Klimastrategi

Mener UiO bør vurdere å åpne for anonyme klima­innspill

— Det er sannsynlig at vi går glipp av innspill fordi folk ikke er komfortable med å stå frem, sier Ingrid Lossius Falkum.

Førsteamanuensis ved UiO, Ingrid Lossius Falkum, møtte motstand, men fikk også støtte for tankene sine rundt anonyme klimainnspill på UiOs styremøte tidligere denne uken.
Publisert

— Det er åpenbare ulemper med anonyme innspillsrunder, men når det gjelder akkurat denne saken, mener jeg at vi burde sett på muligheter for å åpne for anonyme innspill.

Det sier styremedlem ved Universitetet i Oslo (UiO), Ingrid Lossius Falkum, til Khrono.

40 ansatte og studenter har levert innspill

Under onsdagens styremøte ved UiO skulle det gjøres opp status for universitetets klimastrategi, som de siste to årene har vært gjenstand for mye rabalder.

Selve strategien skal etter planen ikke styrebehandles og diskuteres før på UiOs styremøte i desember, og endelig vedtas på styremøte i februar, men saken ble også diskutert på møtet onsdag denne uken.

Kristin Clemet mener det er skremmende hvis flere vegrer seg for å komme med innspill til UiOs klimastrategi.

I UiOs formelle høringsrunde om klimastrategien har rundt 40 ansatte og studenter ved UiO kommet med innspill på UiOs nettsider. UiO har rundt 7000 ansatte og 30.000 studenter.

Førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum luftet tanken om at det burde være mulig å komme med anonyme innspill til strategien, og argumenterte blant annet med at klima og miljø er et politisert område, der mange kan vegre seg for å uttale seg offentlig.

Ikke uten konflikt

Til Khrono sier Falkum at hun tror det kunne kommet flere innspill til klimastrategien dersom det ville vært mulig å avlevere meningene sine anonymt.

— Det er viktig for meg å understreke at vi ikke har tall eller statistikk som underbygger dette, men det er ikke urimelig å tro at det vil være slik, sier Falkum, som også legger til at dette særlig kan gjelde studenter og ansatte i midlertidige stillinger.

Klimaarbeidet ved UiO har ikke vært uten konflikt. I fjor høst gikk miljøsjefen ved UiO av. På vei ut døren kom Øystein Liverød med kraftig kritikk av universitetet og pekte på manglende systematisk arbeid og treghet i systemet som årsak til oppsigelsen.

Fagforeningene har også vært kritiske til at de ikke har fått komme med innspill til utkastet.

Rektor ved UiO, Svein Stølen, er i tvil om det vil være en god idé å åpne for anonyme innspill.

— Taper vi ikke litt som universitet dersom vi ikke klarer å ha en åpen dialog der vi møter argumenter med motargumenter? spurte Stølen retorisk under styremøtet onsdag.

Clemet: — Skremmende

Falkums innspill om anonyme tilbakemeldinger fikk støtte fra studentrepresentant Julianne Sørflaten Grovehagen, som fortalte at flere studenter ikke har våget å komme med innspill til strategien fordi det ikke har vært mulig å sende inn anonymt, skriver Uniforum.

Eksternt styremedlem Kristin Clemet mener det er skremmende dersom det er slik at studenter og ansatte ikke tørr å uttale seg om klimastrategien så sant de ikke er anonyme.

— Det er veldig alvorlig hvis det er tilfelle, sa Klemet, som ikke støttet Falkums innspill.

Powered by Labrador CMS