Rettssak

Mener dårlige lærere bør likestilles med kriminelle

En student ved Universitetet i Agder ble bortvist fra campus etter beskyldninger om trakassering av ansatte og studenter. Nå har studenten gått til søksmål.

Det er satt av én dag i det som nå heter Agder tingrett til rettssaken.
Det er satt av én dag i det som nå heter Agder tingrett til rettssaken.
Publisert

«Saksøker forstår ikke grensene for hva som er akseptabel adferd, og har ikke evnet å forbedre seg».

Slik forsvarer regjeringsadvokaten et vedtak gjort av både den lokale klagenemnd ved Universitetet i Agder (UiA) og Felles klagenemnd.

Setningen stammer fra et sluttinnlegg skrevet av regjeringsadvokaten i forbindelse med en rettssak som starter tirsdag denne uka. UiA-studenten har nemlig saksøkt Kunnskapsdepartementet som følge av vedtakene.

Sentralt i saken er studentens atferd.

Fortjener dødsstraff

Høsten 2020 ble studenten beskyldt for å ha «grovt forstyrrende atferd» som gjentatte ganger var til bry for medstudenter og ansatte ved UiA.

Studenten ble blant annet beskyldt for å ha tatt kontakt med ansatte på en trakasserende måte og «fremsatt nedverdigende, krenkende og til dels truende uttalelser overfor dem».

Studenten skal ifølge rettsdokumentet gjentatte ganger ha sagt at navngitte universitetsansatte fortjener dødsstraff.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

— En politisk mening

Universitetet la dette til grunn da de høsten 2020 startet en prosess som til slutt endte med at studenten ble bortvist fra to campusbygg.

Studenten hevder på sin side at dårlig oppfølging i undervisningen er årsaken til at denne situasjonen har oppstått.

Han mener oppførselen hans ikke er grovt forstyrrende, og forklarer at det kun har kommet kritiske uttalelser om undervisningen og faget generelt. Studenten mener kommunikasjonen har vært saklig og at UiA har misoppfattet dette som trusler.

— Saksøker har gitt uttrykk for politiske meninger og har ikke vært klar over hvordan disse setningene har blitt oppfattet. I motsetning til andre bortvisningssaker der studenter for eksempel har truet med å kvele ansatte, handler denne saken om ord og hvordan ord blir tolket, sier studentens advokat, Wahid Shah.

Bør avskjediges

Den politiske meningen det er snakk om er studentens utsagn om dårlige lærere.

Han mener manglende oppfølging av studenter eller mangelfull undervisning bør få alvorlige konsekvenser for underviseren og føre til avskjedigelse. Eller som det står i rettspapirene: «politikere burde likestille dårlige lærere med kriminelle, herunder at lærere bør straffes når de ødelegger elevers drømmer og ambisjoner».

— Det handler om subjektiv tolkning av ord på et språk saksøker ikke har full forståelse for. Han snakker om dødsstraff uten å nødvendigvis mene det, sier Shah.

Bortvises fra to bygg

I retten vil de trekke fram tre hovedmomenter for å få omgjort vedtakene fra klagenemndene.

Som nevnt mener studenten at oppførselen hans ikke har vært grovt forstyrrende.

Advokatfullmektig i SjødinMeling & co, Wahid Shah, representerer studenten.
Advokatfullmektig i SjødinMeling & co, Wahid Shah, representerer studenten.

I tillegg mener studenten at UiA ikke har gitt god nok informasjon om saken underveis og dermed ikke oppfylt lovkravene i forhåndsvarselet.

— Studenten skal vite hva som er uakseptabelt slik at oppførselen kan korrigeres. Det mener vi ikke har vært tilstrekkelig opplyst, sier Shah.

Studenten er også uenig i bortvisningsvedtaket.

— Han trenger å komme i kontakt med sine professorer, særlig når han blir ignorert på e-post.

— Saken kunne ha blitt løst mildere måte ved at UiA legger opp til at studenten får muligheten for opplæring og lærdom rundt bruken av disse utsagnene. Det kunne ha vært presist uttalt i den skriftlige advarselen hvilken oppførsel det siktes til som må korrigeres eller hvorfor oppførselen er uakseptabelt, sier Shah.

Regjeringsadvokaten på sin side viser til at studenten ikke er avhengig av å være i disse to byggene for å kunne studere og mener det ikke vil forhindre studieprogresjonen å være bortvist fra disse byggene.

Ingen kommentar

Assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell og advokatfullmektig Thea Westhagen Edell fører saken for regjeringsadvokaten. De ønsker ikke å kommentere saken utover det som kommer fram i sluttinnleggene.

Powered by Labrador CMS