.

Dagens prorektor søker

Prorektor Nils Kristian Bogen ved Universitetet i Sørøst-Norge søker, som tidligere varslet i Khrono, stillingen som viserektor for samhandling.

Bogen får konkurranse fra Paal Aamaas, som er seniorrådgiver for USN Partnerskap i rektor Petter Aasens stab, samt fra fire andre søkere, hvorav en kvinnelig søker som er unntatt offentlighet.

Viserektor Bjerkholt søker to stillinger

Fakta

Disse har søkt: Viserektor for forskning

 • Andreas Gkouroumanos 36 arbeidssøker
 • Perin Bat 30 Pedagogisk leder / veileder
 • Henrik Engseth 47 Kongsberg Defense Aerospace: Senior Project Engineer
 • Jon Herman Ulvensøen 62 Prosjektutvikler/Kompetansmegler/daglig leder
 • Asta Soffia Valdimarsdottir 56 Senior Technical Advisor Reykjavik
 • Asbjørn Røiseland 56 Professor OsloMet
 • Mohammad Azam Mansoor 63 Professor Universitetet i Agder
 • Jan Velvin 54 Instituttleder USN
 • Jarle T. Bjerkholt 55 Viserektor USN
 • Søker er unntatt offentlighet (mann)
 • Kirsti Skovdahl 56 Professor, leder programutvalget ph.d programmet personorientert helsearbeid, USN

Fire søkere ønsker seg stillingen som viserektor for utdanning. En av dem er Jarle Tommy Bjerkholt (55), som har stillingen som viserektor for forskning i dag. En annen søker er Pia Cecilie Bing- Jonsson (43), visedekan for utdanning på Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. En søker fra næringslivet har også meldt seg. det er Dag Storli (56), konsernsjef strømleverandøren GNP Energy.

Den tredje viserektorstillingen, viserektor for forskning, har fått 11 søkere, en av dem en mann som har fått sitt navn unntatt offentlighet. Jarle Tommy Bjerkholt, som har stillingen i dag, ønsker seg fire nye år i jobben. Blant de andre søkerne er professor Kirsti-Iren Skovdahl ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap påå USN.

Også to andre professorer har søkt. Det er Asbjørn Røiseland (56), som tidligere var ved Nord universitet, men nå er professor ved Handelshøyskolen på OsloMet.

Professor Mohammad Azam Mansoor (63) er den andre; han er professor ved nstitutt for naturvitenskapelige fag ved Universitetet i Agder.

Instituttleder ved Handelshøyskolen ved USN, Jan Velvin (54) søker også stillingen som viserektor for forskning.

Tre dekanstillinger

Kun to har søkt stillingen som dekan ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved USN. En av dem er dagens dekan, Morten Christian Melaaen (57).

Den andre er den eksterne søkeren Monica Anastasia Berg (34), som har tittel prosjektingeniør/avdelingsingeniør. Hun har søkt alle tre dekanstillingene som er lyst ut.

Fakta

Disse har søkt: Dekan Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

 • Monica Anastasia Berg 34 Prosjektingeniør/ Avdelingsingeniør
 • Morten Christaian Melaaen 57 Dekan/Professor

Stillingen somn dekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har fått 8 søkere, en av dem er dagens dekan Arild Hovland (59).

Blant de andre er Sven Arntzen (65). Han er professor i praktisk filosofi ved fakultetet. En annen intern søker fra fakultetet er Stephen Walton (61), som er proifessor i tverrfaglige kulturstudier.

Fakta

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Disse har søkt:

 • Andreas Gkouroumanos 36 arbeidssøke
 • Monica Anastasia Berg 34 Prosjektingeniør/ Avdelingsingeniør
 • Arild Hovland 59 Dekan ved fakultetet, USN
 • Perin Bat 30 Pedagogisk leder / veileder
 • Frithiof Svenson 39 Research Associate and Coordinator for Studies and Teaching Oldenburg
 • Sven Arntzen 65 Professor i praktisk filosofi USN
 • Zafer Özgen 56 Instituttleder ved Institutt for medie- og samfunnsfag, UiS
 • Stephen Walton 61 Professor i tverrfaglege kulturstudiar, USN

Også Zafer Özgen (56), instituttleder ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger, har søkt dekanjobben.

Fakta

Disse har søkt: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

 • Monica Anastasia Berg 34 Prosjektingeniør/ Avdelingsingeniør
 • Pia Cecilie Bing-Jonsson 43 Visedekan for utdanning, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN
 • Frithiof Svenson 39 Research Associate and Coordinator for Studies and Teaching Oldenburg
 • Mohammad Azam Mansoor 63 Professor Universitetet i Agder
 • Arvind Upadhyay 41 Director of Studies and Senior Lecturer (Associate Professor) England
 • Aud Mette Myklebust 57 Førsteamanuenisis, USN

Heidi Kapstad søker ikke

Den siste ledige dekanstillingen er ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Her er det 6 søkere, men dagens dekan Heidi Kapstad er ikke en av dem. Per i dag er hun eneste kvinne i de seks lederstillingene som er lyst ut.

Kapstad sa nylig til Khrono at hun var i tenkeboksen, men nå har hun altså bestemt seg for å ikke søke fire nye år i dekanjobben.

Blant de som søker er Pia Cecilie Bing-Jonsson (43), visedekan for utdanning ved fakultetet. Ander søkere førsteamenuensis Aud Mette Myklebust (57) ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved fakultetet.

Professor Mohammad Azam Mansoor (63) ved nstitutt for naturvitenskapelige fag ved Universitetet i Agder har søkt også denne jobben, i tillegg til stillingen som viserektor for forskning.

Powered by Labrador CMS