Plagiat

Mener «presumptivt kognitivt velfungerende» studenter plagierte med overlegg

Fire studenter dro Høgskolen i Innlandet for retten — og tapte. Dommeren mener studentene la inn skrivefeil i teksten for å lure plagiatkontrollen.

Bilde av lysskilt som viser hvorvidt rettsmøtet er åpent eller lukket.
Fire studenter gikk rettens vei etter at de ble utestengt for plagiat etter en gruppeeksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Publisert


Fire studenter ved Høgskolen i Innlandet gikk rettens vei for å få overprøvd et vedtak om utestengelse etter at de ble tatt for fusk på en gruppeeksamen.

I eksamensbesvarelsen hadde de flere lengre tekstsnutter fra både nettsteder og en pensumbok. Studentene hadde henvist til kildene fortløpende i teksten, samt i litteraturlisten, men ikke markert gjengitt tekst som sitat.

«Retten kan ikke se at det foreligger noe forhold som skulle tilsi at presumptivt kognitivt velfungerende studenter ikke var i stand til å oppfatte hvordan andres arbeider skulle presenteres i eksamensteksten» skriver tingrettsdommer Bente Westgård i rettens vurdering av saken.

Mener skrivefeil beviser bevisst fusk

Westgård viser til at studentene ikke har gjort forsøk på å omarbeide teksten ved bruk av egne ord, selv om de har endret litt på den.

«Endring av enkeltord, endring av skrivemåte på enkeltord eller tillagte skrivefeil, er ikke omarbeiding av tekst, men etter rettens syn bevisst forsøk på å unngå at teksten blir gjenkjent ved kontroll, det vil si bevisst fusk» skriver dommeren.

Det vises til at studentene blant annet har fjernet forkortelsen WHO i omtale av organisasjonen, endret Ottawacharteret til Ottawa-charteret og lagt inn orddelingsfeilen «skole nedstengingen».

De fire studentene har i retten forklart at de var kjent med at APA-7th-standarden gjaldt for kildehenvisninger i oppgaven, men gjorde det gjeldende at de ikke har fått opplæring i bruk av standarden. Derfor mente de studiestedet måtte bære ansvaret for dette.

Det er ikke retten enig i. Den viser blant annet til at Høgskolen i Innlandet i sin oversendelse av saken opplyste at «studentene i første studieår har hatt en obligatorisk oppgave relatert til kilder og kildebruk, og har senere skrevet både mappevurdering og hjemmeeksamen med krav til korrekt kildebruk.»

Retten mener det uansett er den enkelte student sitt ansvar å sette seg inn i reglene for gjennomføring av eksamen, inkludert reglene for kildebruk.

— Burde vært utestengt lengre

Tingrettsdommer Westgård skriver også at studentenes forklaring om at de ikke opptrådte med vilje da de unnlot å markere sitatene «fremstår lite troverdig».

De fire studentene forsøkte også å argumentere for unnskyldelig rettsvillfarelse, at de ikke visste at det de gjorde var galt. Heller ikke den forklaringen kjøper retten, som skriver at informasjonen var tydelig, og ikke egnet til misforståelser, samt at informasjon om siteringsstandarden var lett tilgjengelig på høgskolens sider.

«Retten kan med grunnlag i ovennevnte ikke se at kandidatene har vært i unnskyldelig rettsvillfarelse vedrørende reglene om fusk og kildebruk.»

For plagieringen ble studentene opprinnelig utestengt i to semestre, men høgskolens klagenemnd omgjorde etter hvert eget vedtak til utestengelse i ett semester på grunn av lang saksbehandlingstid.

Retten skriver at de vurderer utestengelse i to semestre til å være riktig reaksjon, men at det ikke er grunnlag for å endre på dette.

Powered by Labrador CMS