norce

Mener arbeidsavtaler bryter med akademisk frihet

De nasjonale etiske komiteene får forskningsinstituttets Norces nye arbeidsavtale på sitt bord. Fagforeningene mener avtalen bryter med viktige forskningsetiske prinsipper.

Norce vil ta i bruk nye arbeidsavtaler, men får motbør fra fire fagforeninger. Her er avdelingsdirektør Thor Arne Håverstad og administrerende direktør Kristin Wallevik.

I en ny mal for arbeidsavtaler som er tatt i bruk ved forskningsinstituttet Norce heter det at arbeidsgiver overtar rettighetene til forskningsresultater, også blant annet retten til å endre på åndsverk. Dette skriver Forskerforum.

Fakta

Norce

  • Forskningsselskapet Norce (Norwegian Resecarch Centre AS) er ett av Norges største uavhengige forskingsinstitutt. Inkludert datterselskapene har konsernet 1000 ansatte og en årlig omsetning på 1,3 milliarder kroner.
  • I januar 2018 overtok Norce eierskapet i Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS. I oktober 2019 ble de fem instituttene fusjonert inn i Norce.
  • I desember 2019 overtok Norce eierskapet i Norut Northern Research Institute AS, som ble fusjonert inn i 2019.
  • Etter betydelige underskudd i 2018 og 2019 måtte konsernet nedbemanne og 20 personer måtte gå i juni 2020.
  • Mye uro og en arbeidsmiljøundersøkelse gjorde at administrerende direktør er Elisabeth Maråk Støle måtte gå av i januar i år.
  • Ny konsernsjef er Kristin Wallevik (bildet)

Kilde: Norce

Fire av fagforeningene ved Norce, Forskerforbundet, Tekna, Norsk Psykologforening og Den Norske Legeforening, reagerer på de nye avtalene. Disse fire mener at avtalene er i strid med prinsipper om akademisk frihet, og har nå bedt De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) vurdere dem.

I første omgang er det komiteen for samfunnsvitenskap og humaniora og komiteen for naturvitenskap og teknologi som skal behandle dette punktet i sine kommende møter, men ifølge Forskerforum kan det også bli aktuelt også for Det nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag å vurdere saken.

Sammenslått i 2018

«Forskningsinstitutter har i dag et lovbestemt ansvar for å ivareta og sikre den akademiske friheten til sine ansatte. Vi mener at den nye typen arbeidsavtaler er i konflikt med denne forpliktelsen og skaper forskningspolitiske utfordringer,» skriver fagforeningene i et brev til komiteene, som Forskerforum har fått tilgang til.

Fagforeningene skriver at de ikke er uenig i at retten til økonomisk utnyttelse av forskningsresultater tilfaller arbeidsgiveren. Men dette mener de er sikret gjennom dagens avtale, og at den nye avtalen går for lagt i å overføre alle rettigheter.

Norce ble opprettet i 2018. Den gang var det fem forskningsinstitutt som slo seg sammen, senere har ytterligere to kommet til. Khrono har skrevet om konflikter knyttet til sammenslåingen og om nedbemanning som følge av dårlig økonomi. Selskapets første direktør, Elisabeth Maråk Støle, gikk av i 2021. Høsten 2021 ble Kristin Wallevik ansatt som ny administrerende direktør.

Kan gjelde flere

Den nye, omstridte avtalen kom i fjor og skal i første omgang gjelde alle nyansatte i Norce. Andre ansatte kan velge å bruke den. Forskerforum skriver at andre forskningsinstitutter har lignende arbeidsavtaler, og at saken derfor kan ha betydning for hele instituttsektoren.

Organisasjonsdirektør Christina Therese Brunner sier til Forskerforum at Norce mener at den akademiske friheten til forskere ved Norce er godt ivaretatt i arbeidsavtalen.

− Ut over dette må våre arbeidsavtaler også ivareta våre oppdragsgiveres interesser, som ofte er av økonomisk eller kommersiell karakter. Dette er også en del av vårt samfunnsoppdrag som institutt, og en forutsetning for offentlige tilskudd, sier Brunner, og viser til at forskningsinsituttet jobber både nasjonalt og internasjonalt med både private og offentlige oppdragsgivere.

Atle Blomgren er leder for Forskerforbundets lokallag ved Norce. Han ønsker ikke å utdype kritikken mot arbeidsavtalene for saken er behandlet av etikk-komiteene.

Powered by Labrador CMS