nasjonal deleksamen

Mer enn 1 av 5 strøk i anatomi

Resultatene er litt bedre, men fortsatt stryker mer enn 1 av 5 sykepleiestudenter i det grunnleggende faget anatomi.

Sykepleiestudenter landet rundt har hatt nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Her fra en traumeøvelse for sykepleiestudenter.
Publisert Oppdatert

I 2021 og 2022 strøk 1 av 4 sykepleiestudenter på nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi, best kjent som anatomieksamen blant studentene.

Nå er sensuren for eksamenen høsten 2023 klar, og den viser at strykprosenten har gått litt ned og er på 22,4 prosent nasjonalt, mot 25,1 prosent i 2022.

Fakta

Nasjonale deleksamener

  • Nokut gjennomfører nasjonale deleksamener for sykepleieutdanningene, grunnskolelærerutdanningene og barnevernsfaglige masterutdanninger.
  • Nasjonal deleksamen for sykepleiestudenter arrangeres i emnet anatomi, fysiologi og biokjemi ato ganger årlig (hovedeksamen på høsten) for rundt 5000 sykepleiestudenter på 13 institusjoner og ca. 30 studiesteder.
  • I 2021 og 2022 strøk 1 av 4 sykepleiestudenter på nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi, best kjent som anatomieksamen blant studentene.
  • Nå er sensuren for eksamenen høsten 2023 klar og den viser at strykprosenten har gått litt ned og er på 22,4 prosent nasjonalt.
  • Samtidig har det aldri vært så stor andel av studentene som får toppkarakteren A, viser tallene fra Nokut. 1 av 10 studenter får A.
  • Variasjonen er stor mellom institusjonene og også internt på de ulike campusene, både når det gjelder andel toppkarakter og stryk.

Kilde: Nokut

Samtidig har det aldri vært så stor andel av studentene som får toppkarakteren A, viser tallene fra Nokut. 1 av 10 studenter får A. 

Variasjonen er stor mellom utdanningsinstitusjonene og også internt på de ulike campusene, både når det gjelder andel toppkarakter og stryk.

Strykprosenten varierer mellom under fem prosent til over 40 prosent noen steder.

I alt var det 4937 sykepleiestudenter fordelt på 13 universiteter og høgskoler som hadde nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi før jul.

Ser at flere lykkes

Nokut-direktør Kristin Vinje viser til at høy strykprosent på denne eksamenen har fått mye oppmerksomhet helt siden starten. 

— Likevel er det positiv at dette (strykprosenten på 22,4, red.mrk.) er det laveste tallet siden 2019. Vi vet at mange bruker resultatene i eget forbedringsarbeid, og det er oppmuntrende å se at flere studenter lykkes, sier hun.

— Denne eksamenen skal sikre at studentene har tilstrekkelig kunnskap om grunnleggende temaer innen sykepleiefaget. Til syvende og sist handler dette om liv og helse for pasientene, så det er ikke aktuelt å lempe på vanskelighetsgraden her for å få flere gjennom, sier Vinje.

HVL i Bergen best

Nokut,-direktør Kristin Vinje.

Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus i Bergen, gjør det best av alle, både når det gjelder andel som stryker og andel med toppkarakter. Her var det 207 sykepleiestudenter som hadde eksamen og kun 4,8 prosent strøk, mens 35,7 prosent fikk A.

Dette er langt over landssnittet på denne eksamenen.

Hvis vi derimot ser på HVL totalt, blir bildet litt annerledes. HVL har 480 sykepleiestudenter som avla eksamen fordelt på campus i Bergen, desentralisert i Bergen, Stord, Haugesund og Førde, og totalt var andelen som strøk 17,7 prosent, en del bedre enn landssnittet. Andelen som fikk A, er 22 prosent, godt over snittet nasjonalt.

— Bergen har vært i toppsjiktet i flere år og vi gleder oss stort over at Bergen holder stand i toppen, sier instituttleder Georg Førland ved Institutt for helse- og omsorgsvitenskap ved HVL.

Bedring på Stord

Instituttleder Georg Førland ved Høgskulen på Vestlandet.

— Så er vi opptatt av å få til en god utvikling på de andre campusene også. På Stord har vi en positiv utvikling, der strykprosenten har gått fra cirka 50 prosent til 28 prosent i løpet av to år. Samtidig er det en del flere som får A og B, sier han.

Førland sier at de har lagt inn ekstra innsats blant førsteårsstudentene, noe som kan være med og forklare positiv utvikling på Stord.

Haugesund har den høyeste strykprosent av HVL-campusene med 34,4 prosent.

