Debatt ● Hege Undem Store og Henriette Bøe

Å investere i bibliotekene er å investere i studentene

Et Universitetsbibliotek med gode leseplasser, grupperom og sosiale soner, er et symbol på universitetets omsorg for sine studenter. Ved å investere i bibliotekene, investerer vi i studentene våre.

Undersøkelser indikerer at det fortsatt er betydelig færre studenter på campus enn før pandemien. — Hva kan trekke studentene tilbake?, spør forfatterne, og foreslår at bibliotekene kan være en del av løsningen. Nå åpner det nyoppussede Universitetsbiblioteket ved OsloMet.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

En viktig forutsetning for at studenter skal lykkes med studiene sine er at de opplever å være en del av et sosialt og faglig studiemiljø. Studiebarometeret viser at bachelorstudentenes opplevelse av faglig og sosialt miljø heldigvis er på vei opp igjen etter en negativ tendens etter pandemien, men tall fra både Universitetsbiblioteket OsloMet og SiO Mat og drikke indikerer at det fortsatt er betydelig færre studenter på campus enn før pandemien. 

Hva kan universitetene gjøre for å trekke studentene tilbake til campus? Bibliotekene kan være en viktig del av løsningen.

Studentene våre har uttrykt behov for steder å være og møtes, og dette tar OsloMet på alvor. Biblioteket er en viktig arena for både læring og sosialisering, og våre tre biblioteker på campus Pilestredet har nå fått en betydelig oppgradering. Biblioteket skal være et innbydende og inspirerende sted hvor man har lyst til å være, alene eller sammen. Her har kanskje universitetsbibliotekene noe å lære av folkebibliotekene? 

Kunnskapsformidling er noe mer enn å sørge for tilgang til kunnskapen. Det holder ikke å stappe hyllene fulle av bøker. De fysiske samlingene må kurateres og formidles. Med oppgraderte lokaler håper vi på en «Deichman-effekt» med stor økning i besøk og bruk, og besøkstallene for de første ukene etter oppgraderingen tyder på at vi har lykkes. Studentene strømmer til!

Det holder ikke å stappe hyllene fulle av bøker.

Store og Bøe

Et godt læringsmiljø og et godt sosialt miljø utgjør til sammen et godt studiemiljø, og fysisk tilstedeværelse på campus — også utenom undervisningen — er viktig for å skape et godt studiemiljø og forebygge frafall. OsloMet sin egen frafallsanalyse indikerer at et godt psykososialt læringsmiljø bidrar til å hindre frafall.

Biblioteklokalene skal inspirere til læring. Det er færre distraksjoner her enn hjemme, og man er omgitt av andre studenter som også jobber med studiene sine. Med leseplasser omgitt av godt eksponerte boksamlinger, kan biblioteket også vekke den faglige nysgjerrigheten og inspirere til å utvide horisonten. 

På biblioteket er det dessuten alltid noen «voksne hjemme»: bibliotekarer som er der for å hjelpe og gi veiledning uten at man blir målt og vurdert eller får karakter. Terskelen for å oppsøke hjelp og veiledning i biblioteket kan derfor oppleves lavere enn i klasserommet.

I de oppgraderte biblioteklokalene har vi laget gode sosiale soner. Biblioteket kan nemlig også være et sted å ta en pause fra studiene, et sted å møtes for å bare være sammen, eller slappe av alene i en god sofakrok — gjerne med en god bok! Man kan komme på et av bibliotekets formidlingsarrangementer eller studenter kan arrangere noe selv i bibliotekets arrangementsområde. 

Studentparlamentet skal ha sine valgmøter der og vi håper på flere studentdrevne arrangementer i biblioteket framover. Det er studentenes bibliotek.

Tilgang til kunnskap, tillit til kunnskap, og evne til å vurdere kunnskap, er viktigere enn noensinne. Universitetsbibliotekene bidrar til å sikre lik tilgang til kunnskap for alle, til å styrke tilliten til forskningsbasert kunnskap og til å styrke evnen til kritisk vurdering av kunnskapskilder.

Powered by Labrador CMS