rettssak

Medisinstudent vant ikke fram med søksmål

Studenten krevde erstatning fra Universitetet i Oslo etter at det endret ordlyden i et opptakskrav. Nå må han selv betale 78.400 kroner i saksomkostninger.

En medisinstudent krevde 380.000 kroner i erstatning. Han endte opp med en regning på 78.400 kroner.
En medisinstudent krevde 380.000 kroner i erstatning. Han endte opp med en regning på 78.400 kroner.
Publisert

Medisinstudenten mente Universitetet i Oslo (UiO) hadde brutt Grunnlovens § 97, som sier at «ingen lov må gis tilbakevirkende kraft», da universitetet endret ordlyden i sine kriterier for opptak til forskerlinjen ved Det medisinske fakultet.

I november 2019 la nemlig fakultetet til denne setningen i søknadskriteriene: « … Du må bestå hver modul fra medisinstudiet med minimum karakter C for å være kvalifisert for å søke om opptak.»

Dette karakterkravet ble innført uten en overgangsordning for studenter som allerede hadde begynt på medisinstudiet, mente studenten, og krevde erstatning.

Men han fikk ikke medhold i retten.

Fakta

Dette er forskerlinjen

  • Forskerlinjen han ønsket å komme inn på, er et tilbud for forskningsinteresserte medisinstudenter som senere kan danne grunnlaget for en doktorgrad.
  • Hvert år får 20 studenter plass på linjen ved Det medisinske fakultet som består av ett års fulltidsforskning fulgt av to år med forskning på deltid.
  • Et av kravene som stilles for å kunne søke, er at studentene har fullført enten modul to eller tre av medisinstudiets åtte moduler.

Kunne ikke forvente å komme inn

Studenten ønsket i utgangspunktet 380.000 kroner i erstatning fordi han mente søknaden hans ble avslått på feil grunnlag.

200.000 av disse kronene var stipend han hadde gått glipp av, og resten var andre forskningsmidler studenten og hans advokatfullmektig Sofie Mæland Tykvenko hadde regnet seg fram til var gått tapt som en følge av avslaget.

Retten er ikke enig i at staten er erstatningspliktige i denne saken.

I den ferske dommen skriver retten at «opptak til medisinstudiet ikke gir noen rett eller berettiget forventning om opptak til forskerlinjen» og påpeker at endringen i opptakskravene skjedde ett år før studenten søkte.

Spørsmålet har vært om paragraf 97 i Grunnloven er brutt i denne saken. Slik retten ser det, må den nye loven forårsake en negativ effekt for borgerne for at man kan si at loven har blitt brutt.

Retten mener det er en vesentlig forskjell mellom innføring av karakterkrav for inntak på studier gjennom samordnet opptak, og inntak på en forskerlinje.

«Det foreligger med andre ord ikke årsakssammenheng mellom et mulig brudd på Grunnloven § 97 og den påståtte ugunstige effekten for NN».

Gjengse oppfatning

Studenten argumenterte i retten med at han fikk sin søknad om opptak til forskerlinjen avslått fordi han fikk karakter D på en eksamen i modul 1 av medisinstudiet.

På tidspunktet han gjennomførte denne eksamenen, var ikke karakterkravet spesifisert i opptakskriteriene. Innen han var ferdig med de påkrevde modulene for å kunne søke opptak, var det for sent å ta eksamenen på nytt, ifølge studenten.

Staten argumenterte i retten med at det nye karakterkravet på minimum C i praksis ikke var en endring av opptakskravet til forskerlinjen. De viste til at det i 2019 var 1 av 30 søkere som kom inn med karakteren D, mens det i 2020 var to av 22 søkere som kom inn med karakteren D.

«At nesten ingen studenter med karakteren D søkte da opptakskravene var beskrevet som «gode karakterer» trekker også i retning av at den gjengse oppfatning blant studentene var at man måtte ha minimum karakteren C for å komme inn», står det i dommen.

I dommen slås det fast at studenten mest sannsynlig ikke ville kommet inn på forskerlinjen selv om karakterkravet ikke hadde blitt tydeliggjort.

Studenten dømmes til å betale statens saksomkostninger i saken. De er beregnet til å være 78.400 kroner.

Studentens advokat Sofie Mæland Tykvenko opplyser at det er ennå ikke avgjort om studenten ønsker å anke dommen. Ellers har hun ingen kommentar til dommen.

Powered by Labrador CMS