Det etablerte hovedsetet for politiutdanningen får et opptak av under 100 nye studenter fra neste år, skriver rektor Nina Skaprenes som er bekymret. Foto: Sturlason/Politihøgskolen

Politiutdanning i spill

Politihøgskolen. Politiet og politiutdanningen angår hele samfunnet. Dette gjenspeiles nå i ordskiftet.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I forslaget til statsbudsjett står det at studenttallet fra høsten 2020 skal kuttes til om lag 400 studenter, og at reduksjonen skal tas ved vårt studiested i Oslo. Jeg forstår uroen og engasjementet fra fagforeninger, enkeltpersoner og spesielt fra de fagansatte i Oslo. Men også ved våre øvrige studiesteder.

Det er avgjørende at vi tar vare på den akkrediterte høgskoleutdanningen som vi har bygget opp over mange år.

Nina Skarpenes

Ved forrige reduksjon fra 720 studenter til 550 høsten 2018, valgte vi å avvikle bachelorutdanningen på Kongsvinger. Denne ble opprettet for å ta unna store kull. Også studiested Stavern ble i sin tid etablert for å gjøre plass til flere studenter. Av flere årsaker vedtok styret ved høgskolen at det var bachelorutdanningen i Stavern som skulle avvikles, dersom studenttallet ble redusert til under 450 studenter.

Da vi ble kjent med det politiske ønsket om å skjerme Stavern, sendte vi flere modeller til departementet, som opprettholdt tre studiesteder – men med Oslo som fortsatt hovedsete. Som vi kjenner til, ble det ikke slik i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Styret ved høgskolen har derfor tatt tak i det prinsipielle i denne saken: Hvilke lover og regler gjelder for Politihøgskolen? Styret ved høgskolen har, litt enkelt forklart, reist spørsmålet om Politihøgskolens styre har mindre autonomi og styringsrett enn andre høgskolestyrer. Styret mener selv at det bør kunne beslutte hvordan et nedtrekk skal tas, og har derfor sendt et brev om saken til Justis- og beredskapsdepartementet og to komiteer på Stortinget. Ledelsen ved Politihøgskolen støtter styrets vedtak.

Det er solide fagmiljøer ved alle tre studiesteder som i dag tilbyr bachelor i politistudier (Stavern, Bodø og Oslo). Oslo har, som det største og eldste studiestedet , stått for en betydelig fagutvikling, hvor nærheten til Oslo politidistrikt og Kripos spesielt må fremheves. Når studenttallet i Oslo tas så mye ned, er det selvsagt en utfordring for det helhetlige fagmiljøet ved høgskolen.

Det er derfor bekymringsfullt at vi nå er i en situasjon der det etablerte hovedsetet for politiutdanningen får et opptak av under 100 nye studenter fra neste år. Det er avgjørende at vi tar vare på den akkrediterte høgskoleutdanningen som vi har bygget opp over mange år. Det forutsetter at høy faglighet og sterk utviklingskraft ivaretas, med tanke på politiets behov, men også i tråd med prinsippene for høyere utdanning.

Det er fullt mulig med en noe annen fordeling av kuttet, hvor politiske føringer om å skjerme Stavern og opprettholde tre studiesteder, blir ivaretatt. En jevnere fordeling av kuttet vil ikke få like store følger for politiutdanningen.

Det er viktig for meg å understreke lojalitet til politiske beslutninger, og oppfølging av disse. Vi skal også i fremtiden tilby en best mulig utdanning ved våre studiesteder, ut fra de rammer som settes. Men debatt på veien er både naturlig og avgjørende. Og at begrunnelsene i politiske prosesser er tydelige, og blir en del av debatten. Det er politiet, politiutdanningen og samfunnet tjent med.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS