rettssak

Mener Resett-intervju startet mobbekampanje

Først fikk han ikke godkjent PPU-praksis, deretter ble han kjent uskikket av UiB. — Et intervju på Resett førte til at jeg ble mobbet og deretter utestengt, sier tidligere student Kristoffer Høisæther.

Kristoffer Tyssøy Høisæther i første dag i retten mandag, mot motpart staten og Universitetet i Bergen. Hans prosessfullmektig er Andreas Møller, mens motparten representeres av prosessfullmektig Lotte Tvedt fra regjeringsadvokaten.
Publisert Oppdatert

Mandag var første dag av rettssaken der Kristoffer Tyssøy Høisæther har saksøkt Universitetet i Bergen for tapt arbeidsinntekt og krever oppreising i tillegg. Han ble kjent uskikket av Universitetet i Bergen, men senere ble avgjørelsen omgjort av den nasjonale Felles klagenemnd.

Intervjuet i Resett

Høisæther beskrev i Hordaland tingrett mandag en prosess som startet med at masteroppgaven hans fikk omtale i Vårt Land og Dag og Tid og deretter nettstedet Resett.

Den omhandlet hvordan lærebøker i historie fremstiller europeere som mer barbariske enn det arabere ble.

Masteroppgaven i historie ble levert våren 2018, mens Høisæther startet på studiet i praktisk pedagogikk ved UiB samme høst. I januar 2019 ble oppgaven også omtalt på nettstedet Resett der Høisæther skrev et sammendrag av masteroppgaven i tillegg til å bli intervjuet.

I retten mandag fortalte Høisæther at ting endret seg etter Resett-intervjuet.

Han forklarte at det etter hvert utviklet seg til utestengning og mobbing fra medstudenter og det han mener er forutinntatthet i forbindelse med vurdering av praksis der han var ute både i grunnskolen og videregående skole.

Dette baserte seg på at han ble tillagt høyreekstreme holdninger.

Ble påvirket

— Det er helt klart at de som skulle vurdere meg ble påvirket av Resett-intervjuet. Det var synspunkter som for eksempel at det ikke var klokt å la seg intervjue i Resett dersom man skulle jobbe med undervisning som lektor, fortalte Høisæther under sin forklaring i retten.

Statens prosessfullmektig er advokat Lotte Tvedt fra regjeringsadvokaten.

Hans prosessfullmektig Andreas Møller fra advokatfirmaet Møller fortalte at hans klient opplevde å få e-post fra sin praksispartner (medstudent) som hadde tittelen «Dø, Kristoffer», der Høisæther skal ha blitt omtalt i negative ordelag og bedt om å «brenne i helvete».

Konfrontert med e-posten skal medstudenten ha unnskyldt seg med at det hele var ment som en spøk.

— Han påsto å ha skrevet det i en kameratslig tone, men vi hadde ikke et kameratforhold, forklarte Høisæther.

Mener feller ble lagt

Med bakgrunn i flere tvilsmeldinger startet Universitetet i Bergen en prosess som endte med at Høisæther ble kjent uskikket i klagenemnden på universitetet. Skikkethetsnemnda ved UiB konkluderte med at 7 av 8 vilkår i skikkethetsforskriften var oppfylt når det gjaldt å erklære Høisæther som uskikket. Den sentrale klagenemnda vurderte 4 punkter og konkluderte også med at Høisæther var uskikket.

Denne avgjørelsen ble senere opphevet av den nasjonale Felles klagenemnd og Høisæther har i ettertid fullført PPU-praksis og utdanningen våren 2021.
— At Felles klagenemnd ikke mener UiBs avgjørelse var riktig, betyr ikke at den var uforsvarlig, sa advokat Lotte Tvedt i sitt innlegg mandag.

Nå krever han erstatning fra UiB for to årslønner pluss oppreisning totalt nesten 1,5 millioner kroner på grunn av forsinkelsene hans i utdanningen.

Det var særlig praksisperiodene som har dannet grunnlaget for uskikkethetssaken mot Høisæther.

I sin forklaring i retten mandag påsto han at det ble lagt ut feller for å forsøke å «få noe på ham» i form av høyreekstrem oppførsel.

— Jeg har fått anklager om at jeg hjalp flere elever som var hvite i huden enn mørke. Bare det at noen fant på å telle etter viser at folk var ute etter meg. Det er det ikke normalt for en praksislærer å gjøre. De hadde bestemt seg for at de skulle finne noe å kritisere meg for, sa Høisæther.

— Bryr meg ikke

Statens prosessfullmektig er advokat Lotte Tvedt fra regjeringsadvokaten.

I sine korrigeringer og suppleringer var hun opptatt av å vise at UiB hadde tatt mobbesaken som Høisæther opplevde, alvorlig og at de hadde systemer for å håndtere denne typen saker.

Høisæther har også bedt om oppreising i forhold til mobbingen han mener seg utsatt for. Tvedt viste til at han har ytret seg med tanke på at hva andre personer mener om han ikke betyr noe.

— Dersom det er slik, er det relevant med tanke på en eventuell oppreisning for psykisk belastning, sa advokat Tvedt.

Saken fortsetter – og avsluttes – tirsdag med vitneforklaringer og partenes prosedyrer.

Endringslogg: Saken er oppdatert tirsdag kl. 0720 med setningen om at UiB fant 7 av 8 vilkår oppfylt i skikkethetsforskriften i tillegg til advokat Tvedts uttalelse om at UiBs avgjørelse ikke behøvde å være uforsvarlig selv om felles klagenemnd hadde funnet vedtaket uriktig.

Powered by Labrador CMS