— Det er vanskelig å peke på en eksakt grunn til forskjellene mellom campusene, men vi legger vekt på samarbeid på tvers av campusene og håper at ekstra innsats blant førsteårsstudentene skal føre til bedre resultater for alle, sier han.

UiA: Forskjell mellom campusene

Også ved Universitetet i Agder (UiA) er det betydelig forskjell i resultatene mellom campus i Kristiansand og campus i Grimstad.

Sykepleiestudentene i Kristiansand gjør det godt med kun 6,3 prosent stryk og over 20 prosent med A. I Grimstad er situasjonen en annen med over 30 prosent stryk og 5 prosent A.

Dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen sier at årets resultater viser samme tendens som de har sett tidligere.

— Stort sett gjør studentene på UiA det bedre enn det nasjonale gjennomsnittet, og studentene i Kristiansand gjør det imponerende bra. Det er en glede, sier han.

— Hva kan forklaringen være på forskjellen i resultater mellom Kristiansand og Grimstad?

Portrett dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen
Dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen

— Slike forskjeller finnes mellom ulike studiesteder landet rundt. Denne gangen var forskjellen markant på Agder og kan være tilfeldig, sier han.

Vil jobbe for å utjevne forskjeller

Han peker likevel på noen mulige grunner: Ulike poenggrenser ved opptak med stabilt litt høyere poengkrav i Kristiansand kan være en faktor. Videre kan forskjeller i pedagogisk opplegg spille inn, samt at studie- og læringsmiljøet kan være litt ulikt, påpeker dekanen.

— Vi er med andre ord ikke helt sikre på hva årets forskjell bunner i og vil utforske dette nærmere også gjennom samtaler med studenttillitsvalgte. Vi skal jobbe for å utjevne forskjellene og for at studentene på UiA både samlet og campusene hver for seg holder seg godt over det nasjonale gjennomsnittet i fremtidige nasjonale deleksamener i anatomi, fysiologi og biokjemi, sier Anders Johan Wickstrøm Andersen.

Ulikt også ved UiT

Høyest strykprosent av alle hadde UiT i Hammerfest, men her var det bare 16 kandidater, og 43,8 prosent av dem strøk.

Ved UiT var det også sykepleiestudenter i Narvik, Harstad, Tromsø og Alta som hadde nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Også her varierer resultatene internt ved universitetet og Harstad gjør det best. Der var det 35 som hadde eksamen og 8,6 prosent som strøk, mens 14,3 prosent fikk karakteren A.

Nasjonal deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi er utarbeidet av en eksamensgruppe som består av faglærere, emneansvarlige og andre eksperter på fagfeltet. I tillegg har Norsk Sykepleierforbund Student bidratt i arbeidet med eksamen.

Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi, høsten 2023, resultater for alle studiesteder*

Institusjon Antall kandidater Stryk i % Karakter A i %
Universitetet i Stavanger33627,45,7
UiT - Hammerfest1643,86,3
UiT - Narvik2512,016,0
UiT - Harstad358,614,3
UiT - Tromsø17618,810,8
UiT - Alta1330,87,7
Lovisenberg diakonale høgskole2669,426,3
Høgskolen i Østfold23922,67,1
OsloMet - Kjeller16030,05,0
OsloMet - Pilestredet47325,66,3
Høgskolen i Innlandet24325,511,1
HVL - Bergen2074,835,7
HVL - Bergen - desentralisert5714,022,8
HVL - Stord5328,37,5
HVL - Haugesund9034,47,8
HVL - Førde7328,811,0
UiA - Kristiansand1756,321,7
UiA - Grimstad15831,65,1
Nord - Bodø9717,56,2
Nord - Levanger14120,62,8
Nord - Namsos4924,54,1
Nord - Mo i Rana (Helgeland)2119,09,5
Nord - desentralisert4318,611,6
Høgskolen i Molde - Molde7427,06,8
Høgskolen i Molde - Kristansund2937,90,0
VID Bergen25816,78,1
VID Oslo23039,12,2
VID Sandnessjøen og Sandvika5525,514,5
USN - Drammen19730,52,5
USN - Vestfold13914,413,7
USN - Porsgrunn16230,24,3
USN - fleksibel3826,37,9
NTNU - Ålesund16927,84,7
NTNU - Trondheim2637,218,6
NTNU - Gjøvik17730,57,9
Nasjonalt493722,410,5

*Noen få studiesteder har for få deltakere og deres resultater er ikke synliggjort. Kilde: Nokut

Endringslogg: 

15.01.2023, kl. 14: Har endret i teksten (riktig i tabell hele veien). Det er UiT Harstad som gjør det best ved UiT.

Powered by Labrador CMS