Curt Rice og OsloMet har som første universitet i landet kartlagt omfanget av seksuell trakassering blant sine ansatte. Foto: Siri Øverland Eriksen

37 ansatte ved OsloMet har blitt utsatt for seksuell trakassering

Seksuell trakassering. 37 ansatte ved OsloMet har blitt utsatt for seksuell trakassering ved OsloMet de siste 12 månedene, går det fram av universitetets medarbeiderundersøkelse. AFI-forsker er skeptisk til hele undersøkelsen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I forbindelse med årets medarbeiderundersøkelse har ansatte ved OsloMet for første gang blitt spurt om de har blitt utsatt for seksuell trakassering de siste 12 månedene, på arbeidsplassen eller steder der ansatte har vært samlet, inkludert fester, kurs og liknende.

Seksuell trakassering OsloMet - type trakassering og varsling

Spørsmål Antall svar Ja nei
Verbal seksuell trakassering371819
Ikke verbal trakassering371027
Fysisk seksuell trakassering371225
Digital seksuell trakassering36432
Har du meldt i fra36531

Kilde: Arbeidsmiljøundersøkelse på OsloMet

Svarprosenten på dette spørsmålet er 82 prosent, det vil si at 1860 ansatte har svart.

Se også: Her er hovedrapporten fra OsloMets arbeidsmiljøundersøkelse

Fire svarer at det skjer en gang i uka eller oftere

Av disse svarer 37 ansatte, eller i underkant av 2 prosent at de har blitt utsatt for seksuell trakassering de siste 12 månedene. De fleste av disse sier de av og til opplever dette, mens noen svarer at de opplever det oftere. 4 ansatte opplever seksuell trakassering en eller flere ganger per uke.

Jeg skulle gjerne visst mer om seksuell trakassering ved OsloMet, og folk må gjerne komme direkte til meg dersom de ønsker å dele sine erfaringer.

Curt Rice

De ansatte er også blitt spurt om type seksuell trakassering. Det er flest tilfeller av verbal trakassering, men også ikke-verbal og fysisk. Noen melder også om digital trakassering.

5 ansatte svarer at de har meldt fra om seksuell trakassering. De har ikke nådd universitetets sentrale varslingsnemnd.

HR-direktør på OsloMet, Geir Haugstveit, poengterer at slike saker også kan bli håndtert i linjen uten at de kommer til varslingsnemda.

Tallene i medarbeiderundersøkelsen er høyere enn det antall varslingssaker på OsloMet skulle tilsi.

Svært få saker er meldt inn

Ved tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) opplevde en student ved barnehagelærerutdanningen at praksislæreren hans drev med seksuell trakassering under praksisperioden i en barnehage i Oslo.

Seksuell trakassering

Hyppighet Har du observert at noen har blitt seksuelt trakassert de siste 12 måneder? Har du selv blitt utsatt for seksuell trakassering de siste 12 måneder?
Nei17831830
En sjelden gang5625
Av og til178
Omtrent en gang i uka12
Flere ganger i uka33

Kilde: Arbeidsmiljøundersøkelse på OsloMet

Dette meldte studenten fra til Varslingsnemnda ved HiOA om og fikk byttet praksissted.

Rektor Curt Rice informerte Khrono i november i fjor om at de har hatt ytterligere én sak ved høgskolen, for noen år tilbake.

Rice, som også er leder i Kif-komiteen (Komite for likestilling og mangfold i forskningen), var den av UH-rektorene som reagerte først da Khrono omtalte seksuell trakassering flere måneder før #metoo-kampanjen startet i fjor høst.

Siden den gang har han vært utålmodig etter å få til en felles kartlegging i universitets- og høgskolesektoren, men denne lar fortsatt vente på seg. Så nå har OsloMet, som første universitet i Norge, gjort en kartlegging selv.

Les også:

Rice: Kartlegging er ikke farlig

— Er du overrasket over tallene i kartleggingen ved OsloMet?

— Jeg vet ikke om jeg er overrasket. Jeg skulle selvfølgelig ønske at det ikke var en eneste sak som omhandlet seksuell trakassering her, men helt realistisk så er det nok ikke slik, sier Curt Rice.

— Du er erklært feminist og rektor for «kvinneuniversitetet» OsloMet der 67 prosent av de ansatte er kvinner...?

— Ja, og nettopp derfor mener jeg at det er på sin plass å handle nå, og ikke vente på andre. En kartlegging er ikke farlig, vi jobber jo i kunnskapssektoren! Og jeg føler et ansvar overfor mine ansatte som vi nå tar tak i, sier Rice.

— Men kartleggingen sier ingenting om det er kvinner eller menn, eller begge deler som trakasserer eller blir trakassert?

— Nei, det vet vi ikke. Men uansett er dette bare en begynnelse. Vi skal jobbe videre med alt dette, også med økt bevissthet og kunnskap på alle ledernivå, for eksempel, sier han.

— 5 av de 37 som melder om trakassering, sier at de har meldt fra om saken. Har noen meldt fra direkte til deg?

Det er vanskelig å skulle si noe om OsloMet har et trakasseringsproblem eller ikke.

Cathrine Egeland

— Nei, men jeg skulle gjerne vite mer om seksuell trakassering ved OsloMet, og folk må gjerne komme direkte til meg dersom de ønsker å dele sine erfaringer. Det viktigste er uansett at de sier fra til noen, sier Rice.

AFI-forsker skeptisk til undersøkelsen

Cathrine Egeland er forsker på Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning på OsloMet.

Khrono spør henne om hva hun synes om undersøkelsen som nå er gjort om seksuell trakassering på OsloMet.

— Jeg synes dessverre det er lite som egentlig kan sies om disse tallene. Det er snakk om så få mennesker at jeg godt skjønner behovet for anonymisering, men her er det ikke mulig å danne seg et bilde av om det er menn eller kvinner som har trakassert, hvilke stillinger disse menneskene innehar, eller i hvilke situasjoner hendelsene har inntruffet, sier Egeland.

Cathrine Egeland, forsker, AFI OsloMet. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Hun fortsetter:

— Det er naturligvis et problem at noen har opplevd trakassering, det skal jo ikke forekomme, men utover det er det vanskelig å skulle si noe om OsloMet har et trakasseringsproblem eller ikke. Det må i så fall undersøkes nærmere.

Egeland legger til at hun antar at kartleggingen springer ut av oppmerksomheten i forbindelse med metoo.

— Men hvis disse tallene skulle hatt noen relevans i den sammenheng, måtte det være mulig å kunne bekrefte eller avkrefte om for eksempel menn i overordnede stillinger misbruker sin makt overfor kvinnelige ansatte. Det sier disse tallene ingenting om, sier Egeland.

Menn har sagt fra

Hovedverneombud ved OsloMet, Marte Eikum-Tang, er også fornøyd med at det er gjennomført en kartlegging av seksuell trakassering ved OsloMet. Eikum-Tang mener at det aller viktigste nå blir å sørge for god opplæring av ledere og at universitetet bruker vernetjenesten i det videre arbeidet.

Marte Eikum-Tang, hovedverneombud OsloMet.

— Har du som hovedverneombud mottatt meldinger fra ansatte som har sagt fra om seksuell trakassering?

— Ikke seksuell trakassering, men jeg har hatt henvendelser om verbal trakassering, og de henvendelsene har kommet fra menn, sier hun.

OsloMet har også nettopp gått gjennom varslingsrutinene sine og OsloMet selv skriver på sine internsider at ut fra svarene i medarbeiderundersøkelsen, kan det se ut til at det finnes tilfeller av seksuell trakassering på arbeidsplassen som ikke er blitt varslet om. Og de spør:

«Er du en av de som har opplevd trakassering eller mobbing og ikke har meldt fra? Da kan du melde fra til din nærmeste leder, eller leder over der om nærmeste leder er part i saken, verneombud eller tillitsvalgt. Les mer om hvordan du varsler, og om hvordan saker som gjelder seksuell trakassering håndteres ved OsloMet.»

— Null toleranse for seksuell trakassering

HR-direktør på OsloMet, Geir Haugstveit, understreker at universitet har nulltoleranse når det seksuell trakassering.

— Det viktige er at vi nå for første gang har tall for de ansatte ved OsloMet og at det gir oss viktig informasjon når vi jobber videre. Vi har også nyansert spørsmålene så vi får informasjon om hvilken form for trakassering det er snakk om. Et av problemene har jo vært mangel på konkret informasjon. Informasjonen vi nå har, også om hvilken type trakassering flest oppgir at de har blitt utsatt for, gjør oss i bedre stand til å videreutvikle tiltak som treffer, mener Haugstveit.

Han legger til at hvorvidt tallene er overraskende eller ei er vanskelig å kommentere på all den tid det er første gang man kartlegger dette.

— Jeg er glad for at vi nå ha et utgangspunkt som vi fremover kan følge utviklingen på.

Han legger også til at etter #Meetoo har vi sett økende fokus på dette feltet og SHOTundersøkelsen for 2018 viser at så mye som hver fjerde student, 25 prosent, oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering.

— Sammenliknet med studenttallene kan jeg svare at vi ikke hadde blitt overrasket om tallet hadde blitt høyere, men det gir også enn indikasjon at omfanget synes høyere blant studentene. Dette har vi også tatt hensyn til i vårt videre arbeid mot seksuell trakassering ved OsloMet ved at tiltakene som foreslår skal gjelde både studenter og ansatte, sier Haugstveit.

Varslingsgjennomgang på OsloMet

— Finnes det noen varslingssaker, der ansatte har varslet om seksuell trakassering i denne perioden, eller tidligere?

— Det finnes noen få saker som har blitt håndtert i henhold til de rutinene vi har ved OsloMet.

— Vil det bli gjort endringer i varslingsrutinene som følge av gjennomgangen PwC har gjort? Og kan det være ting ved varslingsrutinene som gjør at ikke flere har varslet? Omfanget av seksuell trakassering er jo tydeligvis større enn antall varslingssaker tyder på?

— Det er ikke lenge siden vi fikk rapporten fra PWC. Den behandles internt og diskuteres bl.a. med IDF og AMU før vi kommer med forslag hvilke endringer som eventuelt skal gjøres i varslingsrutiner, svarer Haugstveit og legger til:

— Jeg tror først og fremst at det er synlighet av varslingsmuligheter som er viktig for hvor mange som varsler. En undersøkelse bla, utført av professor Ingrid Lund ved UiA i 2017 viste at 69 prosent av studentene som oppga at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering, ikke visste hvor de skulle henvende seg med sin sak. Det siste året har det derfor blitt jobbet systematisk med både å revidere og i større grad synliggjøre våre varslingsrutiner opp mot studenter og ansatte.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS